söndag 23 juni 2013

ATT BLI NÅGON MAN INTE ÄR - KOPPARSPIRALENS OKÄNDA BIVERKNINGAR

Uppdaterat   2019-05-24
  
GÅ MED I DEN SLUTNA FACEBOOKGRUPPEN FÖR DRABBADE! Sök upp gruppen på Facebook som heter "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Gruppen har idag fler än 6000 medlemmar, och antalet växer varje dag!

Detta skriver jag till Dig som liksom jag desperat börjat googla ordkombinationer som "kopparspiral" och "tappar hår" / "yrsel" / "huvudvärk", eller till och med "kopparspiral" och "panikattacker". Jag har själv haft svårt att hitta vettig information om detta på svenska. Det man som drabbad vill ha, är just berättelser att känna igen sig i.


En ödmjuk vädjan till alla drabbade! På begäran av en av oss drabbade har Läkemedelsverket i dagarna lämnat ut uppgifter om hur många biverkningsrapporter ang. kopparspiral som inrapporterats under 2013. Och det var för mig en smått chockerande läsning:

Privatpersoner som rapporterat in: 7 st

Bayer rapporterat in: 6 st
Rapporter från sjukvården: 2 st. TVÅ stycken!! Som dessutom enbart berörde "extrauterin graviditet" och förhöjt TSH! Inget mer!

Dessa siffror rimmar ganska illa med, hur det ser ut i kommentarerna i den här bloggen! Där finns MASSOR av drabbade! Av alla oss, är det alltså bara 7 (!) personer, som rapporterat in!! Som ni säkert förstår, krävs det fler fler FLER "anmälningar", för att Läkemedelsverket ska kunna agera i ärendet. Så många som möjligt. Så rapportera in era upplevda biverkningar till Läkemedelsverket, för Guds skull! SAMT, se till att era barnmorskor gör det vid uttaget! (Annat formulär än för privatpersoner.) Ni kan även rapportera direkt till Bayer (tillverkaren). Gäller er som haft NovaT-spiralen. Stort TACK för hjälpen!


Min personliga övertygelse, efter att ha konfronterat läkemedelsbolaget som inte ens kan lämna någon källa på var deras uppgifter om den "ofarliga kopparutsöndringen" kommer (!), är att kopparspiralen, ihop med zinkfattig kost och stress, bidrar till utvecklandet av kopparöverbelastning. Särskilt då knappt någon forskning inom området finns - mer än en mexikansk rapport från 2005 som fastställer att kopparspiralbärare har en nästan fördubblad halt koppar i blodet, och som dessutom konstaterar att fler undersökningar bör göras för att utesluta kopparspiralers potentiella toxicitet.] [Sic!]

***
Jag vill varmt rekommendera er att se detta informativa videoklipp som beskriver kopparförgiftning:
***
Så här står det i patientfoldern för NovaT, utgiven av Bayer Pharma:


"Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Och så här "marknadsför" Bayer Pharma samma kopparspiral, när man skriver till dem direkt och frågar vilken forskning som stödjer ovanstående påstående:

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den
studie som du nedan hänvisar till. Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givit ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier. (...)

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling."


Ja Gud vad betryggande det där lät. Varför framställs inte kopparspiralen på samma sätt i patientfoldern, tror ni...?

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan - eller vill - inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag nyligen hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror!!! 

Och det här med forskning kring kopparinlagring vid spiralbruk då? Samma elände här. I "The copper T380 intrauterine device - Scientific data" skriver man på s.7, under "Preclinical Evaluation - Toxicology and pathology": "Several studies have been directed to the effects on organs and tissues of animals exposed to copper in utero and intra-abdominally. Experiments in which copper was placed in the uterus and abdominal cavity of rats (Moo-Young, 1972) and monkeys (Moo-Young et al., 1973) have shown no important increments in copper contents of tissues" Men hallå! Även i detta informationshäfte "scientific data" som alltså behandlar T380 med nästan fördubblad kopparyta, utgår man alltså från uppgifter kring kopparinlagring från en T200 spiral med hälften så stor kopparyta!

Självklart letade jag upp Moo-Youngs forskningsrapport från 1973, vars abstract dock samtidigt konstaterar att de stackars testapor som fick spiralen insatt där den "ska" sitta, i livmodern, uppvisade ökad kopparinlagring i njurarna. Här lyckas jag dock inte hitta någon säker siffra på vilken kopparspiral som avses, men med tanke på det tidiga sjuttiotalet får vi väl förmoda att det även här handlar om T200. Intressant är dock, oavsett, att man faktiskt kan urskilja en kopparinlagring även i njurarna (och alltså inte enbart i livmodern!)

Samma författare skriver året efter i rapporten
Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs (1974): "The accumulation of copper in organs and tissues of rhesus monkeys and women bearing copper (Cu) IUDs (Copper T, Copper 200) was studied. In the animal study, there was no evidence of pathological changes (...) However there were considerably higher concentrations of copper in the kidney and myometrium. In the human study, there was an initial rapid release of copper, in utero, for about 80 days, followed by a slowly declining rate of release. Mean serum concentrations of copper were not markedly altered, but there was a 2-fold increase in menstrual fluid copper content. There were marked increases in the copper content of endometrial tissues." Än en gång - detta gäller kopparspiralen med 200 mm kopparyta!

I denna pdf kan man för övrigt även läsa (s 153): "On the basis of laboratory animal data, copper released from intrauterine devices is absorbed systemically and is deposited in detectable amounts in internal organs such as liver and kidney. (...) No significant changes occur in serum levels of copper".

"A comparison of the various effects, in rats, of intrauterine insertion of copper-64 or copper-67 wire with the effects of intraperitoneal injection of copper sulfate solutions has shown that copper ions, dissolved from the wire, are locally active contraceptively and, in part, systemically absorbed." (Okereke, 1972 - Systemic absorption of intrauterine copper.)


                                                                            ***


Symptom vid kopparförgiftning sägs vara:

Oro/Ångest/Nervositet (utan synbar anledning)
Panikattacker (utan synbar anledning)
En förlamande trötthet/utmattning
Hjärtkänningar, hjärtrusning/hjärtklappning
Kraftigt håravfall
Ledvärk
Dimsyn/torra ögon
Depression/nedstämdhet
Yrsel/svimningskänslor
Hjärdimma, tänker inte klart
Hyperkänslighet för stress och ljud
Nervpirr/domningar/"myrkryp"/vibrationer "inombords"
En distansering till omvärlden
Skenande tankar
Irritation
Huvudvärk
Candida/svamp/bakteriell vaginos
Kraftig PMS, illamående
Hudutslag/rodnader/acne
Tryck över bröstet/andningssvårigheter
Magbesvär (uppblåsthet, gas, värk, diarréer mm)
Melasma (pigmentfläckar i ansiktet)
Sömnsvårigheter
Vattenansamling/svårighet gå ner i vikt


---------------------------------------------

Och medan tusentals kvinnor går omkring och lider i onödan runtomkring i världen, just i detta nu, står läkare och barnmorskor okunniga och handfallna inom området - på grund av bristande forskning. Detta är rent ut sagt skandal!

Och Läkemedelsbolaget, som inte forskat på området överhuvudtaget... Suck. Läkarna kan förstås inget göra, så länge biverkningarna inte finns angivna eller rapporterade.

Men vem rapporterar biverkningar som är "omöjliga"? Vem går till sin barnmorska och säger:

"Nej jag mår inte bra, kopparspiralen har tyvärr gett mig panikattacker och håravfall".

Jag vet inte?

Många av mina vänner på nätet har berättat hur de ibland tagit upp hos läkaren eller barnmorskan vilka symptom de har, men alla avspisas de med flyktiga kommentarer som:


"Kopparspiraler är hormonfria och kan inte ge liknande symptom".

Eller:

"Det finns många andra möjliga orsaker till de symptom du har."
 
JA, kopparspiraler är hormonfria. Men de kan förgifta dig! Och i längden kan de toxiska halterna av koppar även höja östrogenet i din kropp. Så de innehåller inte hormoner - men är hormonpåverkande i allra högsta grad. Och visst kan symptomen bero på något annat, men det finns väl för den skull ingen anledning att inte fastställa kopparspiralens potentiella toxicitet?

Föga anade jag då, att texten i patientinformationen (som vi ju alla litar på, eller hur?) inte hade något som helst vetenskaplig förankring. Det var bara tomma ord!


 "Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Detta påstående, skulle det visa sig, kan Läkemedelsbolaget inte ens lämna någon källa på! Mer om detta nedan.

Ur patientbroschyren för Nova T380

I Läkartidningen (2000) hittade jag följande information om Nova T 380:

"Dokumentationen för Nova-T-380 baseras i stor utsträckning på
föregångaren, NovaT med 200 mm2 kopparyta, som tidigare var den mest använda kopparspiralen i Sverige [9]. Det finns för närvarande få studier med Nova-T-380." (med 380 mm2 kopparyta)

 
18 år har gått. Frågan var, om någon forskning gjorts sedan dess...? Särskilt
intressant blir det hela när man ställde ovanstående citat mot den
information som gavs i den
mexikanska rapporten från 2005 (Informationen
står i fullversionen/betalversionen, inte i abstractet.) Citat:

"...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body. --- The observed difference might be due to a greater Cu contact area, since the T380A has a 90% greater contact area than the T200A."
 
Den mexikanska undersökningen (2005) påvisade alltså att T380-användare
har en fördubblad halt koppar i blodet
jämfört med kontrollgruppen. Var fanns övrig forskning i ämnet? Jag vidarebefordrade min fråga om källan till den påstådda kopparfrisättningen till Läkemedelsbolaget bakom produkten. Svaret löd:


"Nova T innehåller en mycket liten mängd nickel  som är försumbar och inga nickelallergier är rapporterade.. Nova T innehåller även koppar och silver ej heller här några allergier rapporterade. Nova T innehåller ej Latex. Vid latexallergier är det ju dock viktigt att ej använda latexhandskar för den som sätter in en spiral på en latexallergiker. Kopparmängden i Nova T  är 60 mikrogram/dag efter insättning. Den totala mängden koppar på 5 år är 25-50 mg/5 år . Den sammanlagda kopparfrisättningen  utgör 1-2% av den  dagliga mängden koppar som vi utsätts för . Vi utsätts dagligen genom maten för runt 3.0mg koppar/dag. Annat runt 2.0mg/dag . via vanligt dricksvatten runt 6m/dag (vid intag av runt 2 liter vatten/dag)"


Dock var ju inte detta något direkt svar på min fråga: Vart finns denna forskning att ta del av? Hur har undersökningen genomförts? Av vem? När? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från tester gjorda på tidigare kopparspiraler, med betydligt mindre kopparyta?

Mitt svar tillbaka blev därför:


"Det jag är mest intresserad av, är vilken forskning som gjorts, och var man isåfall kan ta del av denna information. Man hör överallt att "kopparspiralen frisätter mindre mängd koppar än vi dagligen får i oss via födan" osv. Men VAR finns den informationen? Vilka forskningsrapporter styrker detta påstående? [som alltså även hävdas i Bayers egen patientfolder för NovaT!] Hur har undersökningarna genomförts? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från de äldre varianterna med mindre kopparyta? Kan man få en tydlig referens?
Jag är mycket mån om att fördjupa mig i detta ytterligare!"

Läkemedelsbolagets svar:

"Jag återkommer efter att jag gjort en sökning på vad som kan finnas gällande din fråga . Nova T är en mycket gammal produkt som du säkert känner till. Återkommer så snart jag kan".

Att det är en "mycket gammal produkt" kan ju låta betryggande utan närmare eftertanke, men man måste komma ihåg att kopparytan alltså nästintill fördubblats under senare år. Mitt svar tillbaka löd därför:


"Jag är som sagt mest intresserad av forskning kring den nyaste varianten spiral med större kopparyta (380 mm2).

Äldre forskning (kring äldre varianter, med mindre kopparyta) är därför tämligen ointressant i sammanhanget.


Enl. en mexikansk rapport fr 2005 (
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851) avger 380T en avsevärt högre mängd koppar pga den ökade kopparytan/exponeringen, vilket i undersökningen ledde till en i stort sett fördubblad halt av koppar i blodet hos kopparspiralanvändarna, jämfört med hos kontrollgruppen. Jag är intresserad av forskning som styrker alternativt motsäger detta.

Man skriver: "... there are few reports of its systemic health effects", och "The observed higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects".

Med anledning av detta vill jag veta vilken forskning som gjorts kring detta."

Och svaret, det kom:
 

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den studie som du nedan hänvisar till . Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givet ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier.

Nova T, 380 T, är en mycket gammal och beprövad spiral som har burits och bärs av många kvinnor Globalt under många år och där man ej sett några kliniska negativa effekter hos kvinnan mer än att blödningar är ett vanligt problem .

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling." 


Med andra ord, vi har inte en blekaste aning om hur mycket koppar som de här nyare kopparspiralerna verkligen frisätter i våra kroppar. Vi vet heller ingenting om hur våra kroppar påverkas av den här - förmodat - onaturligt höga kopparabsorptionen. Läkemedelsbolagen vet inte. Vi vet inte. Barnmorskor och läkare vet inte. Ingen vet! 


Framför allt stör det mig att man i patientbroschyren går ut med information som man över huvud taget inte kan styrka!
Skaparen av den "internationella IUD-detoxgruppen på Yahoo, Florencia Kot Hansen (Argentina), berättar om sin egen hemska erfarenhet. 


Så här skriver förresten några av de kvinnor jag varit i kontakt med (av hänsyn till de drabbade är citaten helt anonymiserade):
 
"TACK!! I stort sett allt täcker in mina bekymmer.

Ett halvår ungefär var jag utan spiralen för vi skulle ev. skaffa barn och då mådde jag ju jättebra, det är sen nya spiralen sattes i som det här började och det har jag inte ens tänkt på innan. 


Hoppas hoppas att det här är orsaken, det skulle betyda att jag kan bli normal igen."


Och det positiva svaret som kom, redan en vecka efter uttaget: 


"Nu är det en vecka sen spiralen åkte ut och jag är nästan som vanligt igen! Helt lysande!"

***

"
För mig så blev det en känslomässig förlösning att läsa din blogg. Jag grät och grät och vet inte när jag kan sluta. Jag har känt mig så arg, ensam och kränkt av vården. Jag visste ju att allting varit bra en gång…

Mina erfarenheter är så många med svåra och mycket smärtsamma år bakom mig efter kopparförgiftningen med en kopparspiral som jag bar runt 4 år.

Diagnoserna jag slutligen fick från vården var tre stycken och att jag aldrig skulle kunna bli frisk igen. Efter 4 års sjukskrivning blev jag sjukpensionär. Kronisk ”anemi” kronisk ”smärta och värk” kronisk ”trötthet och utmattningssyndrom"."


***

"Jag har själv tidigare använt kopparspiral och har fått konstaterat kopparförgiftning. 


Det är ett ytterst viktigt arbete du utför genom att skriva din blogg. 


Hade jag läst den för många år sedan, så hade jag kanske inte behövt sluta med en neurologisk sjukdom som Parkinsons."***
                        
Men vad händer med de kvinnor, som aldrig inser sambandet? Hur många liv förstörs helt i onödan? Hur många relationer splittras, hur många familjer lider, hur många tvingas till sjukskrivning, och hur mycket onödig psykofarmaka skrivs ut? 

Tanken känns svindlande.Hjälp till att sprida kunskapen om okunskapen och RÄDDA LIV! ***
  
Kronisk kopparförgiftning är svår att diagnosticera. Blodprov och urinprov visar vanligen inget. Leverbiopsi är inget man gör i första taget. Så läkarna kan inte my göra. 

Den vedertagna metoden inom det alternativmedicinska området, för att fastställa koppartoxicitet, är med hjälp av så kallade hårmineralanalyser. (
Så här kan en sådan hårmineralanalys se ut.)


Och frågan kvarstår: Även om kronisk kopparförgiftning KAN diagnosticeras, hur blir man frisk från förgiftningen, när kelering med hjälp av läkemedel inte är att rekommendera? På naturlig väg, javisst. Men hur?Så länge de drabbade inte rapporterar in några biverkningar, kommer ingen förändring ske. 

***

Ja, vad ska man säga. Jag hoppas att man snart kommer att gå ut med den uppseendeväckande informationen, den som vi tusentals (hundratusentals?) kvinnor redan vet om - den att införandet av koppar i livmodern är ett precis lika urbota dumt påhitt som att stoppa kvicksilver i tänderna.
***

Här hittar du kontaktuppgifter till certifierade hårmineralanalys-terapeuter i Sverige.

Och alla ni som tänker göra en sådan håranalys, viktig info!!! För att krångla till det hela ytterligare eller vad man ska säga, kan man vara kopparförgiftad men ändå få ett normalt eller till och med (oftast) väldigt LÅGT kopparvärde i håranalysen!! Mycket viktigt att känna till! Detta fenomen kallas "Hidden copper toxicity" (googla gärna!) och innebär enkelt uttryckt att kroppen vid ett överskott lagrar och lagrar koppar så till den milda grad, att halterna i blodet i slutändan blir låga/lägre än normalt. Dock finns det flera parametrar att utgå ifrån, när man ska tolka en sådan håranalys. Så här skriver Dr Wilson (http://drlwilson.com/articles/copper_toxicity_syndrome.htm):

Indikatorer för s k Hidden Copper Toxicity i en HMA (hårmineralanalys):
Ø  Most slow oxidizers and all very slow oxidizers.
Ø  Calcium level greater than about 70 mg%.
Ø  Magnesium greater than about 10 mg%.
Ø  Potassium level less than about 4 mg%.
Ø  Zinc less than about 13 mg%.
Ø  Zinc greater than about 20 mg% is often, but not always is a hidden copper indicator.
Ø  Copper level less than 1.5 mg% if usually an excellent indicator.
Ø  Mercury level greater than 0.03 mg%.  (In an older book I co-authored with Dr. Paul Eck, entitled Toxic Metals in Human Health and Disease (1989), we wrote that the mercury level needs to be 0.4 mg% for hidden copper to be present.  I believe this is an error and the level is closer to 0.03.)
Ø  Slow oxidation with a copper level less than 1.0 mg%
Ø  Calcium /potassium ratio greater than 10:1.
Ø  Sodium/potassium ratio less than about 2.5:1.
Ø  Phosphorus less than about 13 mg%.  This is a newer indicator with less research behind it.Uppfyller du dessa/flertalet av dessa kriterier, framför allt den med den låga kopparhalten, bör du påbörja ditt "Nutritional balancing programme" (mineralbalanseringen via kost/supplement), och då kommer du troligen att - inom några månader - börja eliminera denna inlagrade koppar som då börjar cirkulera i blodet och kopparnivåerna stiger markant (ett bra tecken!). Så misströsta inte om kopparöverskottet först inte syns i analysen!


***

Jag hittade följande, på http://www.trans4mind.com/healing/question521.html som jag tycker beskriver "koppardumpningar" ganska bra:

"Whenever one is going through an intense heavy metal detox, you do feel insane. I had to do it, and I used to DREAD having to take the medicine, because I felt absolutely insane. Finally, I asked the doctor and told him about this and he said, "Oh, yes. When heavy metals are detoxing form the brain, you feel crazy. (He had gone through it, as well.) When I was doing it, if I hadn't had Jesus, I would have killed myself."

Därför gör det mig också rosenrasande, att se kommentarer som dessa (hämtat från familjeliv.se):

"Jag har också drabbats och ska ta ut spiralen i morgon. Läkarna på VC och de på kvinnokliniken tror inte på mig. Ville att de skulle ta blodprover m.m men de vägrade. De trodde mer på att jag har mkt koppar i vattnet. Att spiralen omöjligt kunde orsaka alla dessa biverkningar jag fått! De fick googla sig fram precis som jag för de visste inget, trodde inte att sidorna kunde vara pålitliga.
Kände mig faktiskt helt bortprioriterad och otrodd."


***
När dumpningen slår till, ja "då märker du det"... då återkommer förgiftningssymptomen, och det med full styrka... Många, inklusive mig själv, tycker att detox-symptomen till och med är värre än symptomen man hade före uttaget.

Som sagt, under dumpningarna återkommer de symptom du hade före uttaget av spiralen.

***

Hur länge varar en koppardumpning? Svårt att säga. Dels verkar det vara väldigt individuellt, dels brukar frekvensen förändras (glesas ut) över tid. Många i detoxgruppen beskriver ibland också månader av tillfrisknande, och sedan en ny månad "rätt ner i avgrunden igen"! (Tillägg, mer än ett år efter uttaget: Konstant "2 bra veckor, 2 dåliga", mer eller mindre, har nu på senare tid  - när kopparstapeln for i höjden - blivit mer "1 bra månad,1 dålig" Den berömda "roller coastern".)

Och den kanske ännu mer intressanta frågan: Hur lång tid tar det att blir helt återställd? Ja, jag har läst hur många olika historier som helst. Jag har sett exempel på drabbade som det tagit, säg kanske ett par månader för att bli friska igen. Jag vet också att det är många som får hålla på betydligt fler månader än två, för att bli helt återställda. 

I undantagsfall vet jag också att det tagit år, att bli helt bra. I dessa fall vet jag också att personerna ifråga, av någon anledning, verkar ha betydligt svårare att detoxa än andra. Det kan exempelvis handla om att personen ifråga har fler tungmetallförgiftningar, som fördröjer detox-processen. Det kan också handla om sk "pyroluria" (sjukdom som orsakar zink/b-vitaminbrist) eller en mutation i MTHFR-genen. 

***

"Elimination of Excess Copper


The elimination of excess copper often occurs with significant discomfort. Many of the signs and symptoms of the premenstrual syndrome are also experienced with the elimination or "dumping" of excess stored copper. Teen girls and women who experience PMS reactions have some familiarity with what "copper dumping" feels like.

The elimination or "dumping" of excess copper requires an increase in the metabolic rate that will be associated with an increase in cellular energy production. Any process or activity that will increase the metabolic rate and cellular energy production may trigger a copper "dump" from cellular storage. Aerobic exercise, stimulant drugs, and an increase in a person's stress level all would tend to increase the metabolic rate and, therefore, result in a copper "dump". Certain vitamins and minerals also can have a stimulating effect on the metabolic rate and result in a copper "dump". The increase in metabolic rate needed to dump excess copper will also increase a person's requirement for anti-oxidants.

When copper dumping or elimination occurs without the person being aware of what is happening, this process can be very frightening and disturbing. Depending on what are the person's major symptom reactions to the copper dump, the individual may think that he or she is going crazy or having a heart attack. Suicidal depression or uncontrollable anger and rage may be felt. Anxiety and panic attacks may also occur. Sleep disturbances and the mind "racing" are not uncommon. Concentration and memory may be adversely affected. Overall, copper "dumping" is frequently experienced as a roller coaster ride.
When a person is aware of the phenomenon of excess tissue copper and the possibility of copper dumping, there usually is less fear and disturbance when it occurs. Even though copper dumping is uncomfortable and does not feel good, when it is understood, most individuals are able to cope with it when it does occur. This is especially true if the person is taking nutritional supplements to minimize the effects. Copper dumping usually occurs in cycles so that a person often feels as if she or he is on a roller coaster. When the roller coaster pattern is understood, then copper dumping is more tolerable. As more and more excess stored copper is eliminated, a person feels more energy and a greater
sense of well being afterward.

It should be noted that, since excess copper is stored in the brain, it is not uncommon for a person with high copper to experience significant psychological problems stemming from the excess copper buildup in the brain. Depression, panic attacks, and obsessive-compulsive reactions are commonly associated with a brain copper buildup."


 

Saker och ting börjar klarna. Jag vet nu, att de flesta drabbade levt ett stressigt liv (vilket förbrukar zink) och därmed även fått försvagade binjurar (vilket bland annat konstaterats i många genomförda håranalyser, samt ätit "fel" (zinkfattigt/kopparrikt). De försvagade binjurarna gör att man får svårare att avgifta/detoxa kroppen från toxiner såsom koppar. 

Det blir alltså mycket svårare att bearbeta kopparförgiftningen som spiralen orsakar. Kopparöverskott påverkar binjurarna negativt, och trötta binjurar bidrar till ökad kopparretention. En ond spiral... Har man då också (vilket de flesta i gruppen verkar ha) redan höga halter av östrogen, ja då ökar samtidigt kopparbelastningen... (då koppar och östrogenkurvor "följs åt".)

Kanske är det faktorer som dessa som gör vissa personer predisponerade att utveckla kopparförgiftningssymptom.

Nedan hör vi Wendy Myers intervjua en av experterna inom området "copper dysregulation", Morley Robbins. (Vill man hellre läsa vad som sades, följ länkarna nedan!) I avsnitt 1 tas följande upp (http://liveto110.com/90-most-health-issues-stem-from-copper-dysregulation-part-1-with-morley-robbins/):

"Today you will learn:
 • How copper dysregulation (deficiency and toxicity) is one of the major causes of disease
 • Symptoms of copper dysregulation
 • Diseases that are actually copper dysregulation
 • Copper deficiency explained
 • Copper Toxicity explained
 • How can one be copper toxic and deficient at the same time
 • Tests needed to determine copper dysregulation
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"


I "Del 2" nedan pratar man mer om följande:

"Today you will learn:
 • Should you avoid Copper-rich foods?
 • Plant source of copper
 • Why animal sources of copper are superior to plant sources
 • How copper is corrected by fixing liver issues
 • Why you may need to take copper to get copper out of the body
 • When you need to supplement copper
 • Proper copper supplementation
 • Why zinc should usually be taken with copper
 • Will supplementing copper contribute to more copper toxicity?
 • How copper relates to estrogen hormone function
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"

(Källa: http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/)

***

"Hur många inrapporteringar krävs, för att Läkemedelsverket ska reagera?". Det smått byråkratiska svaret löd:

"Tack för din fråga. Det går inte att ge ett numeriskt värde på hur många biverkningsrapporter det krävs för att vidta en viss åtgärd. Det är en komplex fråga och många faktorer spelar in."


Hur som helst, man kan alltså inte säga ett exakt antal. Men fortsätt för guds skull skicka in era rapporteringar till Läkemedelsverket! (Be din barnmorska fylla i formuläret och skicka in! Eller gör det enkelt själv, superenkel e-tjänst, via Läkemedelsverkets startsida!) NÅGON gång måste det där okända, "numeriska värdet" uppnås! Fyll även i det här enkla formuläret och skicka in direkt till Bayer Pharma! (Gäller NovaT 380 användare)

En annan sak: HUR många symptomlikheter finns det inte mellan kopparförgiftning och åkommor som fibromyalgi, kronisk trötthet, IBS, PMS, PMDS, utbrändhet, sköldkörtelproblem... Om koppar kan orsaka alla dessa åkommor ska jag låta vara osagt, jag är som sagt ingen medicinsk expert, MEN jag har en misstanke om att många kvinnor (en del män också för den delen) som diagnosticeras med något av ovanstående, i grund och botten lider av något så "enkelt" avhjälpt som kopparöverskott.

Bear in mind, kopparförgiftad kan man dessutom även bli av helt andra orsaker än kopparspiraler... Fick ett mejl från en tjej, vars hela familj hårt drabbats. Hon berättade att vattnet blev blågrönt när de tvättade sig i det! (Tydligt tecken på kopparöverskott). Vad många inte heller vet, är att p-piller ökar kopparhalten i kroppen (pga östrogenet).

www.tvernonlac.com kan man också läsa angående koppar:

"It's relation to estrogen levels makes copper toxicity a common cause of menstrual disorders, uterine fibroids, PMS and hormone imbalances."


Något som är extra intressant i sammanhanget, är något jag läste igår. Jag glömde lägga till den sidan i mina favoriter, så kan tyvärr inte ange någon källa. Ni får helt enkelt lita på mina ord :) "Av alla som är drabbade av kronisk trötthetssyndrom, är 75% kvinnor mellan 30-50 år." "Kvinnor mellan 30-50 år." Drar ni samma slutsatser som jag...? Kvinnor i barnafödande ålder. Kvinnor under antikonceptionsbehandling! (p-piller, spiraler)

Ja jag ska inte fördjupa mig mer i detta, men vill ända framföra mina tankar om det hela. Kanske kan det hjälpa även någon med fibromyalgi, PMS, kronisk trötthet etc, som hittar hit! Glöm inte att höra av er om ni känner er träffade! :)
Kommentera här!)
***

Så här skrivs det om östrogen/kopparöverskott på nätet (har tyvärr inte källan kvar, skrev ner citatet på en lapp):

Östrogendominans orsakar även höga kopparnivåer, vilket kan orsaka humörsvängningar. Tillförsel av progesteronkräm och undvikande av xenoöstrogener leder så småningom till lägre kopparhalter, även om processen kan ta några månader. Och humörsvängningarna kommer samtidigt att försvinna".


Mycket spännande saker på gång


En liten uppdatering! I förrgår anlände Mia Lundins bok "Kaos i Kvinnohjärnan" med posten!

Och redan igår kväll var den urläst! :) Som jag sett fram emot att få läsa den. Jag blev som uppslukad av denna bok, vilken på ett både tydligt och konkret sätt tar upp det här med hormonella obalanser. Inte nog med det! Den är dessutom skriven på ett mycket positivt och uppmuntrande sätt. Du är inte ensam om att känna som du gör, det finns en "enkel" (biokemisk) förklaring till varför du mår som du gör, och kanske viktigast av allt - Det finns en lösning på problemet!


Boken ger mycket konkreta förslag på hur du dels fastställer, men även kommer tillrätta med, hormonella obalanser. Hur du, på ett enkelt och naturligt sätt, kan avhjälpa exempelvis ångest och depression. Boken tar även upp relevanta ämnen som stress, binjuretrötthet och sköldkörtelproblem. Ett holistiskt sätt att angripa "kopparförgiftning". Rekommenderas å det varmaste!

PS: Gjorde ett hemmatest, testade kopparhalten av den ungefärliga ytan 380mm2 koppar (försökte efterlikna samma kopparyta som kopparspiralerna har) genom att lägga 2 st kopparslantar i ett provrör. Tillsatte reagensmedlet (Salifert Cu test) och... voila:Koppartest


Resultatet hamnade någonstans runt 1 ppm (mg/L). Nu är det förstås ingen nyhet att kopparspiraler avger koppar, och undersökningen är förstås högst ovetenskaplig... men ändå... Det blir väldigt tydligt när man ser det så här, vad man faktiskt utsätter den stackars kroppen för. På bilden har reagensmedlet bara hunnit verka i ca 10 minuter. Färgen fortsatte att mörkna en bra stund efter det... Ser man då också på koppar som ett potentiellt gift (vilket det ju faktiskt är i för höga mängder), blir det inte svårt att förstå vad en sådan här utsöndring direkt i livmodern eventuellt skulle kunna leda till. Tillförseln sker ju konstant!

VAR FINNS FORSKNINGEN? Varför kan inte Bayer ange någon källa på sina uppgifter om kopparfrisättning? HÖGST oroande, och bara tanken i sig får mig att må riktigt, riktigt illa.

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag igår hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror..!


Visste ni förresten, att man vid den ursprungliga "approval"-ansökan för Paragard 1984(vanlig kopparspiral i USA och motsvarande NovaT) hade med "nervousness" som angiven biverkning...? (Samt "ryggvärk" och "benvärk"?) Under senare år har man av någon anledning raderat dessa uppgifter i senare liknande ansökningar!

(Listan - här ett utdrag - hämtad ur "Original approval for Paragard fr. 1984", pdf som återfinns i detoxgruppens filarkiv men även på http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/pre96/018680_original_approval.pdf)


***
Det som är så bra med en hårmineralanalys, är att den är ett effektivt verktyg för att få reda på näringsstatusen i kroppen över tid (ingen "ögonblicksbild" som ett vanligt blodprov ger) - dessutom sker det hela på ett garanterat ofarligt sätt! Du angriper problemet från dess botten, genom att gå till grunden med problemet: genom att återställa mineralobalanser i kroppen. Hur? Genom enkla koständringar och kosttillskott (som beskrivs i häftet man får från Trace Elements). Samtliga kostråd är personligt utformade, och bygger på vad din aktuella hårmineralanalys visar. Sedan får man väldigt enkla råd att följa: "Ät MER av följande", "ät MINDRE av följande".

Det finns vissa som förespråkar kelatbehandling, men metoder som dessa har jag ingen direkt erfarenhet av, och har därför valt att inte ta upp dem till diskussion här i bloggen. (Vill du trots allt veta mer om sådana behandlingar, så googla "copper"+ någon av termerna "Atamir" (=
"
Penicillamin" - Används mot bl.a reumatism - som enl. forskning kan knytas till höga kopparhalter! Notera även biverkningarna, samma som vid "koppardumpningar"!), "Dimaval" (="DMPS"), "DMSA" eller "EDTA". Det finns även de som använder så kallade zeoliter. "Infrared sauna" sägs också vara bra. Inte testat själv. Detsamma gäller så kallade "leverreningar". Men dessa metoder kan jag inte så mkt om.Som jag nämnde tidigare i bloggen så kan du även göra en sådan här håranalys helt på distans, du kan om du mejla direkt till bland annat berit@naturlakaren.se för mer info. om tillvägagångssätt och priser. Du klipper då av håret själv, hemma, enligt mejlad instruktion från terapeuten, och skickar sedan in hårprovet till terapeuten - som i sin tur skickar det vidare till Trace Elements laboratorium i USA.


12 februari 2014

En biolog tillika forskare i Argentina som forskar inom just området kopparspiraler och kopparförgiftning (!) har kontaktat mig, och jag henne. Bland annat frågade hon efter hur mina håranalyser sett ut. Hon har även efterlyst fler "kopparrapporter" i "detoxgruppen" jag tidigare nämnt. Hon skriver en gedigen avhandling i ämnet, och den beräknas vara klar för publicering nu i år. Snacka om spännande läsning!


Läkemedelsverket, då? Jojomen, bättre sent än aldrig! I dagarna fick jag äntligen, efter lång väntan, ett mejl, med svar på min fråga angående hur man egentligen bör göra som privatperson när man rapporterar in dessa biverkningar. Svaret löd:"Tack för din anmälan avseende kopparspiraler. Att få in information om misstänkta överträdelser av det medicintekniska regelverket är viktigt för Läkemedelsverket.

Vad gäller information från tillverkaren anger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11), bilaga 1, punkt 13.1 att varje produkt ska åtföljas av den information som behövs för att produkten ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt, och för att tillverkaren ska kunna identifieras.

Vi ser din anmälan som en information om misstänkt överträdelse av detta och vi kommer att ta hänsyn till den anmälda produkten vid prioriteringen i vårt tillsynsarbete.

Vad gäller rapporteringen kan även privatpersoner använda det formulär som finns på vår hemsida. Det kan dock finnas stora fördelar med att man som privatperson istället uppmanar vården att rapportera eftersom de kan ha tillgång till betydligt mer information som kan underlätta den utredning som vidtas vid rapportering till Läkemedelsverket. Det finns krav på vårdgivare att rapportera negativa händelser eller tillbud med medicintekniska produkter enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), vilket kan vara bra att känna till."


Exakt vilket formulär man menar, framgår inte riktigt. Det finns ju faktiskt två stycken - ett avsett för läkemedel, och ett avsett för medicintekniska produkter (som ju kopparspiralen är). Det senare verkar dock vara mer avsett för vårdpersonal... Men fyll för Guds skull i så många formulär ni bara kan! Gärna båda två!!
ANMÄL BIVERKNINGARNA för guds skull! Och kommentera hemskt gärna nedan! TACK! Och på återhörande framöver!! :)


Här kommer förresten en länk till en bok som är skriven av en amerikansk kvinna som drabbats. Hon förlorade ca 80% (!) av sitt hår, redan under de tre första månaderna med kopparspiral!! (Jag har inte hunnit läsa den själv än)


"Surviving the IUD: The Genesis"
iTunes: https://itunes.apple.com/us/book/sur...67511203?mt=11


Och så ett videoklipp där en av de främsta experterna - Ph D, Dr Rick Malter - inom området "kopparöverskott" uttalar sig:


En mycket tragisk nyhet har jag också att förmedla. Den argentinska forskare som jag tidigare nämnde, som skrev en avhandling om kopparspiralers eventuella toxicitet, har tyvärr avlidit. Hon gick bort i april månad. Avhandlingen skulle presenteras senast i maj... Jag var personligen i kontakt med denna kvinna och såg med spänning fram emot hennes forskning, som jag i viss mån bidrog till. Hemskt tragiskt att hon nu plötsligt är borta. Jag mejlade henne senast i april, men fick då inget svar... Nu vet jag varför :( (Forskningen kommer dock en annan kvinna vid samma institution att färdigställa. Jag återkommer om jag får mer info. om denna intressanta forskning.)

Inom den "alternativa" världen är det här med kopparförgiftning ett välkänt fenomen. Likaså inom veterinäryrket. Googla så får ni se. "Copper toxicity". Där står precis ALLT om detta!


 I "Veterinary manual" (http://www.merckmanuals.com/vet/toxicology/copper_poisoning/overview_of_copper_poisoning.html) kan man läsa följande:

"The toxicosis remains subclinical until the copper that is stored in the liver is released in massive amounts. Increased liver enzymes may provide an early warning of the pending crisis. Blood copper concentrations increase suddenly, causing lipid peroxidation and intravascular hemolysis."Citat från ovanstående länk: 

"This storage in the liver can take months or even years to reach a toxic level. The elimination of copper from the body through the kidneys is slow. Even then, it needs a stress to release the copper."

Med andra ord, om samma sak gäller för människor, så märker man inte av ett kopparöverskott förrän levern har uppnått toxiska nivåer av koppar. Och då - frigörs kopparn i, som dom skriver, "massiva mängder". Vid stress! (Fysisk som psykisk)

Hoho, forskning på människor, tack??? 

Varför är kunskapen inom den traditionella vården obefintlig? Varför vet veterinärer allt om riskerna med kopparöverskott, medan vanliga läkare inte vet ett skvatt! Synd och skandal!

Ytterligare info jag hittade häromdan, angående kopplingen kopparöverskott och depression:

http://www.walshinstitute.org/in-the-press--media.html

http://www.walshinstitute.org/researchstudies.html

Här ett exempel på vad som skrivs i en av artiklarna från sidorna ovan, en artikel som behandlar ämnet "depression" och hur det finns fem olika typer av depressioner. Notera bl a "copper overload" som en av punkterna! Notera även hur Walsh säger att vid "copper overload" (15 % av alla depressioner) har SSRI liten eller ingen effekt!! Dock blir de bättre av att normalisera sig gm "nutritional balancing"!(http://www.foxnews.com/health/2014/05/17/new-blood-urine-tests-find-5-distinct-types-depression-researcher-says/):

"5 Biotypes of Depression

The five defined depression biotypes are:

Undermethylated Depression
This type of depression was found in 38 percent of patients in the study. The problem in these cases is low activity at serotonin receptors, apparently due to rapid reabsorbtion after serotonin is released into a synapse.
“It’s not serotonin deficiency, but an inability to keep serotonin in the synapse long enough. Most of these patients report excellent response to SSRI antidepressants, although they may experience nasty side effects,” Walsh said.

Pyrrole Depression
This type was found in 17 percent of the patients studied, and most of these patients also said that SSRI antidepressants helped them. These patients exhibited a combination of impaired serotonin production and extreme oxidative stress.

Copper Overload
Accounting for 15 percent of cases in the study, these patients cannot properly metabolize metals. Most of these people say that SSRIs do not have much of an effect—positive or negative—on them, but they report benefits from normalizing their copper levels through nutrient therapy. Most of these patients are women who are also estrogen intolerant.

“For them, it’s not a serotonin issue, but extreme blood and brain levels of copper that result in dopamine deficiency and norepinephrine overload,” Walsh explained. “This may be the primary cause of postpartum depression.”

Low-Folate Depression
These patients account for 20 percent of the cases studied, and many of them say that SSRIs worsened their symptoms, while folic acid and vitamin B12 supplements helped. Benzodiazepine medications may also help people with low-folate depression.
Walsh said that a study of 50 school shootings over the past five decades showed that most shooters probably had this type of depression, as SSRIs can cause suicidal or homicidal ideation in these patients.

Toxic Depression
This type of depression is caused by toxic-metal overload—usually lead poisoning. Over the years, this type accounted for 5 percent of depressed patients, but removing lead from gasoline and paint has lowered the frequency of these cases.
“We are not the first to suggest that there may be other causes of depression, but we might be the first to identify the other forms of depression, and the first to suggest blood testing to guide the treatment approach,” Walsh said.


2014-10-27
Vill bara sticka in med ett par uppmuntrande historier från vår slutna facebookgrupp "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral", självklart anonymiserade här:

"Status i KOPPARSPIRALSFÖRGIFTNINGSHISTORIEN!
Uttagen 14/10-14
Insatt maj 1999
Sen jag tog ut spiralen i tisdags har jag:
Blivit av med hjärndimman
Vaknat pigg och rask varje morgon runt sju
Blivit av med tröttheten
Blivit av med utmattningen
Blivit glad och positiv
Blivit av med tyngden och motståndet i kroppen
Blivit av med mjölksyran i musklerna
Blivit av med dimsynen och kan fokusera blicken
Kunnat hålla igång hela dagarna utan vila och utan att få böta efteråt
Blivit av med ansamlad vätska i hela kroppen, främst i övre delen av magen och i nacke/bröstrygg
Blivit av med stora delar av min kroniska smärta
Blivit av med intolerans mot vete och socker
Blivit av med största delen av värken och stelheten i mina fingrar och händer och mitt högra ringfinger fastnar inte längre i böjt tillstånd.
Blivit av med spänningar i alla muskler i hela kroppen jag inte visste att jag hade hela jag är "lös".
Blivit mycket mer rörlig
Blivit mycket mer social
Kort sagt, JAG HAR FÅTT TILLBAKA MITT LIV!!!"

...Och så denna:

"Mina "dumpings" kommer med längre mellanrum och känns inte alls lika djupa som förr. Lättar med tiden. Nu lever jag nästan helt utan symptom! Känner mig starkare, mer insiktsfull och prioriterar mig själv mer. Selekterar bort släkt och vänner som inte vill mig väl. Helt otroligt vad jag lärt mig mycket efter det här kopparhelvetet! Fortfarande enormt tacksam över din blogg och kamp med att övertyga mig i början då jag tvivlade! TACK! Du gör ett fantastiskt jobb! Under en kurs i helgen öppnade jag försiktigt diskussionen om kopparspiralshelvetet och blev så förvånad när en ung kvinna sa att henne gynekolog avrått henne från just kopparspiral pga dess giftighet och benägenhet till mental ohälsa!!! Blev så glad!
Idag har jag tid igen hos min underbara akupunktör och det är lägligt eftersom jag ska ha min mens vilken sekund som helst och därmed känner svaj/dump. Hanterbar sådan "


"Hej Alla ! Efter 11 år med spiral och med otaliga symtom såsom tex blodsockerfall , inre darrningar , stark stresskänslighet , oro, ångest , acne , sömnproblem , dimsyn mm mm , har jag nu 1 år efter uttag äntligen hittat mitt vanliga jag ! Efter att i 11 år trott jag måste vara ovanligt oroligt lagd nu känna mig " vanlig " !! Acne borta , darrningar borta , bättre syn, klarar stress mycket bättre och har ett inre välmående ! Jag har inte gjort hma ! Jag har ätit zink periodvis , selen och en halv pressad eko citron / dag och omega 3 ( Möllers ) ! Vilat mycket men även promenerat och tränat styrketräning 1 ggr/v ! Bör tilläggas att jag även sanerat mina resterande amalgam lagningar 👊🏽 jag använder mig även av Mia lundins progestron kräm med mycket god effekt ! Adjöss pms och spänd känsla i kroppen ! Har kännt mig som en spänd sträng de senaste åren med bla ledvärk och kraftig värk i nacke ! Allt det är puts väck ! Hallelulja prais the lord 😅😆kanske jag åker på en dumpning till ! Men jag känner mig verkligen som på nytt född 👊🏽 kämpa på alla , after every dark night there's a Bright day ❤
Mådde jättebra direkt efter uttag ! Svävade som på moln ! Efter ca 3 mån vände det och jag mådde dåligt med starka dumpningar , speciellt 2 veckor innan mens ! Jag blev yr , skakig , otroligt trött och super stressad för minsta lilla !! Detta pågick i ca 4 mån ! Därefter provade jag Mia lundins progestron kräm och allt börja vända sakta men säkert ! Koppar främjar östrogen och minskar progestron ! Samma relation som koppar - zink ! Krämen verkar avslappnande och jag blev otroligt hjälpt ! Sen maj har jag bara kännt mig bättre ,sakta men säkert ! Den fruktansvärda trötthet och orkeslöshet är borta 🏼 fantastisk känsla ! Första gången jag satte in spiral var jag 28 år och hade två små barn ! Jag mådde kasst men trodde det berodde på skilsmässa och småbarns år ! Efter mitt tredje barn ny spiral och efter ett pr mån mådde jag riktigt dåligt m bla kraftiga blodsockerfall , darrningar mm gick på kbt ! Det gick fem år med dimsyn, omättlig trötthet , oro och massa stress ! Sen var det dax för spiral nr 3 ! Det gick ett pr mån och jag blev jättedålig ! Super stressad och svårt att sova ! Oro och ångest ! Kbt besök del 2 ! I denna vevan tipsade en kompis om denna sida och möget åkte ut 🏽trodde jag hade hyperglykemi/ sköldkörtel problem , var utbränd mm tänk " inga biverkningar " mer än rikliga blödningar pusselbitarna har fallit på plats ! Nu blir det bara bättre :)"


December 2014

Två nyheter har jag att förtälja denna gång! Ett: DET KOMMER BLI ETT TV-REPORTAGE om kopparspiralers/kopparöverskott/kopparförgiftning!! Håll utkik, ett inslag i TV4 Nyheterna, Kvällsnyheterna, inom kort! Det känns STORT! Bland annat blir det en intervju med en drabbad kvinna ur facebookgruppen "Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Det går framåt!!! Härligt att ämnet äntligen får lite officiell uppmärksamhet!! Det är på tiden!


April 2015


ÄNTLIGEN!!! I förrgår sändes TV-inslaget om kopparspiraler!! (och Bayers´anknytning till Läkemedelsverket...) Tisdagen den 7 april såg vi Rebecka Hillqvist i TV-rutan heroiskt ställa upp för alla drabbade. Se inslaget HÄR! YES!!! Tack Rebecka för din insats, och nu hoppas vi på fortsatt spridning via "ringar på vattnet!" 

Sen har jag två boktips att komma med. Den första boken jag vill tipsa om, är "Finn Din Energikod" av Sanna Ehdin. Inte om kopparöverskott specifikt, men en holistiskt lagd bok som jag tycker väldigt mycket om. Så himla många bra tips och råd! Läs den! 

Boktips nr 2 är "The Healing Workbook" av Rick Fischer, som jag håller på och läser just nu. Här står till och med en del om kopparförgiftning specifikt! (En av få böcker som tar upp ämnet!) Även om fokus ligger mer på det "holistiska" synsättet på hälsa. Underbar bok som bjuder på många positiva vibbar/tankar! Gillar upplägget starkt, där man genomgår ett 12-veckors "program" och får sätta sina egna mål, skriva egna affirmationer, blandat med hälsosamma tips och råd. Små, dagliga steg, mot stora hälsoframsteg!) Läs mer om boken här (eng.)


(För du har väl inte missat att läsa Ann-Louise Gittlemans bok "Why Am I Always So Tired?" som jag skrivit om tidigare..? Den boken FÅR man bara inte missa! Handlar om enbart just kopparöverskott!


JUNI 2015

Sen en mycket intressant grej. Ni vet det här med "Hur mycket koppar utsöndras egentligen från en Nova T kopparspiral?". Svaret jag fick från Bayer själva, var "60 microgram per dag". En uppgift som Bayer inte kunde ge mig någon källa på! Själv hittade jag däremot källan, som sa att "60 mcg per dag gäller de äldre spiralerna med mycket mindre kopparyta än vad Nova T har!") Kolla här ska ni få se, vad en tjej i facebookgruppen nyligen hittade! Tydligen har frågan aktualiserats på sistone ;) mycket på grund av en viss blogg, antar jag.... :-P 


"Angående kopparutsöndring från NovaT Till grund för bedömning av eventuella hälsorisker vid användning av kopparspiralen NovaT 380 med 380 mm2 kopparyta ligger ett flertal studier specifikt utförda på NovaT 380. Till detta kommer studier tidigare genomförda vid utveckling eller utvärdering av andra kopparspiraler. En del av de data som dokumenteras i rapporter i samband med att nya mediciner eller medicintekniska produkter tas fram resulterar inte i vetenskapliga publikationer. Dessa rapporter är oftast sekretessbelagda/konfidentiella bland annat av konkurrensskäl men kan ibland fås från företagen. Analys av bland annat frisatt kopparmängd vid användning av NovaT 380 på människa visar att frisättningen av koppar från NovaT 380 är omkring 30 µg/dygn eller motsvarande 11 mg/år. Den totala frisättningen vid fem års bruk är 55 mg. Den frisatta kopparmängden från NovaT 380 är omkring 1-3% av det dagliga intaget i mat och dryck. Observera att biverkningar ska rapporteras till läkemedelsverket." 


(https://www.sfog.se/media/249806/bifogas_20150327_ang_kopparf__rgiftning.pdf)


Frågan är, vad är egentligen sant och inte?? Vi vet att 60 mcg/dag gäller spiraler med 200 mm2 yta. Enligt uppgiften ovan, utsöndrar en NovaT-spiral med 380 mm2 yta "30 mcg/dag". Alltså skulle kopparutsöndringen MINSKAT till hälften, medan kopparytan ÖKAT till nästan det dubbla. I juni 2016 ställde jag frågan riktad till Kristina Gemzell Danielsson (som skrivit SFOG-inlägget ovan). Så här löd frågan:


"Hej,
Jag kontaktade Bayers informationsansvarige för ett tag sedan, med en fråga om Cu-utsöndring från NovaT 380. Svaret löd: "60 mcg/dag". I ett dokument på SFOG.se (en skrivelse undertecknad dig) anges siffran "30 mcg/dag" för exakt samma spiral. Den naturliga frågan blir då: Vilken uppgift är den rätta?"Svaret löd:


"De olika svaren beror troligen på att den koppar som avges från spiralen är något högre i början och sedan sjunker. Fördelat på fem år blir det ca 30 mcg/dag även om det direkt efter insättningen är 60 mcg/dygn (och mot slutet sjunker till 15-35 mcg/dygn). Den totala mängden som avges under fem år beräknas vara runt 25-50mg."


Min respons:


"Tack för det klargörandet. Att se till utsöndringen av koppar, är dock en sak. Att se till upptaget, en helt annan. [Läs mer om detta nedan!] Med andra ord blir kopparutsöndringen från en Cu-spiral kontra intaget via föda en irrelevant jämförelse (en jämförelse Bayer använder sig av i patientfoldern för NovaT 380).


Den mexikanska studien fr 2005 ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851 ) som du säkert känner till, belyser den poteniella risken för toxiska effekter i o m spiralbruk (och uppmuntrar samtidigt till vidare forskning):

"The higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects."

Vidare sammanfattas i samma rapport (fullversionen): "...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body." 

2009 varnas i en liknande studie ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931365 ):

"The Cu concentration was higher in women with IUDs, concomitantly with time-dependent increases in the main oxidative stress biomarkers (...) We concluded that the use of Cu-IUDs for more than 2 consecutive years should be avoided in order to prevent oxidative damage."

2014: "Cu levels and the concentration of Cu in plasma and brain were dose-dependent and administration route-dependent and demonstrated a prooxidative effect in plasma and brain homogenates. Oxidative stress biomarkers and antioxidative enzyme activity both increased under Cu overload, these effects being more noticeable when Cu was administered IP [Intraperitoneal]."


Med anledning av detta undrar jag om det i nuläget finns någon pågående forskning i ämnet, eller planer på att forska vidare i den här frågan?"

Det korta svaret på den frågan, löd:


"Ingen forskning som jag känner till."


Och just detta med jämförelsen kopparintag via föda kontra kopparutsöndringen från en kopparpiral ("kopparmängden som utsöndras är mindre än vad vi får i oss via födan") är HÖGST intressant. Läs och begrunda! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854930:


Divalent Copper as a Major Triggering Agent in Alzheimer's Disease.

Abstract

Alzheimer's disease (AD) is at epidemic proportions in developed countries, with a steady increase in the early 1900 s, and then exploding over the last 50 years. This epidemiology points to something causative in the environment of developed countries. This paper will review the considerable evidence that that something could be inorganic copper ingestion. The epidemic parallels closely the spread of copper plumbing, with copper leached from the plumbing into drinking water being a main causal feature, aided by the increasingly common use of supplement pills containing copper. Inorganic copper is divalent copper, or copper-2, while we now know that organic copper, or copper in foods, is primarily monovalent copper, or copper-1. The intestinal transport system, Ctr1, absorbs copper-1 and the copper moves to the liver, where it is put into safe channels. Copper-2 is not absorbed by Ctr1, and some of it bypasses the liver and goes directly into the blood, where it appears to be exquisitely toxic to brain cognition. Thus, while aggregation of amyloid-β has been postulated to be the cause of AD under current dogma, the great increase in prevalence over the last century appears to be due to ingestion of copper-2, which may be causing the aggregation, and/or increasing the oxidant toxicity of the aggregates. An alternative hypothesis proposes that oxidant stress is the primary injuring agent, and under this hypothesis, copper-2 accumulation in the brain may be a causal factor of the oxidant injury. Thus, irrespective of which hypothesis is correct, AD can be classified, at least in part, as a copper-2 toxicity disease. It is relatively easy to avoid copper-2 ingestion, as discussed in this review. If most people begin avoiding copper-2 ingestion, perhaps the epidemic of this serious disease can be aborted.

Ja ni ser. Koppar i föda är av en helt annan sort, än den i kopparrör och kopparspiraler! Den inorganiska formen kallas "divalent", eller "copper-2" (Cu+2). Den organiska formen, den som alltså finns i föda, är "monovalent", kallas "copper-1". Denna organiska form av koppar absorberas av tarmarna, förs vidare till levern och tas där omhand genom "säkra kanaler". Den inorganiska formen, Cu+2 (som finns i kopparrör bl a), absorberas inte av tarmarna, en del går förbi levern helt och hållet och går istället direkt ut i blodet! Nu gällde uppgifterna ovan forskning kring Alzheimers, men snacka om att det är relevant även när det gäller det torra konstaterandet att "nej nej kopparutsöndringen från kopparspiraler är inte farlig, det utsöndras såååå lite, faktiskt mkt mindre än vi får i oss via födan". BULLSHIT!!! Det handlar om en helt annan typ av koppar, som alltså kroppen tar upp på ett HELT ANNAT SÄTT!

Jag har två suveräna lästips att bjuda på också. Ni kanske har läst/hört talas om Dr Eck? Det var han som påbörjade det digra arbetet med att utveckla det här med håranalyser. Texterna nedan kan nog anses som en rejäl fördjupning i ämnet! Även om detta med koppar!

Lästips nr 1: http://freedom-school.com/health/healthview-newsletter-27-29.pdf (länk, gratis läsning)

Lästips nr 2: http://www.amazon.com/Energy-affects-emotions-achievement-well-being-ebook/dp/B00P6UJYUG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451847812&sr=8-1&keywords=eck+emotions (Kostar runt en hundring att ladda ner) Vid länktrubbel, gå till amazon.com och sök på "Energy" av Eck och Chatsworth.


Sist men inte minst, ett rykande hett boktips! Inte hunnit läsa själv än, men Dr Rick Malters "The Strands of Health" (om HMA, hårmineralanalys) finns nu nedladdningsbar!


Dr Malter är, i alla fall av mig, ansedd som en av de absolut bästa, inom ämnet.

Det händer saker på kopparfronten, mer generellt sett, vilket är otroligt positivt! Läkemedelsverket HAR en insats på gång i ärendet, och det är TACK VARE ALLA ER som rapporterat in era upplevda biverkningar! Mer info kommer, troligen kring årsskiftet. Vilket team work! Här sitter vi i våra ensamheter och åstadkommer stordåd tillsammans ! :) Sluta inte rapportera in bara, in med nya rapporter, hela tiden, ni som "tillkommit" under senare tid! 

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Läkemedelsverket)

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Bayer - gäller om du haft Nova T)

Här rapporterar Din barnmorska in.

Och här kan ni läsa en intressant pdf från Läkemedelsverket, angående hur många, samt vilka, biverkningar som rapporterats in för kopparspiraler mellan åren 2011 och 2016! (Källa: utmattningsskolan.se). Från hälso- och sjukvården finns nu dessa biverkningar registrerade, och INTE bara de klassiska (hittills kända och dokumenterade) biverkningarna "ökad blödning, perforation av livmodern, extrauterin graviditet, etc...":

- trötthet

- yrsel
- hjärtklappning
- håravfall
- nedstämdhet och oro
- vaginala symptom såsom flytning och mellanblödning
- ospecifika synstörningar
- urtikaria/klåda
- påverkan på TSH
- utmattning
- järnsmak i munnen
- olustkänsla
- rastlöshet
- depression
- magsmärta
- klåda och aptitlöshet
- koncentrationssvårigheter
- muskelvärk
- trötthet
- minnessvårigheter
- värk i kroppen
- kraftig blödning
- anemi
- viktuppgång

Från tillverkaren rapporteras följande biverkningar ha registrerats (min översättning fr engelska):


- PMS

- håravfall
- yrsel
- illamående
- okoncentration
- hjärndimma
- "känns som om hjärnan är en tvättmaskin" ("racing mind")
- panikattacker
- ångest
- trötthet
- magproblem
- ljudkänslighet
- svullen mage
- synstörningar
- pirr i kroppen
- domningar
- stresskänslighet
- känsla av distansering från omvärlden
- irritatioin
- huvudvärk
- problem med hyn, acne
- tryck över bröstet
- andningssvårigheter
- sömnsvårigheter


Under ovan nämnda femårsperiod, har man fått in följande antal rapporter:


Från hälso- och sjukvården: 24 st  (Personer som angett "diverse symptom": 4 st, 16%)

Från tillverkaren: 102 st   (Personer som angett "diverse symptom": 31 st, 30%)
Från privatperson: 128 st.   (Personer som angett "diverse symptom": 109 st, 85%)

Ställ er samtidigt frågan varför det kommer in fem gånger fler rapporter från privatpersoner, än från sjukvården...?! Är VI dåliga på att delge barnmorskorna våra erfarenheter, eller är DOM dåliga på att rapportera in? Är det en kombination? Vi kan se att bland privatpersoner, är det hela 85% av de inrapporterade biverkningarna som rör "diverse symptom" (vilka dessa är, ser ni i listorna ovan). 

Konklusion: Bäst på att rapportera in, av någon okänd anledning, är vi privatpersoner. Bland privatpersoner dominerar "diverse symptom" stort. (85%). Inom sjukvården rapporteras, av okänd anledning, motsvarande 16% av "diverse symptom" in. En enorm skillnad! Vågar vi inte delge barnmorskorna våra upplevda "diverse-biverkningar" av risk för att bli misstrodda? Eller är det barnmorskorna som inte rapporterar in våra "diverse-biverkningar", för att de inte tror på dessa...? En ganska intressant frågeställning!

Läkemedelsverket tittar ju dock mest på förhållandena inom Sverige, av förklarliga skäl. Däremot finns det en digital "biverkningsdatabas" (via "Uppsala Monitoring Center", UMC och WHO Collaborating Centre For International Drug Monitoring), där man själv kan "typa" in "Nova T" - så ser man en diger lista på inrapporterade biverkningar från andra länder... Närmare bestämt 35453 st! (varav vissa duplikat pga rapportering till/via flera instanser än en, ska nämnas) Prova får ni se! Adressen är:


www.vigiaccess.org


Och nu ska ni få se!

Det finns en informationscentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala vid namn "ULIC". ULIC är informerar sjukvården om läkemedel. Dit kan alltså anställda inom sjukvården skicka sina frågor om olika läkemedel mm. Här utreder man läkemedelsfrågor genom producentobunden, evidensbaserad läkemedelsinformation (Märk väl att kopparspiral dock inte ingår i kategorin "läkemedel" utan "medicinteknisk produkt", för sakens förtydligande). Man utreder även biverkningar. Informationscentralen hjälper sjukvården i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. I ett av deras Nyhetsbrev, tas frågan om kopparförgiftning upp. 

Men allt det där, det visste vi ju redan.... inget nytt för oss, men för dom kanske?


December 2017 - NU HÄNDER DET GREJER! Äntligen!!!!

Nu har media ÄNTLIGEN vaknat!!! För någon vecka sedan aukualiserades problemet i Lokaltidningen, som täcker hela Skåneområdet och lite till! 

Citat: "Illamående, ångestattacker, stress och tappad livslust. Hundratals kvinnor har drabbats av symptomen efter att de fått en kopparspiral insatt."


Här kan man läsa den artikeln i sin helhet! 

En kort tid därefter tar tidningen Vårdfokus (med inriktning mot vårdpersonal!) upp att Läkemedelsverket nu börjat utreda de här biverkningarna av kopparspiral! 

CitatUnder året har rekordmånga kvinnor hört av sig till Läkemedelsverket och berättat om biverkningar de kopplar till kopparspiral. Från vården är det tyst. Nu har myndigheten startat en utredning.


Detta kan man läsa om här!

Och IDAG kom även en omfattande artikel i Expressen: "Kvinnornas larm om kopparspiraler"! 

Citat: "Panikattacker, utmattning, yrsel och håravfall. Hundratals kvinnor menar att kopparspiralen har orsakat negativa biverkningar – och uppger att de inte har tagits på allvar av vården." 


Läs hela artikeln här!

Det här var väl en bra avslutning på 2017? Vad kommer hända nästa år - jag bönar och ber att Läkemedelsverket sätter ner foten - och det rejält! Oavsett - nu när media har vaknat kommer den här informationen att nå ut till väldigt många drabbade, och därmed löser sig nästan problemet av sig självt! Oavsett vad Läkemedelsverket gör eller inte gör! HURRA! Ingen mer ska behöva lida av det här eländet! (Och då är "eländet" ett uttryck av kraftig underdrift!)


Januari 2018

Se och hör Anna Book berätta hur hon påverkats negativt av en spiral (koppar?) i kroppen:Hör även Kishti Tomita berätta hur hon drabbades av kopparspiralen, vid 8:12 och fram. Citat: "Dumt nog så satte jag in en kopparspiral. (...) Och jag blev jätte, jätte, jättesjuk". Biverkningarna avfärdades och inget antecknades i journalen... känner vi igen detta fenomen? SKANDAL!!!Kisthi uttalar sig även om sin kopparförgiftning i en radiointervju, kolla vid 6 min och fram (SR P4 Extra 5 sep 2017). 

Intervju med Kishti i Hänt, citat: "Jag kunde inte tänka, hjärnan fick inget syre och stängde ner. Hormonerna påverkade mycket och jag blev utbränd(m-hmm!)


Agneta Schnittger heter en svensk specialistläkare inom gynekologi och obstretrik; hon har nyligen gett ut boken Insulinresistens - och hormonbalans hos kvinnor där hon ägnar ett längre stycke åt just - kopparförgiftning. Jag låter citatet tala för sig själv: 

"Jag som alla andra gynekologer levde i villfarelsen att kopparn stannade i livmodern och gjorde miljön ogästvänlig för spermierna och på så vis hindrade befruktning. Fler och fler rapporter kommer in om kopparförgiftning i sociala media, men få (biverkningar) rapporteras till läkemedelsverket, då de flesta vårdgivare inte känner igen symptomen och vet hur man ska ställa diagnos. De typiska symtomen är håravfall, yrsel, huvudvärk, trötthet, kraftig oro, nervositet och PMS. Det är diffusa symtom, som dock pekar på en hormonell obalans orsakad av obalans i mineraler och neurotransmittorer."


"Koppar i överskott belastar binjurarna, stimulerar frisättning av adrenalin och noradrenalin i blodet. Vid binjureutmattning tillkommer neuroendokrinologiska symtom som panikattacker, en förlamande trötthet, depression, hjärndimma, distansering till omvärlden, hyperkänslighet för ljud och ljus, sömnsvårigheter, men också infektionsbenägenhet för svampkatarr och bakteriell vaginos, hudutslag och acne, men även ledvärk, håravfall, hjärtrusningar, hjärtklappning mm."Februari 2018


LÄKEMEDELSVERKET AVFÄRDAR BIEFFEKTER AV KOPPARSPIRAL

https://www.expressen.se/nyheter/lakemedelsverket-avfardar-bieffekter-av-kopparspiral/

Ewa-Lena Hartman (Läkemedelsverket), angående frågan om kopparspiraler kan förorsaka kopparförgiftning:

"– Det finns inga genomförda studier som ger några belägg för det."
Och detta, menar man, bekräftar att sannolikheten för ett samband måste anses "obefintlig". Behöver jag säga mer... GÖR EN STUDIE DÅ! Ni säger ju själva att det saknas studier! Läs igen, fokusera på inledningen: "DET FINNS INGA GENOMFÖRDA STUDIER"....
Hallå????
Och Bayer vägrar lämna ut handlingarna som figurerat i utredningen. Av "sekretesskäl". Halleluja.
Mars 2018

Känner väl mer och mer att bloggens mål är uppfyllt. Bollen har satts i rullning! Nu pratas det om det här problemet. Gemene man har hört talas om "kopparförgiftning". "Experterna" fortsätter att förneka ett samband (trots att man bara kan hänvisa till "det finns inga studier som bekräftar ett samband"... Nej, just det! Det finns ju inga studier!) Den uppenbara avsaknaden av relevant forskning är minst sagt skrämmande.


Alla privata detaljer som rör mig själv (HMA-resultat osv) har jag, på förekommen anledning, i nuläget tyvärr tvingats radera. ("Tack" till Dig som var så "snäll" och lämnade ut mitt namn/telefonnummer till media...)


I nuläget kräver mitt privatliv en hel del, så jag ber att få avsluta den här bloggen med detta inlägg. Jag har helt enkelt inte tid att greja med allt detta längre. Nu får andra ta över! :)


Jag tackar för mig, och vill återigen påminna er om att gå med i gruppen om "kopparöverskott" på facebook!


TA HAND OM ER!!!Relevant forskning i ämnet, i kronologisk ordning:

1973: "Copper levels in tissues of rhesus monkeys bearing intrauterine or intra-abdominal copper devices" Tidig undersökning som påvisade en ökad kopparinlagring i njurarna (hos apor) vid bruk av kopparspiral.

1974: "Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs" "Anmärkningsvärt förhöjda halter av koppar" påvisades i njurarna hos testgruppen bestående av apor. Ingen tydlig skillnad i serum hos människor. Här framgår tydligt att det var en kopparspiral med 200mm yta som användes.
En tidig undersökning från 1984 där spiraler med 250 mm2 kopparyta användes. Man fann inga förhöjda nivåer av koppar i håranalyser. (Märk väl, att spiralytan alltså ökat markant sedan dess!)


Rapport som fastställer att kopparspiralanvändare har en högre kopparkoncentration i plasma, och fler biomarkörer för oxidativ stress. De nyare kopparspiralerna med 380 mm kopparyta användes. Rapporten förordar max 2 års användning av kopparspiraler, med tanke på risken för oxidativ skada!

2012: "Concentration-dependent cytotoxicity of copper ions on mouse fibroblasts in vitro: effects of copper ion release from TCu380A vs TCu220C intra-uterine devices."

Jämförelse mellan kopparspiraler med 220 resp. 380 mm kopparyta. 220mm avger 9 mcg koppar/ml efter 1 dygn, medan 380 mm spiralen avger 97 mcg/ml(!). Anmärkningsvärt också är att 220 mm spiralen efter 3 dygn avger 26 mcg koppar/ml - medan 380 mm spiralen utsöndrar 159 mcg/ml!!

2013: "Changes in copper and zinc serum levels in women wearing a copper TCu-380A intrauterine device."

En ytterligare undersökning som bekräftar att kopparspiralbärare har en ökad halt koppar i serum. 3 månader efter insättandet av spiralen (380 mm kopparyta), var ökningen av koppar i blodet "signifikant", men "nådde inte toxiska nivåer" (Inte så konstigt, med tanke på den inlagring av koppar som samtidigt sker!).

2014: "Copper-induced alterations in rat brain depends on route of overload and basal copper levels."
Här fastställs att koncentrationen av koppar i plasma är dels dosberoende, men också - märk väl - administrationsberoende! Man jämförde kopparbelastning efter 1) oralt intag (föda) och 2) intraperitoneal administration (=injektion direkt in i magen. Jämför med koppar i livmodern!!) Det man kunde konstatera, var att Effekten förvärrades vid intraperitoneal tillförsel! Både biomarkörer för oxidativ stress samt antioxidativ aktivitet ökade vid kopparöverbelastning. Framför allt då, vid injektioner direkt in i magen!

2017: Chronic Systemic Toxicity Study of Copper Intrauterine Devices in Female Wistar Rats

En av de första (enda?!) undersökningarna som fokuserar på eventuell kronisk kopparförgiftning pga kopparspiral. Man konstaterar att kopparspiralen inte leder till kronisk kopparförgiftning, men att påvisat ökade leukocytnivåer kräver ytterligare forskning. Länk till hela artikeln


(Får man anta att den senaste forskningsrapporten existerar som en följd av den ökade uppmärksamheten kring frågan?)

Det finns alltså några forskningsrapporter, men de är oroväckande få. Vem har beställt dessa rapporter, eller på vems initiativ har de initierats? Resultaten är, som ni ser, extremt skiftande. Men de flesta av dessa, även om de är ett fåtal, pekar på att kopparspiralen verkligen ökar kopparmängden i blodet/kroppen. Vilket stämmer bra med oroväckande många kvinnors (och ibland mäns) erfarenheter. Vi kan nog alla enas om, att det fortfarande råder ett skriande behov av ytterligare forskning inom detta område

***

HÄR KAN DU LÄMNA EN KOMMENTAR ELLER LÄSA ANDRA DRABBADES KOMMENTARER!! ANTALET VÄXER STÄNDIGT!!
 

NÅGRA KONKRETA "ÖVERLEVNADS"-TIPS:

Nr 1: Ta bort grundproblemet - dvs kopparspiralen!


Nr 2:  Anmäl dina biverkningar till både din barnmorska, (här finns formuläret: Läkemedelsverket) samt aktuell tillverkare (i mitt fall Bayer Pharmaceuticals (tillverkare av Nova T380). Bayers formulär fyller du själv enkelt i via deras enkla formulär. TACK för att du anmäler dina biverkningar!


Nr 3: Läs AnnLouise Gittlemans bok "Why am I always so tired?" (137 kr för boken, 106 kr för e-boken, i mars-18) Boken tar på ett konkret sätt upp detta med kopparförgiftning, och vad man kan göra för att bli frisk igen. Denna bok har hjälpt mig mycket! Läs gärna även Mia Lundins bok om hormonell obalans: "Kaos i Kvinnohjärnan" (249 kr i mars -18). 

Nr 4: Om du vill få bekräftat ett kopparöverskott i kroppen, kanske du precis som jag vill göra en så kallad hårmineralanalys. NutriTech Scandinavia samarbetar med välkända Trace Elements i USA. På deras hemsida hittar du dels information om själva håranalyserna, och där återfinns dessutom kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser här i Sverige.


Nr 5: Bli medlem i den internationella stödgruppen för "IUD detoxers" på Yahoo (i dagsläget mer än 700 medlemmar, och antalet ökar ständigt! Eller den svenska Facebookgruppen "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral"! med i dagsläget 4000 medlemmar!

Nr 6: Hjälp till att sprida kunskapen om problemet! (Blogga, mejla, gör inlägg på forum...)  

(Och än en gång, jag är varken medicinskt utbildad eller någon jätteexpert inom området, allt jag skriver om/tipsar om, bygger på mina egna - och andra drabbades - erfarenheter! Upplever du symptomen, så börja alltid med ett besök hos läkare, för att utesluta även andra hälsoproblem! Några enkla blodprover kan ge svar på mycket - även om de nu då inte kan visa just kronisk kopparförgiftning...)

Undvik detta (rikt på koppar):

 • Lever (som absolut "no-no" och nr 1 på listan)
 • Skaldjur (räkor, hummer, krabba, ostron)
 • Choklad (kakao) Ju mörkare choklad desto högre kopparhalt!
 • Nötter
 • Jäst
 • Oliver
 • Blomkål
 • Gröna bönor
 • Sojabönor
 • Opolerat ris
 • Svamp
 • Vetegroddar
 • Avocado
 • Grönkål
 • Gröna ärtor
 • Kokos
 • Kli
 • Fröer
 • Gelatin
 • Öl
 • SOCKER (inte rikt på koppar, men minskar zinkupptaget!! Samt, likt koffein, verkar stimulerande)
Undvik även kaffe & thé, framför allt svart thé.

Ät/drick gärna:

   • Kyckling
   • Lamm
   • Ägg
   • Broccoli
   • KOKTA grönsaker i MASSOR
   • Grönsaksjuicer
   • Så rent vatten som möjligt
   • Ekologisk frukt/ekologiska grönsaker! (Bland annat druvor och äpplen besprutas ofta med - koppar...)
   • Animaliskt protein till varje måltid! (Så tas zinket upp bättre)
   • Lök
  Driver ut koppar ur kroppen (naturliga kelatorer):
 • Zink
 • C-vitamin
 • Koriander
 • Mangan
 • Molybden
  Övrigt som är bra:
  • VILA! SÖMN! Lägg dig helst före kl 22 (binjurarna behöver den återhämtningen nattetid).
  • Vatten
  • Yoga/avslappning
  • Protein
  • Mjölkprodukter (kalcium) kan tillfälligt hjälpa/lindra symptomen, när dumpningarna upplevs alltför kraftiga. Dock ska man inte inta stora mängder mjölkprodukter under en längre period, då får det istället får motsatt effekt!
  • "Milk thistle" (Mariatistel) (främjar leverns avgiftning av tungmetaller - DOCK sägs Mariatistel innehålla höga halter koppar!?)
  • "Epsom salt" (magnesiumsulfat) (som badsalt, driver toxiner ur kroppen)
  • Bastu (max 15-20 min. annars får det motsatt effekt)
  • Öronproppar (vid ljudkänslighet)
  • Massage av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger och stortå/"pek"tå. Sägs stimulera leverns renande funktion.)
  • Fotmassage (massage av relevanta zonterapipunkter för påverkade organ som lever, njurar etc, Googla "reflexologi" - Bildsök.) 
  • Stimulans av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger respektive stortå/pektå)
  • Motion i lagom dos (promenader är alldeles utmärkt). 
  • Positivt tänkande (då binjureutmattning ofta ses samtidigt med kopparförgiftning, bör man undvika all slags stress! Rädsla spär på stressen, och njurar och lever utsätts för onödig påfrestning. Det är svårt att försöka bibehålla lugnet, men positivt tänkande bidrar till en attityd som hjälper dig att bli frisk fortare!)


Dessa löper större risk att drabbas av kopparförgiftning (pga redan höga halter koppar):
 • Vegetarianer (pga kopparrik/zinkfattig kost)
 • P-pilleranvändare (påverkar östrogenet - höjer kopparhalten)
 • Rökare/tobakanvändare
 • Personer med amalgam i tänderna (Innehåller koppar. Och dessutom, kvicksilverförgiftning förhindrar även koppareliminering.)
 • Personer med förhöjt blodkolesterol.
 • De som dricker vatten med hög kopparhalt (ett varningstecken på hög kopparhalt är blå/gröna missfärgningar i handfat/toalett/badkar.
 • Östrogendominanta personer (östrogen och kopparnivåer "följs åt")
 • Personer med låg ämnesomsättning (leder till ökad kopparinlagring)
 • Personer som levt stressigt en längre period (förbrukar zink - höjer koppar. Dessutom - trötta binjurar leder till ökad kopparretention.)
 • Användare av antacida läkemedel (t ex mot sura uppstötningar, halsbränna...), detta sänker zinkhalten/höjer kopparhalten.
 • Gravid eller nyligen gravid. Under graviditet höjs östrogenet och därmed kopparhalten.


 LÄNKTIPS:
  
www.coppertoxic.com
En bra plats att börja läsa. Extremt bra sammanfattning!

https://www.youtube.com/watch?v=QyV4TgXCGC0 (Ph D Rick Malter berättar om fenomenet kopparförgiftning)

http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/ (del 2) "Most Health Issues Stem From Copper Dysregulation"

En "aha-upplevelse" för dig som drabbad. Andra drabbade kvinnor berättar.

http://www.nutritech.se/site/therapists
Här hittar du kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser i Sverige.

http://www.naturlakaren.se
Här är terapeuten som hjälpte mig med håranalyserna. Rekommenderas varmt.

http://www.peninsulanutrition.com.au/#!projects/ctzx ("Skandinaver är extra utsatta för kopparöverbelastning")


http://womensenews.org/story/reproductive-health/150327/in-online-forums-women-share-copper-iud-fears


http://www.femalebalanceshop.com/salivtester/hormontest-salivtest
Detta är testet jag använde (kommer att använda!) för att bekräfta el. utesluta en eventuell östrogendominans.


Krämen jag beställde och kommer att prova efter hormontestet.

http://www.drlwilson.com/
Mycket matnyttigt om Copper Toxicity - kopparförgiftning.


http://www.arltma.com/Articles/CopperElimDoc.htm

Om hur man undviker jobbiga sidoeffekter vid eliminering av överflödig koppar.
Robin Eckert berättar sin historia. En berättelse att känna igen sig i.

http://www.tvernonlac.com/copper-toxicity.html
Mycket matnyttigt om kopparförgiftning och obalanser koppar/zink.


Om IUD:ns bakgrundshistoria. Intressanta läsarkommentarer, både positiva och negativa, längst ner på sidan.

http://www.cheap-health-revolution.com/mineral-analysis-copper.html
Mycket bra, ingående info om hårmineralanalysmönster vid kopparförgiftning.


"IUD causing anxiety and depression". Privat berättelse.

http://www.advancedfamilyhealth.com/copper_toxicity.html
Artikel om kopparförgiftning, orsaker, behandling mm, skriven av Dr Eck och Dr Wilson.


"Copper Toxicity Syndrome". Artikel skriven av Kevin R. Nolan, MB. BS. (MD)


Undersökningsrapporten som bekräftar att kopparspiralbärare har en fördubblad halt koppar i blodet.


Saxat ur Läkartidningen (2000). "Skall vinsintressen avgöra kvinnors tillgång till säkra preventivmedel?".


Blanketten för att anmäla tillbud med medicintekniska produkter (kopparspiraler!) till Läkemedelsverket. Be din barnmorska hjälpa dig.


Här kan du anmäla misstänkta biverkningar av NovaT 380 direkt till Läkemedelsbolaget Bayer Pharmaceuticals. Enkelt formulär att fylla i.


Ann-Louise Gittlemans bok "Why am I Always so Tired?" som behandlar ämnet kopparförgiftning - orsaker, symptom, behandling mm.

http://www.publit.se/user_widget/mialundin.html

Här kan du beställa ditt ex. av boken jag själv beställde, "Kaos i kvinnohjärnan", om du vill läsa mer om hormonella obalanser (PMS mm).

http://en.wikipedia.org/wiki/Chelation_therapy

Information om så kallad "kelatbehandling".

http://newsvoice.se/2013/07/24/debatt-pillerknapring-for-miljardbelopp-men-varfor-blir-ingen-frisk/ Intressant läsning!351 kommentarer:

 1. Vad hände med blodprovet? Hur gick det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Nej jag har tyvärr inte fått svar på blodprovet än. Detta gick iväg med en specialremiss till Göteborg, vilket tydligen tar längre tid. Men så fort jag får svar kommer besked här i bloggen!/K

   Radera
  2. LÄS DETTA! Jag tror du har b12-brist! Jag har exakt amma symptom och har akut b12-brist. Mycket ovanligt bland unga personer men är kopplat hormonellt. Be att få göra prover nu! Jag får ta b-vitamin sprutor nu varannan dag i tip veckor för att få upp värdet och mina öronsus och dimsyn, stickningar och hjärtklappning har börjat minska efter att jag är inne på dubbel så lång behandling äter extra d-vitamin och vitamineraler samtidigt!

   Radera
  3. Hejsan Sixie!
   Jag tackar så hemskt mycket för ditt tips, men alla blodprover jag lämnat (inklusive B12) har varit helt normala! I mitt fall är det en kopparöverbelastning som ligger till grund för problemen. Men kanske kan ditt tips hjälpa någon annan av alla dem som hittar hit! Så, tack! :)
   God Fortsättning!

   Radera
 2. Hej, väldigt intressant läsning hur kommer du nu i framtiden att göra för att få ut kopparn ur kroppen? Själv har jag tagit stora doser zink. Med vänlig hälsning, fina

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Fina!
   Tack för din kommentar och din fråga. Det låter som om du själv är drabbad? Berätta gärna mer, om du vill! Och glöm för guds skull inte att rapportera biverkningarna...
   Kroppen är av naturen väldigt bra på att själv rätta till eventuella obalanser. Men jag försöker hjälpa kroppen lite på traven, bland annat genom intag av extra C-vitamin och zink. Ibland tar jag en tugga färsk koriander, som också är en effektiv (och naturlig) kelator. Eftersom grundproblemet - spiralen - i mitt fall nu är borta, kommer den extra, kontinuerliga tillförseln av koppar naturligt att minska. Men jag tänker också mer på vad jag äter (se rekommendationerna högre upp). När jag sedan en gång gjort mig av med kopparöverskottet, räknar jag kallt med att kunna återgå till ett fullt normalt liv, med en fullkomligt normal(varierad!) kosthållning igen! Kram, K.

   Radera
 3. Tack för att du delar med dig av din hemska erfarenhet. Jag har med hjälp av dig också insett att jag förmodligen lider av koppar förgiftning. Har haft bekymmer i tio år. Sen jag satte i spiralen. Har inte fattat vad som är fel. Har varit på oräkneliga läkar besök. Du är nog stressad har man fått till svar. Sen jag läst din historia har jag plockat ut den jävla spiralen och mår bättre för varje dag. Dock har jag sämre dagar. Snälla fortsätt skriv hur du mår. Unrar om illamående också kan bero på spiralen....och mag problem? Och huvudvärk och yrsel. Kram Maria

  SvaraRadera
  Svar

  1. kopparspiralen23 juli 2013 14:46
   Hej Maria!

   Tack själv, för att du lyfter fram din historia! Om du visste hur många mejl som börjat dimpa ner i min brevlåda sedan jag startade den här bloggen... Ständigt samma erfarenhet, ständigt samma nyfunna insikt. Hur hittade du förresten själv hit?

   Sämre dagar, jo. Det har jag haft en hel del kan jag säga. Det är just de dagar, som brukar gå under benämningen "koppardumpningar". Dessa kan i många fall upplevas värre än de värsta dagar man hade före man tog ut spiralen! Dock kommer dessa dumpningar mer som i "skov", till skillnad från före uttaget då man mådde mer "dåligt hela tiden".

   Just illamående är inget jag själv har känt av, men jag vet andra drabbade som har gjort det. Magproblem, yes! Framför allt diarréer, uppblåsthet, matsmältningsproblem. Huvudvärk stämmer bra, och det jag kanske själv lider av allra mest - YRSEL! Kan till och med känna mig yr när jag "sitter rätt upp och ner"!

   Vad glad jag blir när du skriver att min berättelse bidragit till att du nu faktiskt mår bättre! Självklart kommer jag att fortsätta uppdatera bloggen... Tack för din respons, den betyder mycket! <3 Kram & Lycka till!

   Radera
  2. Jag hittade din blogg när jag googlade på kopparspiral . Det känns så himla underbart att hitta fler och det du nu skrev om att må sämre hela tiden skov och symtom stämmer så bra in på hur jag själv skulle beskriva min hälsa. Det har liksom varit svårt att sätta ord på hur man mår. Nu känns det som allt klarnar. Sen det absolut viktigaste du fick mig att äntligen ta steget och ta ut spiralen. Och jag mår bättre och bättre. Idag är dock ingen bra dag. Yrsel matt hjärndimma låg i humöret och taskig i magen. Då tvivlar man på att det verkligen berott på spiralen men jag är nog ganska säker ändå....tack för att du finns. Du har gett mig hopp igen. Kram

   Radera
  3. Hej Maria!

   Ja visst är det skönt när insikten kommer... och man förstår! Och man ser att man inte är ensam! Faktiskt långtifrån! Jag har fortfarande svårt att sätta ord på hur jag mår. Känner mig inte klar med beskrivningen i bloggen riktigt; svårt att få fram hur det VERKLIGEN känns...

   Härligt att du mår bättre och bättre! Det brukar vara precis så, att man först mår jättebra en kort period efter uttaget, och sen då, kommer bakslaget... Precis som du har jag haft mina allvarliga stunder av tvivel, har det än idag (under dumpningarna), men jag brukar då tänka på alla de stackare som vandrat den här vägen före oss, som kommit ut helt friska o normala igen på andra sidan av den här långa mörka tunneln! Och så förstås, det faktum att jag ibland (mellan koppardumpningarna) mår i stort sett normalt!

   Om du vill, kan du höra av dig till mig på adressen kopparspiral@gmail.com. Om du känner för att skriva av dig mer "privat" än så här :-) Kramar!!

   Radera
 4. Funderar på en sak vilken sorts yrsel har du? Kram

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yrseln är det jag lider av mest just nu. Svårt även denna att beskriva... men jag känner av det även när jag sitter still. Känns som om hjärnan gör "kullerbyttor" inne i skallen på mig. Rör jag huvudet lite, så snurrar det till. Har provat klassiska "balansövningar" som att "gå på en rak linje", och det fixar jag utan problem. Så det här är någon annan form av yrsel... (Sedan påverkar säkert värmen en hel del just nu också.) Men just den här konstanta yrseln kan vara rätt skrämmande, tycker jag! Den är iaf mitt absolut värsta symptom - just nu! Hur ser det ut för dig? Kram!

   Radera
  2. Det kan snurra till när som helst. Typ ostadighets yrsel. Känns som man är lite små full. Sen får jag ibland attacker av karusell yrsel. Hela rummet snurrar men den typen av yrsel kanske beror på kristallerna i örat. Det sa doktorn men gud vet. Det är jätte läskigt. Håller med dig. Jag har inte heller problem med gången men man känner sig vinglig och ostadig. Det där med kullerbyttor va ju bra beskrivning. Känner du yrsel nästan jämt eller mer sällan? Har den förändrats sen du tog bort spiralen?
   Har du ofta huvudvärk?
   Kram

   Radera
  3. Tack för att jag kan maila till dig !!
   Det kommer verkligen kännas som ett stort stöd. Det går liksom inte så bra att prata med någon som inte har " suttit i samma båt " . Ta hand om dig kram

   Radera
  4. Håller fullkomligt med dig. Mejla mig bara! :-) Detsamma! Kram!!

   Radera
  5. Glömde svara på din fråga, yrseln kommer och går, känner mest av den under koppardumpningarna. Och då känns den rejält! Sedan lite diffust, både före och efter "peaken" av dumpningen. Inte alls så mycket mellan dumpningarna. Kram!

   Radera
  6. Hur går det för dig nu...? Kramar! /K

   Radera
 5. Hej! Satte in kopparspiral på efterkontrollen efter mitt andra barn (som föddes i maj). Det var drygt två veckor sedan. Hade en utan problem efter mitt första barn och gillade idén om ett hormonfritt alternativ (även om mensen blev galet riklig). Så tänkte att det blev det självklara valet även denna gång.

  För drygt en vecka sen, förra fredagen, fick jag så plötsligt en yrselattack mitt under en amningsstund. Var tvungen att lägga ifrån mig bebisen, lägga mig på golvet med fötterna högt... Visst har jag haft blodtrycksfall förut, men detta kom ju bara hux flux, utan att jag hade rest mig. Hade treåringen hemma också, så hela grejen skapade dessutom en rädsla i mig som gav mig lätt panikångest. Det gick över efter att jag tagit det lugnt och pratat med min man i telefon.

  Dagen därpå var vi, utan treåringen, på.en utställning. Alla hade audioguide och det var ganska stämningsfullt. I slutet av utställningen fick jag åter ett yrselanfall. Detta gjorde mig såklart skakis och rädd igen. Det kändes som om golvet gungade. Känslan höll i sig långt efter att vi lämnat utställningen. Därefter har mina dagar känts liksom overkliga. Hade en diffus känsla av yrsel både på söndagen och måndagen, och sen på tisdagen fick jag ett nytt anfall. Åter hemma själv med båda barnen. Det iom plötsligt (kanske triggat av stress när treåringen pockade på uppmärksamhet? ) och gav mig nån lätt form av panikångest. Ringde 1177, och fick iaf veta att det inte är nåt akut. Sköterskan trodde på stress pga ansvar för barnen, men tyckte att jag skulle uppsöka vc om det fortsatte. Min man kom hem och var hemma även dagen därpå. Hade fortfarande en overklighetskänsla. Tyckte även att jag fått mycket mer ont i högra sidan av ryggen, än jag haft innan.

  Mina funderingar hade gått mellan vätskebrist och stress (drack en massa och försökte med meditativ musik), men mindes också att jag nånstans läst om kopparspiral och dess ovedertagna biverkningar. Googlade och hittade hit. Läste även på det amerikanska forum du länkar till. Kände igen mig! Det enda som förändrats de senaste veckorna var ju att jag satt in spiralen! Bokade tid för uttag och i fredags åkte den ut! :)

  Kände mig toppen första dygnet, men sen igår har jag fått frekventa känningar av diffus yrsel, tjockt att andas och en tyngd i kroppen liksom. Ska avvakta några dagar. Blir det inte bättre ska jag såklart till vc.

  Tror du att det är koppardumpningar jag upplever nu? Hade trots allt bara spiralen inne i drygt två veckor. Spelar det nån roll månntro?

  Det KAN ju vara nåt annat jag har, men jag vill änå tacka dig för att du skrivit detta. Hade jag inte läst din blogg, hade jag nog fortfarande haft spiralen. Stort TACK! :-)
  Kram, Sara

  SvaraRadera
 6. Hej Sara!

  Det låter onekligen som "kopparförgiftning" tycker jag. Sätter det inom citationstecken då det ju kan vara så, att det egentligen handlar om en kraftig hormonell obalans - triggad eller direkt orsakad av kopparspiralen. Känner mycket väl igen det du beskriver, yrseln och paniken som kommer både plötsligt och oväntat. Och, overklighetskänslorna... Du känner nog igen tanken om att man nog "måste hålla på att bli galen"!

  Vilken tur att du fick ut eländet så fort! :-) Det ska du nog vara väldans tacksam över... Jag trodde mina 4 månader var lite, för att börja uppleva så hemska och kraftiga symptom, men sedan jag gick med i detox-gruppen har jag förstått att man kan få symptom långt tidigare än
  så. Så dina 2 veckor kan säkert ha "räckt"! Detta som jag skriver nu kan jag inte ge nån källa på, men jag vet att jag någonstans på nätet dessutom har läst, att under den första veckan utsöndras en större mängd koppar än under de veckor som sedan följer (Per vecka, alltså)

  Det kan ju också vara så att du redan vid insättningen hade onormalt höga kopparhalter. Och att spiralen var det som fick "bägaren att rinna över". Symptomen stämmer iallafall alltför bra överens! Samt då, tidsperspektivet... Visst ska van vara öppen även för andra tänkbara orsaker, men oftast känner man nog bäst själv, i hjärtat, vad som egentligen felar! Det matchar andras erfarenheter alltför bra helt enkelt. Så var det iallafall för mig :-) Men självklart ska du även ta andra relevanta prover om det krävs!

  Om jag får gissa, baserat på min o andras erfarenhet, så tror jag att du ca 6-7 dagar efter uttaget kommer att känna dig fullkomligt NORMAL igen :-). Och sedan, kommer "dumpning" nr 1 (som alltså lika gärna kan vara kroppens sätt att reglera de pga kopparn obalanserade hormonerna.) Gissningsvis så har du fortfarande mkt koppar i blodet, vilket kanske orsakar symptomen just nu. Hör gärna av dig igen och berätta hur det går! Du kan även mejla mig mer privat om du vill, på kopparspiral@gmail.com.

  Stort lycka till!

  Kram!

  SvaraRadera
 7. Hej igen!
  Tack för ditt fina svar!
  Du har rätt i det där med magkänslan, att man liksom _vet_ inombords var problemet ligger. Jag är nästan säker, men ska som sagt ge det lite mer tid.

  Idag har jag känt mig jättebra ända sen lunch (faktiskt sen jag skrev min kommentar ovan). :) En underbar känsla!
  Imorgon ska jag åter vara själv med barnen, så det ska bli intressant att se hur det går. Har ju känt att anfallen lite har triggats av stress/att inte räcka till. Håll tummarna.
  Jag återkommer nog via e-post med en uppföljning så småningom.

  Det känns så himla bra att kunna skriva till/med någon som förstår!

  Hur mår du själv nu? Hur länge har du varit fri från spiralskiten?
  Kram!
  Sara

  SvaraRadera
 8. Hej och tack själv! :)

  Härligt att du mår bättre! En sak jag glömde nämna, som är relevant i ditt fall, är att jag vet många andra spiralanvändare som sagt exakt samma sak: "Jag har haft kopparspiral tidigare, hade då inga som helst problem, men när jag satte in den NYA kopparpsiralen började problemen...". Det känns ju nästan som om tillverkarna på senare år börjat använda en ny typ av koppartråd eller något liknande...? För det är många som beskriver exakt samma erfarenhet!

  Antar att det var Nova T du hade (den är väl vanligast förekommande här i Sverige vad jag vet); och jag vädjar till dig att rapportera dina upplevda biverkningar, så att vi kan få ett slut på det här eländet!

  Och en grej till, precis som du, har jag också upplevt tydligt hur symptomen triggas av stress! Definitivt! Men det känns så oerhört tydligt, att problemen INTE är stressrelaterade i sig själva, de bara TRIGGAS enormt av stress! Man känner det i kroppen, det är en konstig, fysisk känsla. Något man aldrig känt förut. Man VET i hjärtat, att det här är något fysiskt fel. INTE bara stress!! (Men det örat vill inte särskilt många läkare lyssna på.)

  Jag har varit fri från spiralskiten i snart 3 månader nu :-) Men kämpar fortfarande med flertalet symptom (som dock minskar med tiden).

  Ja, hör jättegärna av dig!! Kram!!

  SvaraRadera
 9. Precis så! Och ja, Nova T380 var det. Ska rapportera! Tyvärr utgjordr inte min barnmorska nåt undantag när det gällde skepsis kring min yrsel. "Det kan absolut inte vara spiralen, för den är ju hormonfri". Pyttsan! Jag har inte haft en enda yrselattack sen i fredags morse, innan uttaget. Och mår bara bättre och bättre! Idag är jag dessutom hemma med båda barnen, vilket ju innebär en del stress - men det funkar jättebra ändå! :) Det är alltså inte psykiskt! :)

  Intressant angående det där med att inte ha haft problem förra gången. Man har ju ingen aning om vad det är för nån koppar de använder...

  Skönt att det går framåt för dig! :)
  Kram,
  Sara

  SvaraRadera
 10. Hej
  Tänkte lägga till hur jag mår nu efter snart en månad efter uttaget :) haft lite kontakt med dig på familjeliv!
  Är betydligt bättre och känner mig lugnare i kroppen, haft lite återfall men bara pågått nån dag, oftast en dag! Med spiralen i så var det ju veckor man mådde dåligt! Känner att jag har ork/vill göra saker och inte känna mig helt slut, när spiralen satt i så kändes det som kroppen var så trött att jag kunde lägga mig och kroppen bara skulle säga upp sig! Känner verkligen igen mig i Maria Anderssons berättelse och speciellt det där med att det känns som man går runt och är full! Får mer och mer matlust och illamåendet är nästan borta, hade så sjukt mycket illamående mot slutet med spiralen att jag tog faktiskt med mig hinken upp till sängen....men jag märker en jätte stor skillnad på mitt mående...
  Hälsningar pillan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glömde säga att ledvärken är näst intill borta, lite kan jag känna av ibland men absolut inte den värken med spiralen i, går knappt att jämnföra!
   Pillan

   Radera
  2. Hej Pillan!

   Jamenjaha, då har vi ju "setts" förr ;-)

   Stort innerligt TACK för din uppdatering!! Jag är säker på att det betyder mycket för andra som läser detta, att få se konkreta exempel på hur man mår EFTER uttaget! Att det faktiskt BLIR bättre! :-)

   Vad glad jag blir att höra att du mår så bra som du gör! Jag tror du har haft lite "tur" som BARA har haft enstaka dåliga dagar efter uttaget. De allra flesta verkar uppleva sämre episoder om 3-10 dagar när symptomen återkommer med full kraft (detta baserar jag på vad de andra tjejerna i detoxgruppen skrivit). MEN för Guds skull räds inte detta faktum ni som läser detta, steg ett för att bli bra är ALLTID att ta ut spiralen - och biverkningarna som man "har kvar ett tag efteråt" lanar definitivt med tiden!! Det är jag själv nu ett levande exempel på :-). Det BLIR bättre och bättre, det BLIR det!!!

   Och bara en månad efter uttaget är du... Härligt med så stora framsteg så snabbt! Nu minns jag inte riktigt hur länge du hade haft din spiral...?

   Ja den där liknelsen om att va full, var faktiskt inte så tokig! Rätt träffande beskrivning av den yrsel och vimmelkantighet jag själv upplever under "dumpningarna". :-) Det vore jättespännande att få en uppdatering från Maria Andersson också!! Hoho, om du läser detta, hur går det för dig...?

   Jag tycker så innerligt synd om alla kvinnor som helt ovetande går omkring och lider utan att förstå det här sambandet... det gör ont i hjärtat att tänka på det.

   Glöm nu inte att rapportera in biverkningarna till Läkemedelsverket!

   Kramar!!

   Radera
  3. Hej
   I ett år hade jag den!
   Men kan säga såhär att jag mår uselt i oftast en dag och sen bättre/sämre nån dag innan efter den usla dagen, så jag räknar oftast inte med de dagarna :)
   Ingen mensvärk denna månad, men fortfarande ganska mycket av mängden...
   Tycker att med tanke på att min barnmorska som tog ut den sa att mina symtom troligtvis berodde på koppar utsöndringen och hon jag pratade med när jag beställde tid sa att vissa kan må dåligt av den...så min känsla är att de vet mer än vad de säger!
   Kramar pillan

   Radera
 11. Hej! Ville bara uppdatera om läget, så här tre veckor efter uttaget: jag är mig själv igen! :)

  Var och lämnade prover, som alla visade bra värden. Och i takt med att dagarna gått, har jag blivit normal. Ingen yrsel, ingen ångest, ingen overklighetskänsla. Har pratat med en psykolog om stresshantering, vilket är nog så nyttigt för mig överlag, men yrseln (som jag sökte för primärt) berodde på kopparspiralen, det är jag övertygad om.

  Tack för att du finns! Tack vare din blogg, hade jag bara spiralen i 2,5 veckor! Tack! :)

  /Sara

  SvaraRadera
 12. Hej!

  Hittade din blogg när jag googlade och känner så igen mig i det mesta du skriver. Har haft spiral i lite över 1½ år nu och har bara blivit sämre och sämre med tiden.

  Sista halvåret har jag varit fram och tillbaka hos läkare utan några resultat på vad det kan vara som orsakar mina bekymmer. Alla prover ser bra ut. Nu börjar ja fundera på om det är kopparspiralen som ställer till det.

  Jag har även andra fysiska problem, väldigt ont i rygg, nacke, bäcken, ja hela kroppen nästan. Går regelbundet till en naprapat för hjälp att "knäcka tillrätta" men det går bara tillbaka hela tiden. Upplevde du också något liknande? Grejen är den att jag aldrig blir bra, och varje gång jag varit hos naprapaten känner jag mig jättesjuk i hela kroppen. Högt blodtryck, hjärtat som rusar, ångestkänsla, "pirr i kroppen", andfådd av minsta ansträngning (sprang en halvmara i våras så dålig kondition har jag inte) m.m. m.m.

  Har även lokalt ont i magen, varje dag, men det är så diffust så det går liksom inte att förklara för en barnmorska eller läkare vad det kan vara. Har varit och klippt trådarna två gånger ifall det är dem som stör mig. Märker ingen skillnad. Vet inte om det är pga spiralen eller om det är något annat som stör magmuskulaturen. Man står ju i en oviss dimma hela tiden och blir nästan utsedd till årets hypokondriker på VC.

  Kass mage som aldrig blir riktigt bra. Förstoppad ena stunden, diarré andra.

  Panikkänslor över att jag aldrig kommer att bli bra. Är jag deprimerad? Är jag på väg in i väggen? Är det stress? Men det stämmer inte in på mig....

  Feberkänslor till och från. Känner mig sjuk. Särskilt efter fysisk aktivitet eller aktiviteter utöver det vanliga (exempelvis möten på jobbet, mingel med vänner/nya bekantskaper, eller något så enkelt som ett snack med chefen gör mig hypernervös och väldigt utmattad efteråt)... Vad fasen... man börjar ju tro att man lider av social fobi! Jag? Som älskar sociala sammanhang, börjar dra mig för det...

  Historien kan skrivas lång... blev väldigt rörigt känner jag, skulle egentligen bara skriva att jag känner igen mig.

  Ska nog ringa BM och boka tid för uttag av spiralhelvetet tror jag.

  Mvh J

  Och, tack för din blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej J!

   Oj, så jag känner igen mig i mycket av det du skriver. Just ryggont mm har jag själv inte haft, men vet jättemånga andra drabbade som klagat över detta. Och precis som du började jag också fundera, vad tusan står på, varför tål jag inte längre att vistas bland folk...? Och magbesvär, yes. Både ont och diarréer för min del. Nervositeten (som kunde tyckas vara HELT obefogad!) Då undrar man så klart vad som står på... det är liksom något som inte stämmer riktigt!

   Koppar påverkar i hög grad psyke och nervsystem, det är väl det som får många läkare (samt drabbade) att tro att det handlar om ångest, panikattacker, stress, utbrändhet, utmattning... Men nej. Man känner så väl, att detta är något helt annat, något påtagligt fysiskt! Något är så förbaskat FEL! Jag har absolut ingen bakgrundshistoria av psykiska besvär eller nervösa problem. När sådana plötsligt uppenbarar sig utan någon påtaglig anledning, är det klart man börjar fundera över vad som står på!

   Jag tror du gör dig själv en enormt stor tjänst, om du väljer att ta ut spiralen illa kvickt...

   Stort lycka till & hör gärna av dig hur det går!

   Radera
  2. Hej, hittade din blogg av en slump.
   Satte in min spiral i sep-11. Har sedan det mått konstigt och symptomen har ökat och blivit värre. Det senaste året har varit ett h-e, om du ursäktar. (Ja skrev på ditt förra inlägg tidigare innan jag började läsa här).
   Jag känner igen mig näst intill på pricken i J:s inlägg. Med värk i rygg bäcken, ångest/oro, ledvärk, yrsel, trötthet m.m.
   Varit hos otaliga läkare. Tagit prover som inte visat något. Går hos kiropraktor.
   Blir rädd och samtidigt lättad när jag läser de ni skriver. Känner igen mig.
   På torsdag ska spiralen plockas ut.
   Tack för att ni delar med er!!! <3
   Patricia

   Radera
  3. Stort lycka till, Patricia!! Nu kan allt bara bli bättre... <3 Och tack för ditt inlägg!

   Radera
 13. Har surfat in på denna blogg till och från sedan i juli och igår fick jag äntligen ut min helvetesspiral!! I somras när jag hittat hit och börjat lägga ihop 2&2 och förstod vad det var som hände med mig, gick jag till BM för att ta ut den. Då var spiralen "försvunnen" och kunde inte plockas ut! Alla gynekologer hade semester. Har fått vänta i 1,5 månad ytterligare också slutligen igår kunde den plockas ut.

  Idag var jag tvungen att bli hemma från jobbet då jag mått illa, haft sprängande huvudvärk, dimsyn och diarré! Fasar för hur den närmaste tiden kan komma att bli vad gäller koppardumpningar.

  Min spiral har suttit inne sedan i maj 2012, alltså 1 år och 3 månader. Redan efter en månad minns jag att jag hade helvetiska PMS-symptom och att jag tyckte att det var så märkligt eftersom jag inte ens hade mens. Ammade dottern fram till december och hade känningar varje månad av både ÄL- smärta och PMS men ingen mens.
  Till saken hör att jag även äter sertralin mot depression som jag fick i samband med barn nr 1 för fyra år sedan. Nu efter barn nr 2 har min psykiater fått sätta in ytterligare en medicin, citalopram, för att hålla PMS:en någorlunda i schack. Gynekologen jag träffade igår tyckte att jag skulle börja äta p piller, samt höja citalopramdosen. Vad är detta för kvackare?? Är de totalt inkompetenta?? Jag känner mig så otroligt lurad.
  Varje månad sedan spiralen sattes in har jag haft ångest- och panikattacker i samband med ÄL och mens, blött som en gris samt befunnit mig i total hjärndimma under de åtta dagar som mensen varat. Den senaste tiden har ångesten blivit värre och varje gång den kommer ber jag min man köra mig till psykakuten - vilket aldrig hittills har hänt, men min högsta önskan är då att nån bara ska ta hand om mig och att jag ska få vila från alla dessa symptom.

  Är så otroligt glad att jag hittat denna blogg, att spiralen är ute och att jag nu kan fortsätta min kamp mot att må bättre med den nya insikt som jag nu har. Tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lisa!

   Tack för att du hörde av dig, och tack för att du delar med dig av din historia.

   Än en gång: Oj så jag känner igen mig! Hjärndimman. Ångesten. Paniken. Mega-PMS:en. (Har aldrig någonsin känt av PMS tidgare i mitt liv) Och huvudvärken. Dimsynen (den har jag faktiskt glömt att nämna här i bloggen tror jag. Får nog skriva några rader om det med!). Diaréer. Ja listan kan göras lång... Och jag känner mig också grundlurad - och besviken!

   Vad jobbigt att du fick vänta några extra veckor på ett uttag av spiralen. Men nu är det gjort! Gläds åt detta faktum! Och glöm inte bort att det nu bara kommer att gå åt rätt håll. Du har hittat källan till dina konstiga symptom, Hurra! :) (Men att man ska behöva Googla sig fram till denna slutsats... Suck!)

   Jaa, nu SKA du bli bättre! Det blir du! :-)Det är dumpningarna av koppar som kommer göra dig frisk... försök tänka så. Och var inte rädd för dem! Du vet orsaken, det kommer göra det hela så mycket lättare, jag lovar. Dessutom kommer du att, däremellan, få uppleva fler och fler helt "normala" dagar!! Det blir verkligen något att se fram emot! :) Man står ut, det gör man. Bara det att det kan upplevas skrämmande, om man inte riktigt förstår VARFÖR man mår så konstigt som man gör. Sen finns jag här! :) Och den härliga "detox-gruppen!" Och det blir hela tiden bättre och bättre!

   Tack själv för att du delade med dig av din historia. Det betyder mycket. STORT lycka till, och hör gärna av dig igen och berätta hur det går!!

   Jag är glad att du kom till insikt, det finns hopp, du kommer att bli bra igen! :-)

   Kramar!!

   Radera
 14. Sådär ja! Nu var rapporterna skickade till både Läkemedelsverket och Bayer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Härligt! Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Å min och alla andra drabbade kvinnors vägnar: TACK! <3

   Radera
 15. Verkligen intressant läsning! Jag känner igen några av symptomen och är glad över att jag snart ska ta ut spiralen. Har ca ett år efter insättandet av spiralen diagnostiserats med för låg halt av sköldkörtelhormon. Är det någon som vet om det kan finnas en koppling med kopparspiralen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Ja, det kan finnas en koppling, även om thyroidbesvär självklart även kan ha andra orsaker än just kopparförgiftning. Men värd att nämna i sammanhanget är Dr Wilsons artikel, som tar upp lite om det eventuella sambandet. Den återfinns på följande adress:
   http://drlwilson.com/Articles/thyroid.htm.
   Hoppas du blir bättre snart! Som sagt, det finns hopp!! :)
   Kram, K

   Radera
 16. Hej! jag började känna mig "konstig" exakt 1 vecka och 1 dag efter jag satt in min kopparspiral! Känner mig deprimerad, osammanhängande i tanken och yr och vill absolut inte träffa andra människor. Har fått utslag i ansiktet som små vätskeblåsor och huden är som ett sandpapper både till texturen och torrhet. Har även svullna fingrar och börjat få ont i lederna... Det var hudförändringen som fick mig att reagera så jag googlade på koppar och hittade din blogg :)Det är ju sinnessjukt att vi utsätter oss för och utsätts för införandet av koppar i våra kroppar, det är ju en mkt giftig metall! I normala fall är jag en social, energisk person som studerar till undersköterska och tränar mycket men jag känner för varje dag att det går åt fel håll. Jag har haft kopparspiral två gånger tidigare, vid 24 år ålder i 2 år och 29 års ålder i 3 års tid, och nu när jag tänker efter så fick jag liknande symptom som nu ganska omgående. Har fått diagnoser som depression, bipolär störning, anorexi och bulimi och tom varit snack om förtidspension! NU förstår jag den utlösande faktorn till alla besvär och problem jag haft! Vill bara säga att du gör ett jättejobb och att jag tror många kan bli hjälpta tack vare dig och dina efterforskningar :) Jag ska absolut anmäla till läkemedelsverket och Bayer. Sitter nu o väntar på att mvc ska ringa tillbaka så jag får den tid att ta ut spiralen som jag haft i 2 veckor och 2 dagar i skrivande stund. Tack för din blogg och många kramar :)

  SvaraRadera
 17. glömde skriva att jag varit utan kopparspiral i 9 år fram till nu och under de åren har jag startar eget företag och drivit i sju år och mått superbra under dessa sju år. Sålde mitt företag i maj i år för att studera och allt har flutit på perfekt. Tills nu, så skillnaden från innan spiralen och efter är minst sagt påtaglig... Skrämmande egentligen! :(

  SvaraRadera
 18. Hejsan Magdalena!
  Tack själv för din berättelse och dina fina ord! :)
  Ja det här är en skandal utan dess like. SÅ många drabbade - utan att förmodligen ens veta om det! Jag är glad att du hittade min blogg och insåg problemet, det är ett hemskt uppvaknande eller hur...! Men samtidigt blir man också lättad - det FINNS en väldigt fysisk och enkel förklaring till alla ens mystiska symptom! Och sambandet är minst sagt glasklart så snart man inser det! Vilken tur att du nu får ut den så snabbt iallafall. Jättetur...
  TACK tack tack för att du väljer att anmäla dina biverkningar så vi kanske kan få slut på det här eländet. STORT lycka till, nu kan du bara bli bättre! :)
  Kram

  SvaraRadera
 19. Tack!!!! Vad glad jag blir att få läsa detta!. Mitt liv har varit ett rent helvete i 1,5 år, pga koppar spiralen!.
  Har fått alla möjliga biverkningar. Håravfall, värk i hela kroppen, trötthet. Jag är ständigt irriterad och aggressiv. Detta har nästan kostat mig min familj!!!. Jag har gått till läkaren som säger att det är pmds. Dem har skrivit ut anti depressiv medicin. Jag har känt i mitt hjärta att det är ngr annat. Att min kropp känns som den är i obalans och att det inte är mig det är fel på!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   Japp, de där biverkningarna känner vi "alla" igen... mitt hår rasar fortfarande, nästan 4 månader efter uttaget. Men värst av allt är hur psyket påverkas!!! Inte alls konstigt att det nästan kostat dig din familj... Och anti-depressiva... Vaddå sopa grundproblemet under mattan...? Men det är väl just för att det helt enkelt saknas kunskap! Ofattbart och HEMSKT!!

   Vad glad jag blir ändå, att jag kunde vara till hjälp! Nu måste vi hjälpas åt att sprida det här extremt viktiga budskapet... Tack för att du lämnade en kommentar, jag är säker på att dina ord kommer att hjälpa många andra i samma situation!

   Många varma kramar & stort lycka till med hälsan! Du kommer så småningom att bli dig själv igen! :-)

   Radera
 20. Jag har även acne ( fått medicin mot det med), är kritvit i ansiktet. Ser trött och sliten ut!. Kom på att besvären började efter jag satt in spiralen!. Gick till barnmorskan och hon tog ut den!.
  Det är 3 dagar sedan. Jag är så glad att jag fått svar och nu kan fokusera på att bli återställd!. Mitt liv blev katastrof pga detta preventivmedel som påstås vara så bra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad sa din barnmorska...? Hon kände förstås inte till problemet??

   Ja man undrar ju hur många liv och relationer som förstörts på grund av det här...

   Radera
 21. Tänker oxå anmäla detta!

  SvaraRadera
 22. Barnmorskan sa att den inte påverkar hormonerna. Jag sa att det är ju väldigt konstigt eftersom jag fick alla besvär strax efter jag satt in spiralen. Då sa hon att ja, vissa kan ju vara känsliga men nu tar vi ut den. Sen var det inte mer med det.
  Idag är det 5 dagar efter uttaget och känner mig bättre!. Dock fick jag feber känsla och värk i kroppen igår igen fick gå och lägga mig 21.00
  Längtar till allt är som vanligt igen. Som tur är har min sambo förstått att det är spiralen och inte jag som blivit tokig!. Så jobbigt när man väljer ett preventivmedel som inte ska påverka en psykiskt och så blir det värre än vad ngt annat varit!. Men nu är den borta och snart alla biverkningar med förhoppningsvis!. Jätte tack för all info! Det fick mig verkligen att blicka tillbaka och inse att det var spiralen som orsakat alla problem. Tusen tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stort lycka till, du har ditt gamla vanliga jag att se fram emot :) (Men det kan som sagt ta lite tid.) Bara SÅÅ glad att kunna hjälpa dig - och så många andra drabbade som möjligt! Lite tvetydigt svar din barnmorska kom med - påverkar inte alls, men ändå en del personer..? ;-) Återkom gärna med en liten uppdatering så småningom! Kramar!

   Radera
 23. Tack, det är allt jag får fram. Låter så fattigt men jag är en slagen hjälte just nu. Har gått igenom tre års helvete, blivit runtslängd i sjukvården, undersökt, petad, röntgad, klämd mm. Inga svar. Har i dag svårt att röra mig på grund av kraftig värk, migrän, viktuppgång trots diet och motion, otroliga domningar och myrkrypningar, hudproblem men värst är ändå huvudet; Jag tappar ord, dimmar bort, känsla av att det brinner i hela huvudet. Gråter mer än jag inte gör det varje dag, livet känns slut.

  Den 3/10 åker fanskapet ut! Jag har bunkrat med mineraler och vitaminer för att påskynda processen och sprider detta till alla jag kan.

  Du har räddat mig, tack!

  //Mia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mia, ville bara säga att jag tänker på dig idag! (3/10)
   Återkom gärna med en liten uppdatering framöver!!
   Många kramar,
   K

   Radera
  2. Hej, börjar kravla mig tillbaka och se slutet på en helvetesabstinens av spiralen. Tack för dina varma tankar, hör av mig snart igen, kram Mia

   Radera
  3. Heja, heja! Vi är såklart alla nyfikna på att få höra eventuella framsteg! Vi ser fram emot din nästa uppdatering!
   Många kramar!

   Radera
  4. Och PS, för mig var just de första 2 månaderna efteråt de värsta, sedan vände allting till att bli Mycket bättre. Jag håller tummarna jättehårt för dig!!

   Radera
 24. Hej Mia!
  Tack snälla själv, för ditt inlägg som betyder väldigt mycket både för mig själv och alla andra som hittar hit. Här delas stor sorg och förtvivlan, men också en enorm glädje! Snart behöver du inte gråta mer, vännen. Allt kommer att bli bra igen! <3 Du kan alltid mejla mig privat också om du vill (kopparspiral@gmail.com). Glöm nu inte att rapportera in dina upplevda biverkningar!
  Många, många kramar!!!

  SvaraRadera
 25. Hej!

  Har läst din blogg och känner igen mig i mycket. Tankarna går ju mellan att det bara är tillfällighet till att det kanske är spiralen som är boven.

  Det jag upplever som jobbigast är håravfallet. Jag har tappat allt hår längst upp ända bak till virveln. Och även lite på sidorna.
  Har fått diagnosen Alopecia Areata. Ska prova ut en peruk om drygt en vecka. Känns jättejobbigt, men jag kan inte längre dölja de kala fläckarna med breda hårband längre.

  Du skrev att någon tappat 70% av sitt hår. Vet du om det var diffust över hela huvudet eller om det var fläckvis som på mig? Har hon börjat få tillbaka sitt hår? Hur är det hos dig? Och har ditt börjat komma tillbaka?

  Jag har fått en massa finnar i hårbotten och rodnad. Något du känner igen? Verkar som att det är så det börjar hos mig... Läkarna har tagit prover på en finne, så vi får se om det visar något.

  Ville även höra med dig om du tagit blodprover för zink? Hur såg dina värden ut i så fall? Jag tog prover för zink och järn förra veckan som jag ska få svar på i början på nästa vecka.

  Vore jättetacksam för svar!

  Mvh,
  Malin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Malin!

   Tack för ditt inlägg! Tjejen jag nämnde, hon som tappat 75% av håret, känner jag inte personligen ö h t, utan det var mer en flyktig kommentar på nätet som jag läste i någon tråd. Kan tyvärr därför inte svara på hur hennes håravfall såg ut - eller om det bättrats.

   För mig, så har håret så sakterliga börjat komma tillbaka, även om jag fortfarande tappar mer än normala mängder. Men det går åt rätt håll! Finnar har jag haft, fast inte i själva hårbotten, utan mer i hårfästet, runtom. Rodnader, japp, men inte i hårbotten utan mest i ansiktet. Såg ett inlägg av en tysk läkare någonstans på nätet, där det stod att det är kopparjonerna i blodet som gör att håret lossnar. På mig har det iallafall inte varit fläckvis, utan mer "överallt".

   Jag gjorde en liten googling på "copper toxicity" och "alopecia", och hittade det här: (http://www.arltma.com/Articles/CopperToxDoc.htm)

   "Alopecia (hair loss)

   Copper toxicity causes an excessive breakdown of all protein structures, including hair and nails. This is due in part, to a destructive effect on the disulfide bonds of proteins."

   Jag skulle vilja påstå, att ju fler symptom du har som stämmer överens med kopparförgiftning, desto större är sannolikheten att även håravfallet skulle kunna bero på kopparspiralen. Iallafall delvis!! Du har inte funderat på att göra en hårmineralanalys? Jag var mkt skeptiskt till dessa innan jag själv provade... de visade sig ju stämma! Och obalanser i kroppen kan tydligen ställa till med väldigt mycket...

   Nej jag har tyvärr inte lämnat något prov för zink. Jag lämnade mina prover lång före det att jag "läst på" tillräckligt. NU vet jag ju, att ett zinktest hade varit på sin plats! Ett lågt zinkvärde tyder ju indirekt på för högt koppar! Däremot fanns zink med i håranalysen. Där var värdet helt OK, men då hade jag å andra sidan redan börjat ta kosttillskott med just zink...!

   Jag tycker helt klart att du ska prova att ta ut spiralen iallafall. Verkligen värt ett försök! Och SKULLE det nu vara spiralen som orsakat ditt håravfall, så finns det gott hopp om att du faktiskt får tillbaks ditt hår igen! Var dock beredd på att det kan ta några månader (år?), beroende på hur länge du har haft din spiral.

   Hoppas mina svar kan vara till lite hjälp, och "håller tummarna" för att det är spiralen som är boven i dramat, för isåfall finns det gott om hopp! :)

   Många kramar!!

   K

   Radera
 26. Tack för snabbt svar!

  Jag har haft spiralen i drygt 4 månader. Ska ringa imorgon och boka tid för att ta ut den.

  Håravfallet hade ju börjat lite smått innan, men jag har ju även tappat hår efter mina två tidigare förlossningar. Men inte alls som denna gången! Nu har det ju inte slutat och dessutom gett kala fläckar som jag aldrig haft tidigare. Det kan ju inte bli sämre av att ta ut spiralen!

  Får jag några intressanta provsvar så skriver jag igen.

  Mvh,
  Malin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Malin!
   Lite nyfiken på hur det gick med proverna...? (zinket)
   Kram!
   K

   Radera
 27. Hej! Är så glad att jag hittade den här bloggen!

  Jag fick ledvärk, ångest och trötthet i samband med insättandet av min kopparspiral efter mitt första barns födelse men kopplade inte ihop det. Efter ca ett år kom min sambo på sambandet i tiden. Tog ut spiralen men blev inte märkbart mycket bättre och diagnosticerades sedan med ledgångsreumatism. Började äta medicin och blev bättre. En känd biverkning med medicinen är att den försämrar manlig fertilitet. Spermieantal och kvalitet är ju lätt att mäta. Däremot sägs den inte påverka kvinnlig fertilitet, men efter att försökt bli gravida i 9 månader började jag fundera. Hur troligt är det att hormonbalansen hos kvinnor inte skulle påverkas? Efter den insikten började jag söka information på nätet. Det första jag hittade var kopplingen mellan reumatism och kvicksilver (har amalgamfyllningar). Detta är ju inte heller något som erkänns av sjukvården, men har i alla fall bokat tid för att plocka ut fyllningarna. Har också börjat lägga om min kost och ta en del kosttillskott. Och nu klarnar bilden ännu mer av vad min stackars kropp blivit utsatt för. Tillskottet av koppar kanske var det som fick bägaren att rinna över, ännu en tungmetall att addera till bördan!

  Ju mer jag läser desto mer förbannad blir jag över ignoransen från sjukvården när det gäller sådana här frågor. Är man kvinna blir man lätt avfärdad med ett "du är nog bara lite stressad". En läkare på vårdcentralen sa till och med till mig "är man kvinna och över 30 får man räkna med lite värk" när jag hade så ont att jag knappt kunde gå...

  Jag ska genast rapportera mina biverkningar av kopparspiralen! Och tack än en gång för din berättelse!

  Mvh
  Anna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anna!

   Jag är glad att du hittade hit! Tack för att du också delar med dig av din historia! TACK också för att du rapporterar in dina biverkningar. Tillsammans gör vi skillnad!

   Jag läser att dina besvär började i samband med att du satte in din kopparspiral, men att du inte blev märkbart bättre efter uttaget. Här tror jag också att din kvicksilverförgiftning spelar in! Precis som jag skrev i slutet av bloggen: kvicksilverförgiftning förhindrar koppareliminering. Klokt av dig att ta ut dina fyllningar tror jag! Däremot har jag hört att man aldrig ska ta bort fyllningar samtidigt som man "detoxar", en sak i taget är snällast för kroppen!

   Du har inte funderat på att göra en sån där hårmineralanalys?

   Det där med fertilitetsproblem tror jag definitivt kan kopplas till hormonella obalanser! Du nämner din medicin, men kanske är det här även kopparn som är boven i dramat..? Koppar påverkar som bekant östrogen i stor utsträckning. En hög kopparnivå sänker zinknivån i kroppen. Zink förbrukas Snabbt under stress. Kanske ligger det därför trots allt också något i påståendet att stress kan påverka fertiliteten... För stress förbrukar zink, vilket i sin tur höjer kopparnivåerna - och därmed även östrogenet!

   ALL lycka till, och mejla mig gärna på kopparspiral@gmail.com närhelst du känner för det!

   Kram!
   K

   Radera
  2. Hej alla kopparspiralanvändare!
   Jag har liksom många av er "googlat" mig hit och känner igen mig av vad många av er har berättat. Har haft min spiral i många år och misstänkte tidigt att spiralen gjorde mig sjuk men efter flera kontaktförsök med sjukvården som totalt dumförklarade mig så gav jag upp och trodde problemet låg någon annanstan.

   Tack vara internet hittade jag dock fler och fler kvinnor med samma upplevelser som jag, först bara sidor på engelska men nu sprids information även här i Sverige, det är nog skönt för oss alla att veta att det vi upplever är sanning. Så till alla er som har spiral och misstänker att något är fel, stå på er.

   Jag har haft symtom som bl.a yrsel, mystiska hudutslag, extrem trötthet och framförallt hemskt håravfall. Trots att jag lever sunt och är totalt frisk enligt alla tester. På egen hand inskaffade jag mig ett mineraltest och testet visade på mycket höga halter av koppar. När jag sedan läste om symtom på kopparförgiftning föll alla bitar på plats.

   Det var någon i svarsfältet som upplevt håravfall och undrade om det är fläckvis eller diffust. Hos mig är det diffust och jag har väldigt lite hår kvar (det syns), från att ha haft fint och ganska tjockt friskt hår. Det har liksom tunnats ut jämt över hela huvudet. Har plockat ut min spiral och nu efter några månader känner jag mig äntligen frisk. Har tillbaka min ork, ingen yrsel, inga hudutslag, livet går åt rätt håll tyvärr är håret är fortfarande tunt men jag har sett lite nya hårstrån dyka upp. Håret tar ju tid på sig 6-12 månader kan det ta för håret att återhämta sig så jag kan återkomma om några månader och rapportera ifall det går åt rätt håll. För mig har just biten med håret varit det tyngsta eftersom det syns på utsidan. Men jag är säker på att spiralen är boven.

   Tack för en toppen blogg.
   Hoppas att vi alla som blivit drabbade av spiralens biverkningar snart
   blir återställda!

   Mvh/

   Radera
  3. Tack Isabella för ditt inlägg! <3 Blir sååå glad när jag hör att du mår bättre nu! (Vi har ju haft lite kontakt via mejl).

   Radera
 28. Hmmm... Haft kopparspiral ett år. Problem med håravfall. Och hjärtklappning. Förutom extremt rikliga blödningar och mensvärk till och från hela cykeln . Den får nog åka ut... Men vad ska jag välja för preventivmedel? Vill helst undvika hormoner...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan! Låter som ett klokt beslut... Andra hormonfria preventivmedel som jag kommer
   att tänka på just nu, är väl bl a pessar, kondom, och så kallad "p-dator". Lycka till!

   Radera
 29. Hej! Jag är en kvinna på 40 år från Finland. Under många års tid har jag haft så mycket hälsoproblem och fått så många mediciner och diagnoser att jag har tappat räkningen på dem. Jag har lidit av enorm trötthet, depression, ångest, håravfall, dålig hy (acne på konstiga ställen på kroppen, blekhet), hjärtklappningar, PMS, nervositet, svårt att träffa människor ( har varit en mkt social person förr), migrän, muskel och ledvärk, yrsel, hjärndimma, balanssvårigheter,minnesproblem, tål inga höga ljud, koncentrationssvårigheter, slöhet (kan ta flera timmar att komma igång med ngt), panikångest, känslan att bli galen, är klumpig o tappar allt i golvet, sömnproblem o oro i kroppen, irritation och aggressivitet, candidainfektioner (son tyder på obalanser i kroppen). Säkert finns det ngt som jag glömde nämna.......Läste för en tid sen om detta på nätet o började nästan gråta. Saken är den att jag år 2006 satte in en kopparspiral och sen dess har min hälsa bara blivit sämre. Bestämde mig för att ta ut den och detta blev gjort idag!!!! Min läkare som behandlar mig för hypotyeosen tog ut den. Få nu se vad som händer! H. Ika

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bästa Ika!
   Hej! Först, vad lessen jag blir att läsa att du också gått igenom samma helvete. Men jag blir också väldigt glad av att höra att du nu insett sambandet och gjort dig av med din spiral! I stort sett alla dom biverkningar som du anger, upplevde (till viss del upplever fortfarande) jag också!! Nästan på pricken! Låt mig gissa att du även känner igen dig i det att man lätt tappar ord, säger fel saker, tänker riktigt, riktigt trögt...? Jag gillar inte själv uttrycket "Alzheimer light", men det känns ändå som ett väldigt relevant uttryck i sammanhanget - det är precis så man känner sig...! (Skrämmande nog kom ju nyheten för någon månad sedan att just koppar tros ha ett samband med just Alzheimer också.......) Dock ska tilläggas, detta förbättrades SNABBT, när spiralen väl tagits ut. Men jag kunde definitivt känna hur det påverkade tankeverksamheten! Intressant att du nämner även Candidainfektioner, det är en mycket vanlig biverkan av kopparöverskott. Det har jag glömt att lägga till i biverkningslistan - det måste fixas! Du ska se att din hälsa så sakterliga kommer att återkomma nu. Det kan förstås ta lite tid, men det vänder!! Dina biverkningar kommer med stor sannolikhet att minska/försvinna helt, en efter en.... Jag vädjar också till dig att snarast rapportera in samtliga dina biverkningar, både till barnmorskan/Läkemedelsverket och Läkemedelsbolaget. Tillsammans kan vi göra skillnad! Och hör jättegärna av dig igen med en uppdatering hur det går för dig, det skulle både jag själv och övriga läsare uppskatta! :)
   Varm kram, och STORT lycka till!! <3

   Radera
 30. För att inte nämna vad mina problem med hälsan har förstört i min relation till min sambo :-(. Inte lätt att vara tillsammans med någon som alltid bara är trött o vill sova o inte har lust att träffa någon, nätt o jämt orkat med jobbet.....ibland har jag klappat ihop av trötthet och hamnat att vara sjukskriven. Har i alla år trott att mina besvär kommit från sköldkörteln o äter medicin för detta. Men inget har egentligen förändrats. h. Ika

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du visste hur många drabbade som uttrycker precis samma sak... :-( Relationer som påverkas eller till och med avslutas...... Och att jobba under premisser som dessa, det är inte ens mänskligt!! Du har (med största sannolikhet då!) varit/är svårt förgiftad, FÖRGIFTAD, inte konstigt att du mått som du har gjort då! Jag om någon vet precis... Att sjukvården sedan inte vet ett skvatt om problemet, gör inte direkt saken lättare för en. Man kommer desperat, nästintill "döende" (det är ju så det känns iaf) till sin läkare, och på sin höjd kanske man får medicin för symptomen, eller i värsta fall - en "jaha-här-kommer-det-en-till-som-vill-vara-sjukskriven"-blick. Horribelt!! Klart det finns en fysisk förklaring till att så Många kvinnor lider av Exakt samma Konstiga symptom - förklaringen heter kopparförgiftning!
   Och för att återgå till det här med din relation till din sambo; försök nu att blicka framåt, båda två! Kanske att din sambo får en större acceptans för ditt mående/ditt beteende, om han med denna nya vetskap bättre förstår vad det är du egentligen har gått igenom. Det har funnits en väldigt fysisk förklaring!! Men "den" är borta nu! :-)
   Mejla mig närhelst du vill! (kopparspiral@gmail.com)
   Kram!!

   Radera
 31. Jag stötte på din blogg idag, läste och prickar in i stort allt du skriver om. Det var som att läsa om sig själv! Tid är bokad för att ta ut spiralen nästa vecka och jag är själv mest inne på sterilisering men barnmorskorna var svårflörtade. det krävs medicinska anledningar till att få sterilisering bekostad av mitt landsting (väldigt dyrt för kvinnan, över 12.000:- ). men den andra bm jag pratade med (ringde upp igen då jag vill ha ut spiralen NU) var mer förstående och ville veta anledningen till varför jag ska ta ut spiralen.

  Jag har aldrig kopplat mina symtom till kopparspiralen utan till mitt stressiga jobb och till min pms. Kopparspiralen kan ju ge pms, det vet jag men har ändå fäktat bort tanken och inte "velat" tro att det beror på den. Jag borde anat ett och annat när jag efter ett hormontest fick rådet av kostrådgivaren tillika kunniga hormonkvinnan att jag borde ta en stor funderare på att ta ut kopparspiralen.

  Nu känns väntan lång tills nästa vecka men en tid är bokad och jag är aningens skrämd för vad vi ska ha som p-medel istället? Kondom är inget alternativ så det blir att läsa på om naturliga metoder men det löser sig säkert :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är glad att du hittade hit! Förstår att du längtar till nästa vecka - jag hoppas tiden går fort fram till dess för jag vet hur jobbig den väntan är! Skönt att höra att bm frågade varför du ville ta ut den... glöm inte att be henne rapportera in biverkningarna (tror faktiskt hon är skyldig att göra det, men skadar inte att trycka på det lite extra...) Du kan själv även rapportera in till både Läkemedelsverket och Läkemedelsbolaget bakom just din spiral (antar att det är Nova T).

   Jag har varit Väldigt skeptisk till alternativa metoder och terapier, men nu.... Jag inser ju att dom vet sååå mycket mer än våra "traditionella läkare"!!! Dom ligger ju hästlängder före!!! Det är som jag skrev en annan gång: Läkare behandlar symptom, och homeopater/naturläkare grundorsaker!

   Vad gäller p-medel, jag vet många som använt pessar istället och som är nöjda med det! Annars finns ju såklart även p-dator (dyrt!) och den så kallade "Billingsmetoden".

   Lycka till nästa vecka OCH i framtiden - du har hälsan att se fram emot! :-)

   Kram!

   Radera
 32. Hej!
  Jag har bokat tid för att ta ut kopparspiralen då jag fått denna bedårande information om att den har gett mig biverkningar. Jag har biverkningar i form av tryck över bröstet 24/7, ont i bröst och rygg kring detta område. Det knakar var 5 minut obehagligt där. Svårt ta djupare andetag. Är även mycket torr i alla slemhinnor såsom mun, ögon, etc. Jag återkommer med en update. När bör jag återkomma? Hur gör jag nu för att bli av med kopparen i kroppen förutom zink, som någon sa ska va bra. Träna hjälper detta? Tack för att ni finns! MVH Sandra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   En uppdatering är välkommen precis när som helst! Gärna så fort du eventuellt märkt av en förbättring! Om det nu är så att du är kopparförgiftad, ska du ligga lite lågt med hårdare träning. Men lätt träning samt promenader ska vara helt ok! Att äta nyttigt (helst då förstås även zinkrikt och kopparfattigt) räcker långt. Ett extra tillskott av vitamin C, och kanske även lite zink, skadar inte. Men börja helst inte mixtra alltför mycket med en massa vitaminer och mineraler, utan att först ha konstaterat att du verkligen har ett kopparöverskott. Längst ner i bloggen (ovan kommentarerna) har jag sammanställt några tips som kan vara bra att tänka på. Lycka till!

   Radera
 33. Har rapporterat till läkemedelsverket! https://e-service.lakemedelsverket.se/formservice/formDownload?serviceName=biverkningsrapport_tr_lakemedelsverket

  SvaraRadera
 34. OJ!
  Jag säger som så många andra att jag inte vet vad jag ska säga. Kanske är det så att jag inte hittar orden rätt som jag tyvärr upplever alldeles för ofta. När jag påtalar det för mina nära säger de att de inte tycker att det är så påtagligt och att det nog bara är stress...

  Förvisso är jag en människa som alltid haft många bollar i luften, så stressen finns tyvärr. Dock blir jag extremt stressad av att inte hänga med i huvudet, inte hitta alla ord som jag kan eller kunna lösa logiska saker. Min hjärna var ju det jag var stolt över!!

  2008 var stressens år. Mina barns pappa och jag avslutade vårt förhållande efter 16 år. Vem blir inte påverkad av det? (Läkarnas favoritursäkt också för mitt mående). Träffade en ny man för snabbt och mitt i all skit som det då ändå var blev jag gravid...stor sorg när jag kände att jag inte kunde genomföra graviditeten. Eftersom jag inte blivit gravid under flera år trots avsaknad av preventivmedel (blir deprimerad av hormonella preventiver) så hade jag slappnat av för mycket. För att inte råka ut för detta igen blev det "naturliga" - just det - en kopparspiral.

  Som jag har sprungit till läkarna sedan dess fram till nu. Blivit idiotförklarad i stort sett och sist fick jag bestämma vilka prover som skulle tas, men vad vet jag... hade ju inte heller hamnat här innan trots allt googlande.

  Satte alltså in min spiral våren 2009. Sommaren 2009 fick jag oförklarligt glaskroppsavlossning i båda ögonen. Har trott min dimsyn beror på det. Hösten 2009 hade jag så mycket panikattacker och självmordstankar att jag blev sjukskriven. Förklaringen? Så mycket trauma jag gått igenom sista året i kombination med för mycket jobb. Makes sence? Ja naturligtvis!

  Jag började jobba igen efter tre månader MEN den förlamande tröttheten hade satt sina bojjor i mig. Hjärndimman var total! Minnet sviktande och jag kunde knappt komma ihåg det eleverna ville jag skulle hjälpa dem med. Att förklara matteproblem gick inte längre. Detta gjorde mig ännu mer stressad vilket fick bli svaret på mina problem igen...dvs. stress.

  Ryggvärk, nackvärk, ledvärk... ja värk över allt som kommer och går. Tungan som ibland känns som att jag inte kan styra den, vibrationer i kroppen (så jag ibland tror att jag har telefonen på vibration), dimsyn, förvirring, illamående, aggressioner, magont...ibland känns det som det inte finns något jag inte har MEN jag är frisk säger läkarna och vill ogärna ha mig på vc igen.

  Idag känner jag av allt lite extra då jag är andra dagen in på mensen. Huvudet är som en stor bomullstuss som inte absorberar annatvän tyngdhetskänsla. Detta är ju vanligt dock vid ÄL och mens så bara att acceptera. Har ju varit så i många år. Nej jag varken vill eller kan acceptera att inte känna igen mig själv. Jag sökte därför idag på mens och hjärndimma och hamnade här och som jag började skriva OJ kan det finnas en förklaring till hur jag mått och mår? Jag ska nog boka tid för uttagning av spiralen som en första början.

  Tänkte bara höra om du provat Sanna Edhins tips på leverrening med epsomsalt?

  Tack för du lagt ner mycket jobb på detta!

  //Anna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anna!

   Tack för din långa redogörelse, det är SÅ mycket i din historia jag själv känner igen!

   Kanske kan man säga att du är ett "typiskt offer" för spiralrelaterad kopparförgiftning - levt stressigt en längre period före kopparspiralen, och på det upplevt ett högst personligt trauma med stress av den mer akuta sorten... Med stor sannolikhet var dina zinknivåer låga redan då (pga stressen), och kopparvärdet höjdes. Säkert var det så, att kopparspiralen sedan blev droppen som fick bägaren att rinna över.... Utan att nu vara någon medicinsk expert eller så, vilket jag återigen vill påminna om! Allting jag skriver, grundar sig på det jag hört, läst, eller själv erfarit. Men man kan lära sig bra mycket den vägen :-).

   Sedan har vi det klassiska "hamna i den onda cirkeln"-scenariot som du också beskriver. Stressa upp sig över alla symptom, vilket bara gör det hela ännu värre! Och på det då, ignoransen (oförståelsen) från sjukvården. Hur knäckande som helst!!! Jag vet precis hur du har känt dig, hur du känner dig, jag har varit där själv!

   Det smärtar mig att läsa att det gick så långt som att du även nådde självmordstankar. Men vet du vad? Du är långt ifrån ensam om att utveckla sådana tankar, pga kopparspiral! (ja, såklart spelar även andra faktorer in, men nu talar vi om spiralen som den "droppe som får bägaren att...) Det är tyvärr inte alls ovanligt. Tragiskt, men sant. Det är lite därför som jag någonstans i slutet av bloggen skriver nåt i stil med: "Så hjälp till att sprida vetskapen - och RÄDDA LIV!". När jag skrev det, så tänkte jag faktiskt på alla de tjejer vars liknande historier jag läst. Men nu vet du att det faktiskt fanns en mycket trolig och fysisk förklaring till alla besvär du har upplevt!! Och du kan göra något åt det!

   Vad gäller den förlamande tröttheten, så kan jag säga att den var bland det första att försvinna efter det att jag tagit ut spiralen! Men fram till dess var den verkligen FÖRLAMANDE, i ordets rätta bemärkelse! Jag orkade precis ingenting. Bara låg. Bara led...

   Vibrationerna hade jag också. Hemska!! Jag tror jag läste någonstans, att dessa troligen beror på den ökade utsöndringen av adrenalin. Du hamnar så att säga i vad som brukar kallas ett konstant "fight- or flight-mode". Stenåldersinstinkter. Vara på sin vakt. Fly eller fäkta!! Troligen var det detta, som gjorde att jag själv hoppade högt av en så simpel sak som att telefonen ringde! Nerverna var på helspänn!! Detta adrenalinpåslag kände jag särskilt av under de sk "dumpningarna" av koppar efter uttaget av min spiral. De satt oftast i, i en dryg vecka.... En lång tid att "leva på helspänn!"

   Värst var ändå ångesten och panikattackerna. Jag har aldrig någonsin upplevt något sådant före spiralen, och hade aldrig i mitt liv kunnat föreställa mig vilken vånda dessa innebär! Ångesten känner jag fortfarande av. Men absolut inte lika illa. Troligen en "efterreaktion" på allt jag gått igenom......

   Jag tror helt klart att du gör dig själv en välgärning, kanske det viktigaste val du någonsin gjort, om du väljer att ta ut kopparspiralen. Självklart kan jag inte garantera något, men min magkänsla och erfarenhet säger helt klart att du lider av samma sak som jag gjorde!!

   Nej, jag har inte provat på leverrening med epsomsalt. Använder bara epsomsalt till mina fotbad. Jag har hört talas om leverreningarna, men när jag började Googla dessa såg jag att många anser dessa vara bluff och båg. Så jag vågade väl inte riktigt...... Däremot droppar jag lite Mariatistel-extrakt i min morotsjuice varje dag, vilket också sägs rena levern från gifter. Tror mer på det! :)

   Varsågod, det betyder ALLT för mig att kunna hjälpa andra! Vi måste hjälpas åt, det enda jag kan be av er läsare i gengäld, är att RAPPORTERA in era misstänkta biverkningar!

   Stor varm kram!!

   K

   Radera
  2. Tack för att jag fick läsa din blogg.när jag läste din text om alla symtom och hur du kände dig, så kändes det som om det skulle ha varit mig du skrev om.. jag bad min sambo att läsa listan och även han kände igen de flesta symtomen. jag är tillika upprörd men tillika lättad..

   Radera
  3. Hej, bara glad att du hittade hit! Glöm inte att anmäla dina upplevda biverkningar, och hör gärna av dig igen med en uppdatering framöver! Tack för din kommentar! Kram, "K".

   Radera
  4. lite uppdatering om vad som har hänt efter den 8 november, fick ut spiralen 14.11 och efter det har jag sakta men säkert känt mig klarare i huvudet, humöret är stabilare, värken är borta, jag är vaken från morgon till kväll och orkar göra annat än vila. efter över 2 månader av sjukskrivning kommer jag att börja jobba igen från början av januari!!!

   min sambo har varit fantastisk hela denna svåra, konstiga och råddiga tid. han har fått vara mitt minne och har verkligen sett till att jag har det bra. hälsningar: Mirja

   Radera
  5. Vilka underbara nyheter! TACK för att du delar med dig av detta!! Preciiis vad alla drabbade vill läsa - mängder med solskenshistorier :-)

   Lycka till på jobbet, och en stor eloge till din omtänksamma man :)

   Kram!

   Radera
 35. Tack för denna sida! Har aldrig hört om dessa symptom i samband med kopparspiral innan, imorgon ringer jag till barnmorskan för att få ut den! Har det senaste besökt vc för både ont i magen, huvudvärk, yrsel, trötthet och har haft återkommande svampinfektioner.. Har även domningar och hjärtklappning. Har det sista känt mig deprimerad och tänkte ringa vc för det med men förhoppningsvis räcker det med att ta ut spiralen då! Återigen tack för denna info! /Emma

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Emma!
   Skaran växer ständigt... och de "okända" biverkningarna verkar trots allt inte vara särskilt ovanliga alls! Bra att du tar ut den! (För jag antar att dina prover på VC inte visat på något onormalt i övrigt!) Det är en god start på väg mot hälsan i alla fall, att göra sig av med den... Men var beredd på att det kan ta lite tid att bli dig själv igen... men det är det värt, eller hur! Om du vill, kan du välja att göra en hårmineralanalys likt den jag gjorde, så får du "svart på vitt" om det nu är så att du har en kopparöverbelastning. (Närmsta terapeut som utför sådana hittar du på www.nutritech.se, det var via dessa jag hittade en alternativterapeut i närheten) Stort lycka till med hälsan, kom ihåg att rapportera dina biverkningar till Läkemedelsverket, och återkom gärna med en uppdatering framöver! Kramar!!

   Radera
 36. Hej! Jag har levt med kopparspiral i två år och värk i kroppen nästan lika länge. Jag har gått runt med långtids EKG för jag trott att det var fel på mitt hjärta. Känns som vibrationer i kroppen i och runt hjärtat. Har nog hittat anledningen till denna sjuka trötthet som till viss del beror på hur mkt man får sova som småbarnsförälder, men jag känner igen så mkt i din beskrivning. Jag vill uppmana alla som haft dessa biverkningar att anmäla dem på läkemedelsverkets hemsida. De måste få veta dessa dolda biverkningar som ingen pratar om. Min kopparspiral ska ut! Och jag hopas att jag efter 2 års tid på vårdcentralen kan slippa denna oförklarliga värk!!!

  SvaraRadera
 37. Hej!
  De där jobbiga vibrationerna, eller "pirret" som jag brukar kalla det, har jag haft också. Mycket skum känsla! Känns precis som när man är superstressad - fast man tvärtom är totalt avslappnad... Det är väl det adrenalinet som spökar, antar jag. Den sjuka tröttheten/utmattningen var verkligen förlamande! Däremot vill jag påpeka, att det första som försvann efter uttaget av spiralen (i alla fall i mitt fall), var just tröttheten! Gud vad skönt det var att återfå sin energi, igen! :) Återkom gärna med en uppdatering framöver, jag hoppas verkligen att din värk ska försvinna nu! (Var dock beredd på att ge det lite tid, men förbättringar i allmäntillståndet brukar komma ganska omgående!) Lycka till!

  SvaraRadera
 38. Hej! Läste din blogg i början i veckan och idag kl 16 så åkte min kopparspiral ut!
  Jag har under ett års tid inte alls mått bra, men har aldrig kunnat sätta fingret på det. Men jag har haft ofta kraftig huvudvärk, ledvärk, yrsel, orolig och kännt mig stressad inombords utan anledning, panikattacker, ångest, skakig, tappat sexlusten (har fler gjort det?) Tappat hår, tappar ord, känslig för ljud, fått tinitus, konstiga domningar,ja...listan kan göras lång. Men jag har funderat länge på min hälsa och NU äntligen har jag förstått och hoppas innerligt att det var spiralen som orsakat detta! Nu skakar kroppen men hoppas innerligt att detta ger sig! Tack för att din blogg finns!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grattis till uttaget! :) Det kunde varit jag som skrev precis det du skriver. Våra symptom matchar på nästan pricken! (Allt det utom tinnitus hade jag.) Du kan nog vara rätt säker på att du lider av samma sak som mig! Håll ut, det kan ta lite tid att bli bättre, men du BLIR det!! (Självklart kan jag inte garantera något, men det låter VÄLDIGT likt min historia!) Så håll ut, kämpa på, nu ska du bli bättre minsann! Vill du få det "bekräftat" så är det bästa jag kan rekommendera en håranalys (se länklistan). Hur länge har du förresten haft din spiral? Tänkte om besvären dök upp samtidigt med spiralen...
   Tänker på dig och önskar dig lycka till. Det är bara du hör av dig närhelst du vill om du känner för det! Kram "K".

   Radera
  2. Tack! Ja, jag tyckte oxå att vi hade nästan exakt samma symptom. Tinnitus fick jag för några veckor sedan. Jag fick en sån enorm yrsel och sedan "sköt" det till i örat och sedan dess så har jag haft konstant pip. Jag var till vårdcentralen och de misstänkte kristallsjukan, men jag kände att det var något annat hela tiden men orkade inte med mer skit....är så enromt trött på att må så dåligt hela tiden. Jag jobbar inom psykiatrin och måste vara "vaken" hela tiden för att hjälpa andra med oro och ångest. Jag började känna att det är väldigt lustigt att själv må dåligt....men samtidigt veta att det inte var den oron som man kan få när man mår psykiskt dåligt om du förstår vad jag menar.
   Jag är 28 år, jag fick min dotter 09, och efter ett halvår ungefär satte jag in min första kopparspiral. Jag kan inte minnas att jag mådde dåligt då, eller så gjorde jag det men inte alls så här många symptom som nu. förra året 2012 så föddes min son, jag satte även in här en kopparspiral efter ett par månader. Tror att jag började få genast symptom, speciellt oron tror jag. Sen har det eskalerat, tror att jag har haft den i ett år. Eller nu är den ju borta, men jag har för mig att den suttit i ett år.
   Nu ska jag köra en vecka eller två med fasta, för att rensa ut. O köpa lite zinktillskott. O hoppas att allt mitt försvinner, men jag är även nu förberedd på att inte må så bra alla gånger.
   TACK, jag kommer nog skriva lite här och även rapportera :)
   Kram/Jenny S

   Radera
 39. Och otäcka hjärtklappningar, när jag oftast ligger ner. Helt utan anledning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det hade jag med! Men det var bland det första att försvinna efter uttaget, ihop med panikattacker och den förlamande tröttheten... Allt detta försvann helt inom, säg, 1-2 månader! Håll ut! Och snälla rapportera in biverkningarna!! Tack! :-)

   Radera
  2. Jag ska absolut rapportera in detta!!!!
   Jag fick en attack igår, två timmar efter uttaget, det var hemskt! Jag var ute på stan och stod mitt i en butik och allt började snurra och hjärtat dunkade igenom bröstet på mig. Men det var ändå skönt att veta att den var ur kroppen. Jag frågade även min barnmorska (som är så himla bra) om det var fler som hon varit med om, som berättar för henne om detta. Och hon sa ja! Det var skönt att hon förstod mig, och hon trodde att jag kunde ha fått detta, pga att jag har en ev reumatisksjukdom i botten, att jag redan är nedsatt. Så det var skönt att ha hennes stöd och likaså hon tycker att det är otäckt att det inte finns forskning på detta, iaf inte många.

   Radera
  3. Vill kort bara nämna att det finns ett samband mellan reumatiska sjukdomar och högt koppar. Kanske har du haft ett högt kopparvärde sedan en lång tid tillbaka...? Och kopparspiralen var det som... ja du fattar! Läs mer här: http://drlwilson.com/Articles/arthritis.htm
   Sådana attacker fick jag också (minns inte om det var kort före, eller kort efter, uttaget) när jag var ute i affärerna! Jättehemskt! Men skönt ändå när man vet vad det beror på...
   Tänk att din barnmorska kände till problemet! Vad bra! Hoppas VERKLIGEN att problemet får större uppmärksamhet framhöver.... av ALLA barnmorskor (och läkare)!

   Radera
 40. En fråga till! Jag har gått ner en del i vikt men fått kämpat så hårt, och hur mycket jag än försöker så står jag still. Jag har alltså även svårt att att gå ner vikt. Jag har stannat på 72-73 kg men vill så gärna gå ner mer. Hur mycket vägde du när du gick ner 8kg? O hade du fastnat inga du gick ner dessa? / Jenny s

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tragikomiska är, att det var min barnmorska som uppmärksammade mig på att "du kanske bör hålla lite koll på vikten" (hade då ingen jätteövervikt alls, men låg litegrann över gränsen för normal-BMI för min längd) Vägde 83 kg efter min senaste graviditet, och kilona vägrade efter spiralinsättningen att försvinna... trots rätt hård träning och någorlunda hälsosam diet! (Har i vanliga fall inte alls svårt för att gå ner i vikt). Men vikten, den stod still. Så, kontentan, barnmorskan var den som satte in spiralen och "orsakade min övervikt". Och det var samtidigt hon, som tyckte att jag skulle gå ner lite i vikt... Skratta eller gråta? Lite av ett Moment22! Det är väldigt många som drabbas av denna "övervikt" pga kopparspiral, en övervikt som i de flesta fall handlar om ökad vattenansamling - det vill säga, det finns gott om hopp att du nu efter uttaget ganska snabbt kommer att förlora dina "extrakilon". Uppdatera oss senare med uppgifter om hur det går, snälla...? :) STORT lycka till med allt, och KRAM!
   PS: Här finns över 3300 (!) kommentarer som nästan samtliga konstaterar att det är svårt, nästintill omöjligt, att gå ner i vikt med en kopparspiral insatt.... http://www.topix.com/forum/health/birth-control/TPJ6JN7FDCJOTQN53 DS!

   Radera
  2. PS: Mina 8 kilon försvann inom ca 2 veckors tid, om jag minns rätt.

   Radera
  3. USCH vad hemskt! Ja verkligen ett moment 22! Jag var inne och läste på länken, helt otroligt! Ja, vi får väl se om det sista rinner av mig. Jag har verkligen kämpat det här året att gå ner, som du skriver så har jag inte haft svårt tidigare men nu så har det gått segt, det enda som bitit är nästan ren fasta i princip....jag tränade o åt bra men det gick för sakta mot vad det skulle ha gjort. Men sen fick jag dricka shakes i perioder o det var då jag gick ner lite. Men orkade ju inte hålla på med sånt under lång tid så det gick bara i perioder. Men nu ska jag hålla tummarna! får alltid en uppblåst mage, vad jag än äter under dagen. Spelar verkligen ingen roll, på morgonen känns det bra men bara efter frukost så känns det som om magen blir gigantisk :S Jag rapporterar in!!!
   Som sagt så har jag typ inte haft någon sexlust på ett år, och den hoppas jag innerligt att den kommer tillbaka! Måste även där vara ett samband tycker jag! Kram!!

   Radera
  4. Tack för att du rapporterar in biverkningarna!! Tack också för att du tänker återkomma med uppdateringar framöver! Det är precis vad man som drabbad vill läsa - uppdateringar från andra drabbade hur allting artar sig en tid efter uttaget... Hör gärna av dig privat om du känner för det, på kopparspiral@gmail.com!

   Radera
 41. Jag tog ur min kopparspiral i tisdags. Har haft den i 2,5 år och har känt mig konstig sedan den sattes in. Gick upp mer än 10 kg på kort tid, helt tappat all sexlust och har funderat på om jag drabbats av tidig demens då jag varit väldigt förvirrad och glömsk under den här tiden. Jag har även fått psoriasisliknande utslag i hårbotten. Det var först efter uttagningen av spiralen som jag läste om att det här är ganska vanliga biverkningar. Ingen sa något om detta innan trots att jag frågade noggrant om biverkningar. Känner mig också väldigt lurad då kopparspiral i vissa fall kan minska chanserna att bli gravid igen. Om man exempelvis har återkommande infektioner, t ex bakteriell vaginos som jag har haft återkommande tidigare, är risken förhöjd för äggledarinfkammation om man har spiral. Ingen berättade det för mig! Och ingen berättade att man skulle kontrollera trådarna efter insättning. De hade klippt trådarna så kort så barnmorskan inte fick tag i dem vid uttagningen och det var väldigt smärtsamt och svårt att få ut spiralen. Men nu hoppas jag att de besvär jag har haft ska gå över eller iaf bli bättre om det är så att de beror på spiralen.
  Tack för informationen på denna blogg! Det är mycket som har klarnat efter att ha läst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara glad att kunna delge denna information! Tur att du hittade hit! :) Visst är det hemskt att ingen känner till dessa otäcka biverkningar... Lycka till nu!! Anmäl gärna dina biverkningar och hör gärna av dig här igen framöver hur allt utvecklas!! Kram.

   Radera
 42. tack för din berättelse!!! jag har vetat att mirena har haft dålig rykte i usa men trodde att kopparspiralen var ok.. när jag läste din historia var det som att läsa om sig själv..

  jag har haft spiralen i 5år nu och jag har lärt mig leva med symptomen, jag trodde att jag hade blivit den här överviktiga, deppiga, finniga och trötta personen.. jag som aldrig haft problem att gå ner i vikt, aldrig haft finnar, aldrig vart deprimerad..
  Jag har haft det bra i 5 år, ska inte skriva att mitt liv har varit dålig, men jag har fått kämpa hårt.. tränat, druckit mycket berocca för orken, köpt massor med olika slags hudprodukter, piller mot håravfall.. jag ska ta bort spiralen den 9 dec.. ringde dagen efter jag läste din blogg.. tack så mycket verkligen!! Nu vill jag vara mig själv igen..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppas du snart blir ditt "gamla jag" igen! :) Ja Mirenas rykte har väl varit lite mer allmänt känt tror jag. Mer "accepterade" biverkningar. Antagligen på grund av att det är just en hormonspiral - då FÅR ju de hormonellt påverkade biverkningarna finnas!.......... Lycka till, rapportera in biverkningarna TACK, och hör av dig här igen framöver snälla? :)
   Ha en fortsatt trevlig helg!

   Radera
 43. Hej! Jag har kopparspiral sedan maj i år och har på senare tid inte känt mig som mig själv med konstiga symtom som hjärndimma m.m. och misstänker att spiralen har ett finger med i spelet. Jag har varit hos läkare som har tagit prover och sköldkörteln verkar det vara lite sådär med (såg att någon kommenterade tidigt ang. samma problem och ifall det kan ha ett samband), men läkaren tror inte att det beror på spiralen när jag lägger fram den teorin till henne, men det konstiga med hela den här historien är att jag tog sköldkörtelprover DAGEN INNAN spiralinsättningen som var normala (provtagningen föranleddes bara av trötthet - och trött har jag varit sedan jag började plugga 2007, haha - och var egentligen mer ett rutinprov) och även prover jag tog våren 2012 var normala (rutinprov där med), men nu, ett halvår senare efter spiralen har alltså sköldkörteln börjat krångla... Jag har läst vissa samband mellan koppar och sköldkörteln, men inget verkar vara solklart. Iallafall, jag ska ta ut spiralen om en vecka (oavsett ev. påverkan på sköldkörteln för jag trivs inte med den i övrigt heller) och i februari ska jag ta nya sköldkörtelprover, så får se om jag fortfarande har problem med sköldkörteln då (det kan ju vara naturligt hos mig oavsett sprialen också, men det lär jag väl märka då, tänker jag). Men det jag tänkte fråga dig är ang. symtomet "tryck över bröstet/andningssvårigheter", var det ett konstant tryck som gjorde det svårare att andas lätt och naturligt utan att för den skull få andnöd - typ ett lätt osynligt strypgrepp kring halsen - eller var det något som kom som korta och intensiva attacker? Jag känner ett tryck över bröstet och vad det beror på vet jag inte, det kan ju finnas andra naturliga förklaringar, men eftersom jag misstänker att spiralen påverkar mig negativt tänkte jag höra hur det kändes för dig och om det lättade när du tog ut den, och i så fall hur snabbt? :) Tacksam för svar & tack för att du berättar om det här!
  /Madeleine

  SvaraRadera
 44. Hej Madeleine!
  Intressant det du skriver. Att dina värden var OK dagen före spiralinsättningen, men inte sen... Här är en länk där du kan läsa lite mer om koppar/thyroid-sambandet: http://www.drlwilson.com/articles/thyroid.htm
  Det "tryck över bröstet" som jag ofta upplevde, kände jag mer som i "perioder" eller hur man ska beskriva det. Dels när jag hade spiralen kvar, men även efteråt (i alla fall i början) under "dumpningarna" av koppar. Ofta beskrivs koppardetox som något av en "berg-och-dal-bana", och det kan jag verkligen skriva under på! Går från i högsta grad "frisk" och välmående, till perioder (ofta veckolånga) av symptom. Vet inte hur jag ska beskriva det bäst, men som att det blev mer "konstant" tungt att andas...? Andningen blev, på något sätt, "forcerad". Nej någon riktig akut andnöd handlade det inte om, mer en "tungandad" känsla.... om du kan relatera till den beskrivningen.
  De flesta symptom minskade eller försvann helt efter uttaget, men det jag fortfarande känner av i "skov" (ofta vid ÄL samt veckan före mens) är oro/ångest/nervositetskänslor och då ofta ihop med lite av denna "tungandade" känsla! I sammanhanget vill jag påpeka, att det som försvunnit HELT sedan uttaget är den förlamande tröttheten, hjärtklappningarna, ledvärken, hjärndimman, dimsynen, panikattackerna, med mera. Minskat har håravfallet och yrseln. Så jag tampas nu, 6 månader efteråt, med orossymptom.
  Tack själv :) och lova att höra av dig med en liten uppdatering framöver! Rapportera gärna även in dina upplevda biverkningar! Kram & lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej igen! Jag tog nya sköldkörtelprover bara en vecka efter uttaget (tog ut den 2 dec och tog prover 9 dec) och nu var mina sköldkörtelvärden bättre! Inte som de var innan insättningen, men heller inte över labbets ref.värden som de var i oktober medan jag hade spiralen inne. Jag förklarade mina misstankar och det bästa av allt var att han tog mig på allvar! Han tyckte till och med att det var kul att träffa mig som var så påläst (många läkare suckar ju så fort man har läst någonting själv...)! OCH - nu kommer det - han trodde inte alls att det var omöjligt att kopparspiralen hade orsakat detta och tog dessutom initiativet till att anmäla biverkningarna till Läkemedelsverket, så vi skrev anmälan tillsammans och skickade in! Min läkare på vårdcentralen förnekade allt samband med spiralen och tyckte inte att jag skulle ta ut den, medan läkaren jag träffade idag tyckte att det var helt "rätt och vetenskapligt gjort" att ta ut den för att se eventuella samband och hur prover ter sig med/utan spiral m.m. (och uttaget skedde ju på mitt initiativ, så ibland är det nog bra att lita på sin magkänsla...). Jag ska dock ändå ta nya prover i februari för att se hur det ser ut då (ordinerat av vårdcentralläkaren sedan innan, inte specialisten), så man kan ju kanske inte säga att det är 100% återställt eller bekräftat att det var spiralen ännu innan man får se dem proverna, men positivt är ju att värdena har gått ner ganska mycket iaf! Annars känns det som att jag fått mer energi sedan uttaget och den tungandade känslan är faktiskt nästintill obefintlig :)

   Jag ville bara uppdatera för jag tyckte att det var intressanta provsvar och framför allt att läkaren inte förnekade sambandet :) Jag uppdaterar igen när jag har tagit proverna i februari! Sköt om dig!

   Radera
  2. Jag har alltså varit på läkarbesök hos en specialist på medicinmottagningen & det var han som tog mig på allvar osv, jag märkte att jag glömde skriva det i inlägget ovan :) Han hade dessutom jobbat på gyn tidigare så han kände mkt väl till kopparspiraler!

   Radera
  3. Tjohoo vilka bra nyheter! Härligt att höra att du blev tagen på allvar. Tack för att du delar med dig! :) Vi ser med spänning fram emot fortsättningen... Kram & desamma! :)

   Radera
 45. Hej! Jag läste att du försökt kontakta media angående det här utan framgång, vilket jag tycker är ett riktigt bra initiativ! Jag såg, imorse i Aftonbladet, en artikel om en spiral som perforerat livmodern och tänkte att det kanske kan vara värt att försöka kontakta dem igen i samma veva och spinna vidare på spiralproblem? Bara en liten tanke som jag ville dela med mig av. Att spiraler kan perforera livmodern är ju en känd komplikation (även om det såklart är hemskt), till skillnad från förgiftning av kopparspiraler som inte verkar erkännas, därför borde förgiftningen vara mer relevant att sprida av media tänker jag?! Här är Aftonbladets artikel iallafall: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17934639.ab

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Tack! Jag hörde talas om artikeln! Det lustiga är att jag precis igår innan artikeln släpptes, återigen kontaktade Aftonbladet och Expressen med min historia. Har tyvärr inte hört något ifrån dem (än). Men vi får avvakta och se! Jag tycker också att det borde finnas ett media-intresse för ämnet. Helt övertygad om att få se stora rubriker om detta en dag... Tack för ditt inlägg och ha en fortsatt trevlig helg!

   Radera
 46. Hej.
  Samtliga symtom är otroligt vanliga även utan kopparspiral. Dvs det vanligaste är att man har besvären även utan någon koparspiral och att de flesta besvären ökar vid stress.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej du.

   Det stämmer bra att symptombilden är vanlig även utan kopparspiral. Vid stress förbrukas stora mängder zink, vilket höjer kopparhalten i kroppen. Men kopparhalten kan även öka exempelvis pga p-piller, vegetarisk kost, kopparhaltigt brunnsvatten mm. Samtidigt sänks då zinkhalten (precis som vid stress). Med andra ord, det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka koppar/zinkhalten i kroppen. Du kan utveckla ett kopparöverskott pga stress, vatten, föda, p-piller, spiral...

   Så tyvärr, tyvärr, det du skriver styrker dessvärre inte kopparspiralers oskuld i sammanhanget! Tvärtom visar forskning (den lilla forskning som finns i ämnet) att kopparspiralbärare har en nästan fördubblad halt koppar i blodet. Dessutom vittnar många f.d. kopparspiralbärare om hur symptomen mildras efter uttaget. Och till råga på allt, Bayers egen kommentar ang. NovaT 380:

   "Det som finns inom detta ämnesområde är den studie som du nedan hänvisar till. (...) Självklart har den givit ett resultat som man helt klart kan fundera över.

   Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier.

   (---)

   Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

   Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling."

   Radera
 47. Hej! Haft min Nova T380 2009. Tänkt att jag frågade m in barnmorska om just kopparallergier då jag är allergisk mot andra metaller, krom bland annat. Det skulle inte vara några bekymmer och spiralen monterades in. Har aldrig varit riktigt nöjd med spiralen då jag haft mkt bekymmer med mellanblödningar, flytningar, exem mm. Givetvis har tanken funnits att ta ut den tidigare. Tyvärr så har jag under våren 2013 drabbats av det värsta en kvinna kan drabbas av, min son dög i sömnen 18 år gammal. Stressen och ångesten har varit och är enorm, hjärtklappning, inre darrningar, adrenalin, högt blodtryck, bröstsmärtor, EKG, håravfall, viktökning, mm allt har utretts. Visade sig också på ultraljud att mitt hjärta blivit påverkat av allt elände. Hur som helst så tänker jag att oavsett spiralens betydelse eller icke betydelse i min nuvarande hälsa så ska den ta ut. Livet kan ju bara inte bli sämre!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,
   Jag kan inte ens föreställa mig det h-e du gått (går) igenom. Det gör ont bara att tänka på det!! Sänder de varmaste kramar jag kan <3 , hoppas de känns, även om de bara är virtuella! Jag tror helt klart att du gör rätt som väljer att ta ut din spiral. Precis som du skriver, det kan ju knappast bli sämre (tvärtom bara bättre). Vid akut stress (likt sådan du gått igenom) förbrukas ENORMA mängder zink. Om du har möjlighet, så låt utföra en hårmineralanalys och se vad denna visar... med stor sannlikhet lågt zink - och höjt koppar! (Och där ser vi ju dessutom var kopparspiralen eventuellt kommer in...) Det är ju så vid kopparförgiftning (hm, det låter så brutalt, men å andra sidan det är det ju... kopparöverskott är kanske ett mildare uttryck för det hela) att det ofta är flertalet faktorer som samverkar. Stress, svaga binjurar, ett högt kopparintag (via vatten, föda, vitaminer, p-piller, spiral...) Kunde du se några av dina ovan beskrivna symptom, redan innan det hemska skedde, om man får fråga...?
   Önskar dig verkligen all lycka till med hälsan. De varmaste, medkännande kramar!!!
   "K"

   Radera
 48. Hej alla!
  Jag sällar mig till den allt växande skaran av kvinnor som har fått livet mer eller mindre förstört av kopparspiralen. Jag har haft min spiral i fem år, och nu ska den UT! Kan inte fatta att jag stått ut så här länge, men för mig har symptomen kommit smygande och läkare har förnekat alla samband med spiralen...och tyvärr har jag trott på dem..och fortsatt lida. År efter år. Jag har drabbats av spänningar, oro i kroppen, tandgnissling, synrubbningar, irritation i underlivet, ont i rygg och bäcken och trötthet och har äntligen insett att spiralen kan vara orsaken. Jag längtar tills jag får ta ut den och se hur kroppen reagerar då.
  Stort tack för din blogg och det stora stöd som du är. (Jag har mailat dig privat). Du gör ett fantastiskt jobb!!!

  Lycka till alla som kämpar med detta, och stor kram till er alla!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina ord, och stort lycka till nu! :) Nu kan det bara bli bättre! Vi hörs! Kramar!

   Radera
 49. äntligen hittade jag en sida ang detta :) jag har haft kopparsprial i 5 år, tog ut den för ca 1,5 månad sen. Jag har lidit precis av allt vad ni skriver här, väldigt mycket vätska i kroppen som gått upp o ner varje dag, arg,ledsen, håret mm.Jag känner nu först efter ca 1 månad att kroppen jobbar på ett helt annat sätt. Jag har tappat några kg, lätt i kroppen, dock svettas jag en hel del på nätterna men det är väl kroppen som ska göra sig av med kopparen antar jag? känner mig lite yrslig och mer sliten ( jag tränar väldigt mycket och har inte samma ork känner jag som tidigare, övergång hoppas jag? Är så glad att jag inte stoppa in en ny!!! nu när man läser om detta och jag som bara mått sämre o sämre varje år och undrat vad det är. Nu ska jag ta hand om min man ( som varit så försående alla dessa år med mitt gnäll, fet ful, finnig) och våra två tjejer får en lugn o snäll mamma. ( Hyn har verkligen blivit bättre också nu! tjoho!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt otroligt vad en liten bit koppar kan förstöra livet för en... :/ När ska Läkemedelsverket vakna?? Glöm för all del inte bort att rapportera in era biverkningar.. Ursäkta tjatet :) men det är enda sättet att nå en förändring. Skönt att höra att du redan märker skillnad i ditt mående! Ja, jag skriver "redan", för vi är många som får dras med biverkningar i flera månader efteråt... Men bättre, det blir det! Härligt med lite positiv återkoppling Efter Uttaget! Återkom gärna i ett senare skede :) Kram!

   Radera
 50. Jag satt in min spiral för drygt ett år den. Inga problem i smband med insättnigen. Sen så fick jag svampinfektion på infektion och mingränafall i samband när jag skulle ha mens. Sen så börjadde jag bli lätt irriterad och bli arg över saker som man inte ska bli. I dagsläget har jag i bästa fall 1 vecka av fyra som är bra. Jag är jätte tröt och så känner jag en olust känsla i kroppen utan att veta varför. Fick ännu svårare att gå ner än inna trots sjuka anstränigar. Verken jag eller oskar känner i gen mig. Det är som att någon anna har tagit över min kropp. Har i dag tagit kontakt med vc för att ploka bort skiten! Tack för infon som man inte hittar någon ana stans!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag känner igen mig! Som världens PMS (aldrig tidigare haft det). Man blir som en helt annan människa. Rädd för sig själv!
   Jag ser nu hur fler och fler drabbade hittar hit, fler och fler börjar prata om det här okända problemet. Det måste bara hända något drastiskt snart!! Vi får hjälpas åt, och hålla tummarna! Kram!!

   Radera
  2. Jag hadde aldrig pms infinna. Min sambo märkte inte ens att jag hadde mens om jag inte sa något. Nu måste jag säga till så han fattar varför det pyse ur örorna på mig. Tack för ditt brinnanade intresse!!

   Radera
 51. Hej!
  Tack för all information jag hittat här! Har haft spiralen i ca två år och varit så galet trött, ätit Levaxin för att orka med dagarna, fått det utskrivet fastän värdena inte varit för låga vid provtagningar. Det har väl hjälpt något men inte rolig känsla att köra bil och kämpa för att hålla sig vaken med två små barn i bilen! Varit hos psykolog för att få hjälp med mina skenande tankar och helt sjuka oro. Ont i kroppen och en PMS från helvetet! Fäller hår som aldrig förr, faktiskt min man som flera gånger påpekat att det är helt sjukt vad mycket hår jag tappar hela tiden - jag har haft massa rimliga förklaringar - det är hormoner och gud vet allt.
  Idag tog jag bort spiralen och min barnmorska rapporterade in mina biverkningar till Bayers. Jag gav även min barnmorska på BB Stockholm Västermalm adressen till den här sidan. Hon skulle läsa igenom och de skulle prata om det vid nästa möte. Förhoppningsvis kanske nästa kvinna som kommer dit med en kopparspiral och mår dåligt kan få en diagnos av en barnmorska istället för Dr.Google :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där var det absolut bästa jag har läst på länge! Det tittade till och med fram en liten tår! TACK för dessa goda nyheter! :)

   Beklagar dock samtidigt djupt att du också drabbats, vi delar många liknande symptom. Oron är HEMSK!

   Hoppas innerligt att våra besvär kommer att tas på allvar, i de diskussioner som nu förhoppningsvis förekommer. Fått reaktioner förr i form av "det där är vanliga symptom, de kan ha helt andra orsaker". Men det argumentet räcker inte! Så länge Bayer inte ens kan lämna någon källa på var uppgifterna om den "ofarliga kopparfrisättningen" kommer, kommer jag att kämpa för det här. Frågetecknen är så många, kunskapen så liten, svaren så få - och varningsklockorna så många!

   Jag kan för mitt liv inte förstå, varför Läkemedelsverket inte reagerar. Men jag inser ju att en stor risk, är att vi drabbade väljer att inte rapportera in biverkningar som anses irrelevanta. Och barnmorskorna känner förstås därför inte till problemen. De är ju inte kända!

   En riktigt stor, ond spiral, är vad det hela är.

   Stor varm kram!

   Radera
 52. Hej! vtack för att jag fått tagit del av din historia! det är jätte viktigt det du gör, skriver om det här som inegn i vården vill kännas vid eller forska om..Jag har haft kopparsprial från och till under 6-7 år. Tappar inte hår och är inte jättedeprimerad, men jag kan känna igen mig lite i symptomen och ska skicka hår på analys. JAg har en fundering, har man funderat över vad som händer med de barn som flyttar in livmordern strax efter att man tar ut sprialen? Påverkas de? kan de få förhöjda värden? kram och tack för ditt enorma arbete med den här bloggen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack själv! :)
   Vad jag har hört (läst!) så påverkas ett foster/barn inte alls av en tidigare insatt kopparspiral FÖRUTSATT att mamman inte har förhöjda halter av koppar i kroppen. Det vill säga; har mamman så kallad "kopparförgiftning" (förhöjda värden koppar) kan barnet däremot "ärva" förgiftningen, och alltså födas med förhöjda värden. Bästa sättet att få reda på ett eventuellt överskott, är mig veterligen just via en hårmineralanalys, likt den du tänkt göra. Återkom gärna med resultatet! Vad är det för symptom du har haft, om du vill berätta?
   Ha det bra! Kramar "spiralen" :)

   Radera
 53. Tack fantastiska du för ditt arbete kring detta, så att sånna som jag kan få chansen att för första gången på länge inte känna mig misstrodd utan förstådd! Känner igen mig till 90 %, förmodligen mer, i din historia och det som tog tag mest i mig var när jag läste att du tältade med dina barn och det var DU som gav det som förlag! Det är när man känner att energin kommer tillbaks och man börjar känna igen sig själv som magin händer! Är så tacksam att jag kände på mig att det var spiralen som spökade för samma dag den togs bort så försvann så mycket av värk mm!!
  Tack tack och åter tack! Detta ska spridas vidare!
  Kram

  SvaraRadera
 54. Bara glad att kunna hjälpa! :) Och ja - det är när energin återvänder som det magiska händer! Tack för ditt inlägg och engagemang! Kram!

  SvaraRadera
 55. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 56. ju lägre ph värde i livmodern (kan ju va individuellt) -ju mer cu-joner avges från spiralen. om man lägger en koppartråd på taknocken (på ett mossbeväxt tak)
  försvinner alla alger o mossa under den, kan ju va ett bevis på cu´s giftighet.skriver jag utan att ha läst alla tidigare inlägg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   (Jag tog mig friheten att radera ditt förra inlägg då de låg "dubbelt")
   Ja att koppar är giftigt råder det ingen tvekan om... (Det är ju till viss del detta som gör att spiralerna faktiskt förhindrar graviditet.) Koppar har ihjäl det mesta, utöver spermier bland annat även bakterier... Och tillsätts ibland som "antialg"-medel i pooler. Och detta gift placeras i livmodern?!...

   Radera
 57. Hittade denna artikeln ifrån en norsk tidning. Tänkte i förhållande till forskning på spiralen som du nämner i inlägget. Dock säger den här forskningen ingenting om de symptom som ni tar upp här (har visserligen inte läst hela, bara skummat igenom, men ser ut som att de endast fokuserar på det positiva ift cancer), men det kan ju eventuellt vara en forskare att försöka få tag i för att höra om de kanske har någon som helst information om varför ni har mått som ni har mått. Forskningen har ju säkert täckt fler områden än det som nämns i artikeln! http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10148538

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Janna!
   Först så vill jag tacka dig så mycket för att du tog dit tiden att tipsa om detta :) Jag har läst artikeln och det lät intressant! (Även om fördelar i form av cancerskydd också måste ställas mot eventuella negativa biverkningar!) Tyvärr gäller dock hela artikeln enbart HORMONspiraler (vilka utsöndrar en form av progesteron, fast syntetiskt framställt sådant vilket brukar kallas gestagen), vilket ju är en helt annat sak än kopparspiraler (som alltså utsöndrar just koppar). Annars hade det varit värt att kontakta dessa forskare, visst! Och som jag önskar att man kunde börja forska inom området kopparspiraler lite mer! Och just då på hälsoeffekterna.
   Tack för tipset, anyways! :) Jättesnällt!

   Radera
 58. Linda Andersson18 december 2013 18:44

  Hej!

  Eftersom att du delat med sig av din historia både på familjeliv och din blogg så tänkte jag göra det samma.

  Jag har varit sjukskriven i snart 2 år för generell myalgi (muskelvärk) och ledvärk samt maladaptiv stressreaktion (sprang in i väggen). I början av september bestämde jag mig för att sätta in en kopparspiral då jag får mer ont i kroppen av hormoner. Hade då varit helt fri från preventivmedel i ungefär 3 månader. Dagen efter jag satte i spiralen började jag provjobba 100% för ett jobb jag jätte gärna ville ha. Gjorde det i en vecka och gjorde extremt bra ifrån mig. Chefen var super nöjd. Efter några veckor började jag få ont i kroppen och känna mig trött. Började även lossa hår. Lite mer än normalt men inte direkt onormalt, mycket för att vara jag som inte tappar mer än kanske 20 hårstrån om dagen.

  Jag pratade med mina handläggare på AMS och F-Kassan och vi alla tre trodde att jag tagit i för mycket när jag provjobbade. Men hur mycket jag än vilade blev det lixom inte bättre. Jag kom aldrig tillbaka. I oktober slutade jag sova. Trött. Men kan inte somna. Vaken hela nätterna och somnar på förmiddan av ren utmattning sover i 1-2 timmar och sen kan jag inte sova mer. Jag får sömnhormon utskrivet av läkaren som börjar hjälpa. Men så söker jag på google "hårlossning trötthet" och då trillade jag in på något du skrivit på Familjeliv och sen fick helt plötsligt allt en förklaring. Drar jag händerna genom håret nu så följer det med ca 15-20 hårstrån per gång. Det läskigaste är när man ser helt nya hårstrån som man ser att dom aldrig blivit klippta men bara är kanske 5 cm som lossnat hårsäck och allt. Pratade om det med min halvbror som är frisör och han säger att han har massor med kunder som har samma problem även dom har det kopplat med kopparspiral.

  Jag tog ut min kopparspiral idag. Innan jag var och gjorde det så hade jag nytt möte med min läkare och AMS och F-Kassan. Vi diskuterade riskerna med kopparspiralen och jag tror att min läkare var på vårat spår på en gång då symptomen stämmer. Dom har dessutom kollat både sköldkörteln och magnesium vilket annars kan ha med hårlossning att göra. Så vi har gjort ett expriment. Vi har tagit kopparprover på mig. Är det så att det visar sig att jag har höga halter koppar så ska hon höra av sig till Bayer (fördelen med en ung läkare). Som du själv skrivit så ju fler som skriver ju större chans finns det att dom faktiskt kommer bli forskning på området.

  Hur lång tid tog det innan din hårlossning slutade? Längtar tillbaka till mitt "vanliga" underbara hår. :)

  Hur som helst, tack så hemskt mycket för att du skrivit om detta så att jag fick öppna mina ögon. Du är guld värd!

  God Jul och Gott nytt år!

  Linda Andersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Linda!

   Tack för att du också delar med dig av din berättelse.

   Håravfallet känner jag mycket väl igen! Som jag skrev till dig privat; mitt hår började växa ut igen efter ca 3 månader. 5 månader efter uttaget syntes nämligen en tydlig utväxt på ca 2 cm! Men som jag också skrev till dig; räkna inte med att blodproverna kommer att visa något! Sådana prover kan endast diagnosticera AKUT kopparförgiftning, inte den kroniska varianten. (Detta beror på att kroppen vid kronisk (långvarig) förgiftning desperat försöker göra sig av med den överflödiga kopparn från blodbanorna - där koppar gör allra störst skada - och lagrar den istället i kroppens djupare vävnader, framför allt i lever och hjärna.

   Skönt att du blev tagen på allvar! Det är det inte alla som blir... Bayer ska du helst rapportera in biverkningarna till oavsett! Just därför att det räcker med en Misstanke om biverkningar! Detsamma gäller rapportering in till Läkemedelsverket. Ju fler inrapporterade fall, desto bättre! Kanske kan vi då snart få se mer forskning inom området och ändrad patientinformation...

   God Jul till dig också! Och ett Hälsosamt nytt (h)år!! :-)

   Radera
 59. Hej!
  Satte in min kopparspiral för fyra månader sedan och satt innan och googlade på biverkningar osv, hittade då hit o läste din historia så jag har liksom varit "beredd" på vad som kan hända...

  Nu är jag inne på din blogg ännu en gång och detta beroende av min trötthet, jag orkar inte med min vardag som tidigare. Jag vet inte om det beror på spiralen men livslusten ser annorlunda ut nu än den gjorde tidigare. När jag ser mig själv i spegeln ser jag en person som inte ler med ögonen, jag har alltid lett med ögonen. Jag ljuger när jag säger att allt är bra, fast jag vet att livet egentligen är hur bra som helst!
  Jag känner inte igen mig i alla de symptom du haft, men med din historia i tankarna känns det som om jag är i startgroparna till något ännu mer deprimerande.
  Jag är TRÖTT, känner att livet inte har något att ge (SÅ fel), jag är lättirriterad och snäser åt andra (har aldrig hänt förut).

  Det är så svårt att sätta en orsak eller ens bestämma om min trötthet kan bero på spiralen, men något är fel o jag orkar nog inte vänta längre på att kroppen ska "vänja sig", för mensvärk från hel*** och 10dagars blödningar har jag fortfarande. Så nej tack, tar nog ut den innan det blir värre....

  SvaraRadera
 60. Det var nog tur att du var "förberedd", så det inte hann och gå längre! Visst kan ditt mående ha andra orsaker, men mycket talar för att.......... Återkom gärna om några månader och berätta om du "blev dig själv"! :) Kram och tack för ditt inlägg!!

  SvaraRadera
 61. Hej!

  Hittade denna sida igårkväll efter att du kommenterat Blondinbellas status på fb. Har haft min kopparspiral sen våren 2007, skulle egentligen tagit ut den 2012 då det gått 5 år, men har dragit mig för att göra det, mest pga obehaget att ligga blottad med benen i vädret för någon annan.

  Satte in min spiral när jag var 19 år. Sedan dess har jag gått upp mycket i vikt och haft svårt att gå ner. Fått mkt finnar, hade lite i ansiktet innan (väldigt sparsamt) men sen spiralen sattes in har jag fått massa finnar på ryggen, har aldrig haft problem med det tidigare. Har ibland (om än väldigt sällan) drabbats av yrsel och behövt lägga mig med benen i högläge. Har periodvis tappat mängder med hår, har märkt det genom att det legat otroligt mkt hårstrån på badrumsgolvet och i duschen. Har också varit väldigt trött för jämnan och periodvis (ganska ofta) varit nedstämd och orolig för småsaker samt irriterad. Har under några tillfällen känt obehag från bröstet, nästan känts som jag haft hjärtklappning eller extraslag, men pulsen har känts regelbunden när jag känt på handleden. Någon enstaka gång har jag haft bröstsmärta. Har också fått sämre syn och funderar på om jag behöver glasögon (har alltid haft perfekt syn tidigare).

  Allt det här är väldigt diffusa symtom som kan ha att göra med olika saker och även bero på att jag blivit äldre. Därför har jag inte lagt så stor vikt vid dem eller sett något samband med kopparspiralen. Men så läste jag din text och tyckte bara det kändes obehagligt att ha den kvar! Och den hade ju egentligen suttit drygt 1,5 år för länge ändå.

  Efter att ha googlat lite bestämde jag mig för att ta saken i egna händer och dra ut spiralen på egen hand! Har läst att andra har gjort det, och att barnmoskan i princip bara tar tag i snöret och drar. Jag är sjuksköterska, och kände att jag lika gärna kan göra det själv. Så vid lunch idag gick jag in på toaletten hemma, tvättade händerna noga och tog sedan tag i snöret och drog långsamt men bestämt ut den! Kändes obehagligt och lite trögt, men blev lättare när jag slappnade av och krystade lite lätt. När jag hade den i min hand kände jag hur mina händer skakade, både av rädsla för avlägsnandet samt lättnad över att den äntligen var ute! Har gått och grämt mig i 2 års tid för att boka tid för att ta ut den och så var det så lätt att göra det själv :) Känns skönt att inleda 2014 utan den!

  Koppartråden var väldigt mörk, nästan svart, och staven var mycket större än jag trodde! Tog kort på den, kan maila dig bilden om du vill se eller publicera här.

  Nu återstår att se om några av mina "symtom" försvinner eller om de har andra orsaker! Om de försvinner ska jag definitivt rapportera det som biverkningar!

  Mvh E

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Oj, det var modigt! Att dra ut den själv! Jag har läst om många som gjort det, men skulle aldrig vågat göra det själv :). Det är nog inte att rekommendera, men jag förstår din frustration och jag hade själv gärna Velat dra ut den på stört där i maj månad, även om jag nu inte Vågade! Grattis till uttaget, hursomhelst! Och tack för mejlet och den bifogade bilden, ska se om jag vid tillfälle kan lägga upp den här i bloggen.

   Jag tycker att dina besvär låter som typiska "kopparförgiftningssymptom". Just det där som du skriver att "det kan ju bero på annat, eller att jag blivit äldre", är förvisso en helt sann tanke - men samtidigt oroväckande eftersom det är tankar som dessa som gör att man tvivlar på ett samband med spiralen (om man ens ser en misstanke), att man undviker att rapportera in biverkningarna som just misstänkta biverkningar, osv osv... Men tänk just på, att det räcker med Misstanke om biverkningar för att rapportera till läkemedelsbolaget och Läkemedelsverket! Du/man behöver inte alls vara "säker" på sambandet! Bättre då att anmäla en gång för mycket, än för lite, tycker i alla fall jag! :) Det är sedan Deras sak att utreda det eventuella sambandet, och ju fler rapporter som kommer in - desto bättre! Det ger ett större underlag för dem att basera sina beslut på.

   Tack så mycket för ditt inlägg, och Gott Nytt År!

   Radera
 62. Hej kära kopparspiral,

  och tack för din underbara blogg! Jag hann ha min kopparspiral i nästan 4 veckor men hade ändå hunnit börja må dåligt. Dock fick jag ett uppvaknande i förrgår.
  6 december satte jag in min spiral, och någon dag därefter började jag tappa hår. Inget jag tänkte på just då, att det kunde bero på spiralen. Tänkte att eftersom jag har börjat med no poo nyligen så reagerar kanske håret med att "avgifta sig från kemikalier".
  Det som fick mig att inse att något är fel på spiralen var mitt humör. I förrgår sa jag till min make: Vet du, jag mår precis så som jag gjorde med hormoner. Lättirriterad. Har även varit så trött senaste tiden, lite frånvarande, deppig. På mornarna, innan andra i familjen har gått upp, kan jag ibland sitta på soffan och dricka kaffe och må så bra. Men senare tid har må-bra-känslan inte infunnit sig. Även när jag har sovit dåligt brukar jag ändå känna mig någorlunda pigg av att sova på dagen, men icke. Sovit dåligt, men tänkte att det beror på bebisen som väcker av sina ljud. Bara varit mer känslig för ljud, precis som med min graviditet.
  Så, i förrgår satt jag ner vid datorn och jessus! vad förvånad jag blev när jag hittade symptom som trötthet, PMS, HÅRAVFALL (!!!) och annat smått och gott. Jag tvivlade inte utan ringde igår morse och sa att spiralen ger mig kopparförgiftning och jag vill ha bort den. Gissa om barnmorskan var glad på mig? "Du, du har haft den knappt en månad, så fort får man inte förgiftning". Hon tyckte mitt mående var dock oroande och ville att jag skulle besöka doktorn. Jag var envis och sa att jag vill bli av med den NU. Fick tid två timmar senare och mötte en trevlig BM som tyckte att om jag inte mådde bra så skulle jag så klart ta bort den.
  Idag är jag ännu tröttade vanligt, vilket jag tyckte var konstigt. Men eftersom jag inte hade läst hela din blogg läste jag den färdigt NU, och såg att man kan faktist känna sig tröttare. Känner mig som under graviditeten (födde för 5 månader sedan).
  Tack tack tack tack kära du, för du hann jag inte bli mer förgiftad! Försöker övertyga min syster att ta bort sin, eftersom hon har gått igenom massor med undersökningar på grund av konstiga skakningar/vibrationer i kroppen, oro, ångest mm som haft. Hon sa att hon känner igen flera symptom. Vi har varit oroliga för henne...Skönt att veta att det antagligen beror på hennes spiral. :-) Då jag pratar om min syster lägger jag detta anonymt.
  Ska rapportera mina biverkningar till nämnda företag och myndigheter också! Har skrivit en ganska så lång status på min FB, hoppas jag kan hjälpa någon annan så som du har hjälpt mig.
  Gott nytt år på er alla! (och ursäkta alla skrivfel och så, orkar verkligen inte rätta, är som en zombie just nu...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har även haft riktigt ont i mina knän, tinnitus, synrubbningar. Och detta alltså efter knappt fyra veckor användande! Och varför jag sitter här på nyåret och läser? Är så himlans trött att jag inte orkar med något firande. Ska just sova. :-)

   Radera
  2. Hej där! Varför blir jag inte förvånad? Över oförståelsen från sjukvården... När din (första) barnmorska säger "...så fort får man inte förgiftning!", så hintar hon dock i samma andetag, om än indirekt, 1) Att man KAN få förgiftning, vilket långifrån alla barnmorskor brukar vara medvetna om. Vilket förstås är positivt, att hon känner till detta! Men 2) Vad grundar hon det på, att man inte kan utveckla överbelastningssymptom så snart...? Jag kan erfarenhetsmässigt säga att du är långt ifrån ensam om att utveckla symptom så pass snabbt. Två veckor vet jag en tjej som skrev! Att hon då började känna av yrsel och svimningskänslor. Allt tror jag (personlig teori) beror på hurpass höga kopparnivåer man har redan vid insättningen. Som i ditt fall, du skriver att du tidigare varit känslig för hormonella preparat. Voila, där kan vi ju ha förklaringen, eller hur?! Redan höga halter - kopparspiral på det - bägaren rinner över!
   Jag tycker helt klart att även din syster ska pröva att ta ut spiralen - sannolikheten är stor att det är denna som är boven i dramat, och vad har hon att förlora på att ge det ett försök...... Hon har hälsan att vinna!
   Om hon (eller du) har möjlighet, så gör en hårmineralanalys! Så får ni svar på många frågor och vet i vilken ände ni ska börja tillfrisknandet.
   Tack för ditt (dina!) inlägg, och God Fortsättning på 2014!!!

   Radera
 63. Jo, och bara ett och ett halvt dygn var duschgolvet fritt från hår efter duschen! Kanske mina kala fläckar växer igen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym här, ska bara rätta. "Bara ett och ett halvt dygn senare..."

   Radera
 64. Hej! Vill också dela med mig av min erfarenhet kring detta. I oktober 2012 bytte jag ut en hormonspiral mot en kopparspiral. Jag har 3 barn och har haft hormonspiral de senaste åren men ville prova något utan hormoner. Dagen innan nyårsafton 2012 vaknade jag upp och hade kraftig lägesyrsel. Om jag låg ner och ffa flyttade huvudet så snurrade hela världen. Detta från att innan i mitt liv varit helt frisk, aldrig sjukskriven etc. Jag googlade mig fram och trodde att jag hade fått kristallsjuka alt något virus på balansnerven. Yrseln höll i sig men blev gradvis lite bättre. Var och tränade på Friskis en gång och blev helt utmattad när jag kom hem, liggande i soffan hela dagen. Några veckor senare gick jag och min man en liten promenad och när jag kom hem infann sig samma trötthetskänsla. Som om all kraft bara rann ur mig. Samtidigt fick jag herpesmunsår på vänster sida munnen (viket jag tidigare återkommande haft, ffa under tonåren). Det började också smärta upp bakom örat inne i huvudet på ett nytt sätt, kändes som "munsår/nervpåverkan" inne i huvudet på vänster sida. Jag var hos öronläkare, han hittade inget. Jag var på vårdcentralen, fick efter en del tjat utskrivet aciclovir (antiviral medicin) vilket lindrade lite. En konstig känsla i kroppen infann sig där det började rycka runt hjärtat. Jag trodde de var något fel och var på vårdcentralen igen och tog EGK vilket inte visade något. Ryckningarna fortsatte och jag tillbringade en natt på Östra Sjukhusets Akutmottagning, de hittade ingenting. Detta från att ha varit en fullt frisk person. Vårdcentralen skickade mig (återigen efter mycket tjat) till Infektionsmottagningen på Östra Sjukhuset (nu är vi i april 2013). De tog Borreliaprov, hittade inget. Eftersom jag hade kvar symptonen (det var nu en brännande käsnla bakom örat och bakom ögat, ryckningar kring hjärtat, i nerven förmodligen, och att det med jämna mellanrum liksom "högg till" i huvudet) tog de prov på min ryggmärgsvätska. Det var i sig obehagligt och tyvärr fick jag biverkning i form av spinal huvudvärk, dvs dåligt vätske tryck i ryggmärgen och huvudet då det läcker ut ryggmärgsvätska. I 2 veckor kunde jag inte vara upprätt utan låg hemma med starka värktabletter. Jag har fött 3 barn men denna smärtan var den värsta jag någonsin varit med om. Min mamma fick bo hemma hos oss för jag kunde inte ta hand om barnen på eftermiddagarna när de kom hem från skolan. De röntgade också huvudet. Hittade inget.

  SvaraRadera
 65. Fortsättnong på föra kommentaren: Efter denna episod valde jag att själv beställa Acicolvis på nätet som jag åt när skoven var som värst. Någon gång i slutet på maj började jag se ett mönster, det blev värre runt ägglossning och innan mens. Jag hade också väldigt jobbig vecka innan mens där humöret var på ett sätt jag aldrig innan känt, helt ur balans, arg och så gråtig så att tårarna rann. I början på juni hade jag hugg i huvudet (typ i nerverna), trött och ont. Jag blev liksom helt blek när ett "skov" kom. Stötte på en tidiningsartikel i Tara om Mia Lundin och beställde hem Progesterall. Det blev något bättre (vilket jag nu förstår varför) men inte bra. I juli gjordes en magnetröntgen på mitt huvud eftersom det högg i nerverna, dom hittade ingenting.Under hösten har symptomen blivit mera av domningar i armen (ffa vänster), att ben domnar, pirrande känsla samt kvarstående känningar bakom öra och öga. Jag blev så trött på det att jag slutat att prata om det utan tagit värktablett, progesterall och ibland antiviral medicin och bara tigit. Så i början på december råkade jag på denna sidan och det blev plötsligt klart för mig att det måste bero på kopparspiralen. Allt stämde! En vecka innan julafton tog jag ut den. Barnmorskan trodde inte på detta utan sa att en på hundra får lite mera munherpes av spiralen Jag orkade inte tjata men kommer att gå tillbaka om några veckor och lämna in biverkningsrapport. En dag efter uttaget försvann känslan bakom örat som varit där sedan i januari från och till. Det kändes mera "rätt" i kroppen. Domingarna och pirret försvann också. En vecka efter uttaget (juldagen) fick jag igen huvudvärk och blev liggande jättetrött. Det höll i sig i ca ett dygn men huvudvärken försvann när jag efter ett dygn tog en rejäl dos Progesterall. Nu mår jag bra, helt fantastiskt. Men känner mig upprörd över allt som varit. Och att ingen har trott på mig utan avfärdat det hela med stress, om du bara tar det lite lugnt så kommer det att kännas bättre etc. Till saken hör att jag är leg psykolog och arbetar själv inom vården, inom mödra och barnhälsovården. Att bli så dåligt behandlad har gjort att jag tappat tron på hur vården är organiserad och hur man behandlas inom den, ffa som kvinna. Nu har jag tecknat en privat sjukvårdsförsäkring (vilket ju egentligen inte skall behövas). Jag tycker att det är viktigt att detta sprids och har kontaktat Kaliber (radioprogram i P1) för att se om de är villiga att ta upp det. Fortsätt sprida och tack för denna bloggen, den var på ett sätt en slags livräddare för mig!!

  SvaraRadera
 66. Hej!
  Din historia påminner väldigt mycket om min egen. Underbart att höra att (vissa av) dina symptom försvann redan dagen efter uttaget! Jag gläds Såå med dig, vet hur du känner just nu! :)
  Som vi har undrat, känt oss skrämda, nästan börjat tvivla på oss själva! Och när till och med läkarna tittar på oss med en blick som säger "hypokondriker", ja då börjar man ju tänka så själv till slut... Men - allting klarnar så extremt mycket när man väl kommer till insikt - det var den förbaskade kopparspiralen orsakade allt detta!! Alla konstiga symptom har en mycket enkel och fysisk förklaring! När man läser alla andra drabbades berättelser, och när symptomen sen börjar försvinna ett efter ett, får man bara ytterligare bekräftelse på att det man först började ana, sen förstod, var alldeles sant. Kopparspiralen är/var boven i dramat! Ju fler som delger sina berättelser om detta, desto större chanser att problemet får ökad uppmärksamhet i media och bland allmänheten i stort. Jag vill verkligen uppmana alla drabbade att lämna ett avtryck här bland kommentarerna... att sprida ordet i bloggar, på forum, i bekantskapskretsen...
  Du som själv jobbar som psykolog inom mödrahälsovården, kommer säkerligen att ha stor nytta av din nyvunna erfarenhet även yrkesmässigt. Inte bara vad gäller själva bemötandet av människor som mår dåligt - Det som brukar kallas förlossningsdepression, misstänks även ha ett direkt samband med kopparöverbelastning!
  Tack så hemskt mycket för att du hjälper till att sprida det här budskapet. Kaliber kände jag inte till, men googlade, och det vore fantastiskt om de ville ta upp det här - än så länge - okända problemet. Ju fler som kan räddas, desto bättre! Och så länge inte media nappar får alla vi drabbade hjälpas åt. Önskar dig all lycka och god hälsa under 2014!! Återkom gärna med en uppföljningsrapport så småningom! Kram.

  SvaraRadera
 67. Hej!

  Hittade din blogg precis innan jul, då jag sökte på kopparspiral + biverkningar. Jag blev chockad. Jag blev stum. Jag blev lättad. Jag blev ledsen. Så många känslor som kom på en gång. Av listan du har i bloggen, har jag nästan ALLA symptom på, och det är skrämmande!

  Allt började egentligen när mitt barn var kring 3-4 månader gammal år 2011. Spiralen sattes in efter rutinkontrollen när hon var 11 veckor (om jag minns rätt). Jag blev stundtals apatisk mot barnets gråt, och kunde bara sitta o stirra rakt fram utan att agera. Skrämmande. När jag var mitt i det, reflekterade jag inte över det, och i efterhand har jag trott att det varit vad jag kallar ”amningsdepression”. Mitt barn hade problem att ammas direkt från början, och jag fick mata med ersättning efter varje måltid, så varje matning tog 1 timme. Ammade aldrig utomhus eftersom jag fick ha en plopp på bröstet för att kunna mata henne. Fick inget stöd från BVC förrän jag tog saker i egna händer och valde att enbart mata mer ersättning efter 3 månader. Så jag har hela tiden trott att jag blev nedstämd av att jag fick dåligt samvete för att jag inte kunde amma längre och valde bort amningen.

  Hur som haver, så blev det värre när mitt barn var ca ett år gammal, och när hon var 1,5 stod min man inte ut längre utan sade till mig att nu måste något ändras. Jag var en helt annan person. Jag var nedstämd, aldrig glad, och hade ångest och oro av ingen anledning. Så jag kontaktade sjukvården och fick utskrivet antidepressiva medel. De hjälpte inte särskilt mycket, så jag har fått byta nu ett år senare. Nu är mitt barn 3 år gammalt, så detta har pågått i nästan tre år!

  Hur kommer det sig att jag letade efter kopparspiral och biverkningar? Jag har haft noll motivation till träning, eftersom jag samtidigt även konstaterats att ha järnbrist, så pass att läkaren knappt förstår att jag kunnat stå upp och driva eget företag jämte att ha familj dessutom…jag har dock inte ätit mer, men ändå har jag gått upp i vikt. Jag kunde vara så trött och utmattad, så jag somnade på en bänk när familjen var på lekplatsen...Så min man frågade om det inte kunde vara spiralen som gjorde att jag inte går ner i vikt. När jag sedan läser din sida, så hittar jag alltså ALLT DET ANDRA OCKSÅ! Så idag ringde jag MVC, har fått tid att ta ut spiralen IMORGON. FY vad skönt!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men fy fasiken vad hemskt att du har mått så där, med ett litet barn också allt! Vilken grej att klara allt detta, låter som att din man vill även hjälpa. Kan inte vara lätt för någon av er! Jag tog bort min efter 4 veckor, jag reagerade så snabbt eftersom jag mådde lika som jag hade gjort med mina hormoner. Det är nog tur att min reaktion kom så snabbt att jag ganska snabbt insåg var problemet låg.
   Jag blev också väldigt chockad över detta, har fortfarande inte kommit över det. Men har lärt mig någonting nytt, och mår jättebra nu. Särskilt idag har hela dagen varit jättebra, efter 4 veckor känns det som att jag faktiskt kan känna mig lycklig och mig själva igen. Tror min man är lycklig, särskilt när jag har haft jättemycket sexlust, vilket jag också vanligtvis har, som jag inte har haft dessa veckor, haha. :-)
   Jag hoppas allting löser sig för det bästa efter sprialborttagning! Som kopparspiralen har skrivit i bloggen kan du ha tuff tid framför dig. Men varje dag är du närmare att bli frisk.
   Lycka till!

   Radera
  2. Hej Anonym. Tack för dina stöttande och uppmuntrande ord! Redan efter helgen nu känner jag mig piggare på ett sätt som inte går att beskriva. Den där mentala "dimman" verkar försvinna mer och mer.

   Ibland är man dum nog att avvakta för länge med vissa saker, det hände ju så mycket den perioden, så jag trodde ju att det berodde på allt annat än spiralen. Jag och min man har varit ihop väldigt länge, och klarat av en massa saker dessförinnan, men detta var på gränsen att göra att allt skulle gå åt pipan...så pass illa har det varit. Men nu blickar vi framåt och hoppas på det bästa :)

   Jag är glad över att du mår bra, önskar dig också ett stort lycka till!

   Radera
 68. ...forts...
  Jag kommer att anmäla alla mina symptom till LMV, och även börja dela med mig av bördan jag burit på. När jag började med antidepressiva, sade jag till min man att jag inte vill att andra skall veta. Så ingen i min närhet har någon aning om hur jag mått, mer än min man…men detta måste få ett slut. Din blogg är sparad för all framtid.


  Här kommer ”min” lista utdraget från din blogg:

  • Oro/Ångest/Nervositet* (utan synbar anledning) - JA
  • Panikattacker* (utan synbar anledning) - JA
  • En förlamande trötthet/utmattning* - JA (trodde det var järnet dock)
  • Hjärtkänningar, hjärtrusning/hjärtklappning*- JA
  • Kraftigt håravfall* - JA
  • Ledvärk*
  • Dimsyn*/torra ögon - JA
  • Depression/nedstämdhet - JA
  • Yrsel/svimningskänslor* - JA
  • Hjärdimma, tänker inte klart* - JA
  • Hyperkänslighet för stress och ljud* - JA, ljud
  • Nervpirr/domningar/"myrkryp"/vibrationer "inombords”* - JA
  • En distansering till omvärlden* - JA
  • Skenande tankar* - JA
  • Irritation* - JA
  • Huvudvärk*
  • Candida/svamp/bakteriell vaginos
  • Kraftig PMS*, illamående - JA, bitchig PMS...
  • Hudutslag/rodnader/acne* - JA
  • Tryck över bröstet/andningssvårigheter* - JA
  • Magbesvär (uppblåsthet, gas, värk, diarréer mm) - JA
  • Melasma* (pigmentfläckar i ansiktet)
  • Sömnsvårigheter
  • Vattenansamling/svårighet gå ner i vikt* - JA, JA, JA

  Uppdatering sedan igår när jag tog ut spiralen: Barnmorskan jag träffade var otroligt tillmötesgående och förstående. Hon hjälpte mig att ta fram alla uppgifter jag skall ha för att fylla i blanketten till LMV, och tyckte det var väldigt bra att jag skall anmäla. Så otroligt skönt att träffa på en sådan person! Jag fick även hennes mailadress, för hon vill veta hur det går med allting. Sedan rekommenderade hon mig att ta en titt på FemCap, som är en pessar, så jag inte behöver ta p-piller eller några hormoner resten av livet...

  SvaraRadera
 69. Hej Förgätmigej!
  Tack för din berättelse! (vi har ju även haft lite mejlkontakt)
  Underbart att du redan känner dig piggare! Vilken suverän barnmorska du verkar ha haft! Tummen upp! :) Och som jag skrev till dig i mejlet: Järnbristen du har är med stor sannolikhet kopparrelaterad! Högt koppar kan orsaka järnbristanemi.
  Lycka till nu! :-) Uppdatera oss senare! Kram!

  SvaraRadera
 70. Hej.
  Som så många andra som kommenterat här känner jag också stor tacksamhet över det stora arbete du lagt ner på denna sida. Har under lång tid nu inte känt igen mig själv. Jag har diverse olika symtom och det har kännts som om man inte gjort annat än att gå runt och klaga på allt. Jag har funderat på diverse olika psykiska diagnoser men det stämmer inte, jag har hela tiden kännt att det måste vara något som är i obalans i kroppen. Till saken hör att jag arbetar som behandlings pedagog inom vuxenpsyk och har ganska bra koll på psykiska symptom..

  Jag har söt till vården angående huvudvärk och yrsel. Fick diagnosen migrän. Har även sökt för magkramper och trötthet samt tagit diverse prover i samband med detta. Dock utan resultat. Jag har låsningar och kramper i käkarna vilket min tandläkare inte hittar någon förklaring till annat än att "man får leva med det.. Till detta kommer känsloutbrott med gråtanfall för att exempelvis dammsugaren inte "samarbetat" eller att makaronerna kokat över. Ledvärk och knak i fingrar och tår. Gnissel o knäleder, konstig värk och EXTREM trötthet. Men det värsta är illamåendet och att alltid vara snurrig i huvudet. Jag har länge föreställt mig att det finns en vätska i huvudet och att jag har för lite sådan vilket gör att hjärnan skakar runt hur som helst, det är mitt sätt att förklara den där känslan.

  Hur som helst. Genom din blogg tror jag att jag äntligen fått det jag så länge önskat, en fysisk lösning på mitt ( och de i min närhets) problem. Ska ta ut spiralen i slutet av månaden, kan knappt bärga mig, hoppas innerligt att det är slut på dessa diffusa symptom snart!

  Blev hysteriskt mycket text, men oj så skönt att få ur sig detta!

  SvaraRadera
 71. Hej!
  Tack själv för ditt inlägg! Jag hoppas bara kunna hjälpa så många som möjligt. Sen kanske inte ALLA blir hjälpta av min berättelse, det finns förstås inga garantier, men av dem som hittills kontaktat mig personligen, eller skrivit här i bloggen, har hittills ingen (tror jag?) återkommit och skrivit: "Tyvärr, det hjälpte inte". Tvärtom vittnar en hel del om att de bara blir bättre och bättre efter uttaget! (Därför är det så viktigt att "ni-som-läser-detta" återkommer med uppföljningsrapporter! Även om de nu skulle råka vara "negativa"!) Forskningen är bristfällig, men pekar på att kopparspiraler trots allt inte är så harmlösa som man vill göra gällande. Så, lycka till nu, mycket talar för att du kommer må bättre snart! Och snälla återkom med en rapport senare! :)
  Håller tummarna! Det finns gott om hopp!
  Kram, "K".
  PS: Intressant är även att höra om dina (era) besvär kan sättas i samband med det att du (ni) lät sätta in din (er) spiral...? Hur snabbt började era symptom visa sig? För mig tog det ca 2 månader! ALDRIG haft dessa besvär förut! DS!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har haft spiralen i 3 år så svårt att säga, har ju aldrig kopplat ihop måendet med spiralen utan snarare förändringar i livet, flytt, samboskap, skola.. Sen blir man ju inte yngre heller. Men ju mer jag tänker på det, och tänkt har jag gjort mycket sen jag hittade denna, och andra sidor som behandlar ämnet, så tror jag att det stämmer ganska bra tidsmässigt. Usch, jag tycker det är hemskt detta, skandal helt enkelt att man kan råda kvinnor att sätta in saker (i typ den heligaste delen av kvinnan) utan att ta reda på och informera om risker. Ännu värre att man inte tar dessa berättelser på allvar vilket det inte verkar som på de historier jag läst de senaste dagarna. Ska absolut återkomma när helvetesmanicken är ute!

   Radera
  2. Instämmer absolut! Ja vad bra, hör av dig lite senare igen! Kram o lycka till...

   Radera
  3. Var nere och tog ut min spiral i morse. När barnmorskan frågade varför jag ville ta ut den försökte jag förklara hur jag mått den senaste tiden och berättade att jag hört väldigt många liknande historier och att jag tror att det beror på spiralen. Föga förvånande avbröt hon mig och sa att de inte var något hon kände till och att med tanke på den långa tid hon jobbat som bm så skulle hon bli väldigt förvånad om det var så. Hon drog ut spiralen och skickade hem mig med ett "hoppas det löser sig nu".

   Jag har varit i kontakt med de tidigare angående spiralen och oron över hur den påverkat mig med tanke på mensvärk och sådana saker, samt frågor kring om den kan skada livmodern på något vis. Varje gång har de varit bombsäkra på att spiralen är det mildaste som finns..

   Än har jag såklart inte märkt av några större förändringar men faktum är att, placebo eller ej, min extrema mensvärk och "sura" känsla i nedre delen av magen försvann direkt efter att "urdragningssvedan" gick över (typ 10 min)... Inte haft ett uns av mensvärk sedan i morse. Ska bli intressant att se hur detta utvecklar sig.

   Radera
  4. Tack så hemskt mycket för din återkoppling! Nu håller vi tummarna för en fortsatt positiv utveckling. Det är så synd, så synd, när man får just det där ignoranta bemötandet. Varför inte istället ta problemen på allvar? För övrigt har jag i dagarna mejlat till Barnmorskeförbundet, med en vädjan om lite mer uppmärksamhet kring problemet. Fick inget svar. Men jag hoppas att problemet generellt sett får betydligt mer uppmärksamhet framöver. Det är bara att titta på den bristfälliga forskningen kring kopparspiraler, så inser man hur lite man faktiskt vet om hur dessa påverkar kroppen. Detta kan man bara inte blunda för!
   Återkom senare, vi väntar alla med spänning! :-) KRAM och lycka till!

   Radera
 72. Jag mår så dåligt men känner mig så lättad efter att ha läst din blogg! Jag har haft en gnagande oro ända sedan jag satte in min spiral våren 2012 att det är något som är helt galet med min kropp. Men har också trott att kraftlöshet och kroppsliga problem berott på småbarn och sömnlösa nätter.

  Men det är för många sammanträffanden i både din och andras berättelser så det kan inte vara något annat an kopparspiralen.

  Det senaste halvåret tycker jag att det bara blivit värre.

  Direkt efter insättningen kändes det helt fel. Upplever att jag kan känna spiralen när jag rör mig och sitter i vissa lägen. Tappade sexlusten strax efter. Fick vidriga ägglossningsbesvär som jag sökte för hos barnmorskan som satte in spiralen. Jag frågade då om jag inte borde ta ut den, hon tyckte jag skulle ge den ett försök till (fy fan är så ledsen att jag lyssnade på henne) Mensblödningarna är lika vidriga, vissa månader ser det ut som jag skulle kunna fått ett missfall. Stora klumpar levrat blod som stöts ut med en jäkla värk. Återkommande illamående som gjort att jag tillfälligt trott jag blivit gravid trots spiralen. Yrsel. Orolig. Lätt ångest. PMS besvär (har aldrig haft innan) Hjärndimma (trodde jag var ensam om att känna så!) trögtänkt och tappar ord(!) Jag fick problem med ryggen i somras (trodde höger arm skulle lossna för jag hade så ont i skuldran) sökte på vc. Fick utskrivet antiinflammatoriska tabletter. Hjälpte tillfälligt. Gick till napprapat. Har fortfarande ont till och från. Är sjukt ljud kännslig. Tål inte ens lyssna på min sons lek med legorassel stundtals. Har nu börjat få finnar i hårbotten och på bröstet. och dom i ansiktet ska vi inte tala om. Känner också av en inre stress och tankar kan skena iväg tillfälligt så det känns som jag får hjärtklappning. Ja det finns så många symptom ni beskriver som jag känner igen mig i och det enda jag nu vill göra är att dra ut den där spiralen på egen hand!!! Är så arg besviken och ledsen på mig själv att jag inte tog ut den då i början när jag var hos BM. Men det är det första jag gör imorgon och ringer och bokar tid. nu ska den väck!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fick tid imorgon klockan 14! känner mig så lättad :)

   Radera
  2. Blev så glad när jag fick en ny meddelandeavisering här i morse; ledsen förstås att du också behövt gå igenom detta totalt onödiga helvete, men Glad att du kom till insikt - för det finns sannerligen hopp! :-) Som du kanske har förstått, tar det lite tid att bli "avgiftad", men framsteg i någon form bör du uppleva ganska omgående! Imorgon börjar ditt nya (nygamla!) liv!! :-) Stort lycka till! Rapportera hemskt gärna in biverkningarna!! Kramar!

   Radera
  3. Har rapporterat till Bayern redan. Ska rapportera in till lmv så snart jag får lite mer tid över. Vill även prata med barnmorskan imorgon innan för att se om hon kan se om spiralen på något sätt suttit fel. För det känns som den gör det då jag känner av den ständigt.

   Radera
  4. Fick svar från bayern och har redan kompletterat dem med nya uppgifter. :) Fick ni andra som rapporterat in biverkningar göra det?

   Radera
  5. Jag lämnade en Mycket grundlig redogörelse för min historia (säkert flera sidor!!), vilket Bayer var mkt tacksamma över (en stor eloge till dem för att de tar inrapporteringarna på allvar!), men ändå skrev de faktiskt tillbaka och ville ha Ännu mer information! Det var bl.a. frågor om tidigare använda läkemedel (inga!), tidigare liknande sjukdomar/symptom (inga!) mm... Dessvärre svarade de mig vid ett senare tillfälle att inrapporteringar i endast Vårt lilla land, knappast kommer att leda till någon förändring... det krävs liknande inrapporteringar även från andra länder där Nova T brukas, hävdar de... Så snälla, hjälp till att sprida detta även utanför vårt lands gränser... Alla som har möjlighet!! (Tur att internet finns, säger jag bara!) Jag håller fortfarande tummarna för att Läkemedelsverket ska reagera... LMV måste kunna göra något... Det måste ske något - SNART!! Fortsätt skicka in era rapporter!! Vi måste hjälpas åt!

   Radera
 73. Jag fick mitt andra barn för 6 månader sedan, självklart skulle jag inte ha några hormoner, så bra som jag mådde utan p-piller efter att ha knaprat dem i 14 år... så en spiral blev det i slutet av oktober förra året. Samtidigt skulle mitt levaxin ställas in efter graviditeten, har ingen sköldkörtel kvar efter en strumaoperation så äter det jämt. och det är tack vare att jag äter levaxin och din fantastiska sida som jag förstod att något inte stod rätt till. läkaren satte mig på lägre dos levaxin än jag tyckte och efter att ha känt mig sisådär så bestämde jag att äta lite högre dos, samma som före första graviditeten i stället. Gjorde så i 6 veckor och gick och lämnade prover igen och det såg finfint ut, så läkaren ordinerade fortsatt den högre dosen. Men det var bara det att jag samtidigt fick en massa knepiga symptom på att jag skulle äta för låg dos... detta varvat med klassiska symptom på för hög dos, jag fick inte ihop det och började googla och hamnade här.
  huvudvärken kom någon vecka efter att spiralen sattes in, likaså torr hud, och känslan av att vara allmänt trög, pulsen slog högre och fick svårt att somna om kvällarna, illamående emellanåt, supertorra ögon, massivt håravfall. Framåt jul, ungefär samtidigt som jag börjat öka dosen, fick jag värre huvudvärk, och samtidigt blev magen trög, kring nyår började frysattackerna, jag svullnade hela jag och vikten gick uppåt i stället för nedåt. Oron och ångesten har varit där sedan i höstas, men trodde jag var trött småbarnsmamma bara... och mensen, ja, jag väljer att hålla med föregående talare, yuck! är van att använda gula o.b. under mens och när en grön inte håller mer än två timmar, nä, det var inget kul. Efter ett fullständigt psykbryt måndags kväll, grät, hade hjärtklappning, kände mig smått galen och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till med något alls, så hamnade jag framför datorn i tisdags och började ironiskt nog leta efter biverkningar på minipiller, kanske kunde de få mig lite mer i balans och så slippa den fruktansvärda mensen, hamnade på spiralen och dess biverkningar och denna sida. Samma dag ringde jag MVC, fick en återbudstid på eftermiddagen, jagade hem sambon från jobbet så jag kunde åka dit. Möttes av "jaha, och vad ska du använda nu då?" men ut åkte fanskapet. Oron, hjärndimman och hjärtklappningen försvann inom ett dygn. Magen tog fart efter några dagar. Huvudvärken är kvar och har fått ett fullständigt finnutbrott, förmodar att det är skiten som ska ut!! Hade min första "dumpning" i lördags, men det var mer lite fram o tillbaks hela dagen vad gäller oro, ingen total katastrof, Men då ska man också komma ihåg att jag hade endast spiralen i drygt två månader innan den åkte ut igen. Ska vänta tills huvudvärken ger med sig, sån där irriterande som inte kräver tabletter men som måste bort, sedan gör jag en rejäl anmälan till både LMV och Bayer. fy fan för att marknadsföra utan faktagrund!! funkar säkert för många, men det skall klart och tydligt framgå på deras förpackningar och absolut på 1177!! att det finns risk för denna biverkning. Tusen tack för ditt arbete och jag lovar dig, jag har redan givit adressen till många omkring mig! kramis

  SvaraRadera
 74. har också numera ett fult ärr på magen efter att jag i mitten av december skulle ta bort en leverfläck. när jag tog stygnen efter ett par veckor, gick såret upp igen... ingen läkförmåga alls.

  SvaraRadera
 75. Nu är det lite mer än en vecka sedan jag tog ut min spiral. Kan bara säga FY FAN vad jag mått fram tills för tre dagar sedan! Totalt sängliggandes i två dygn, yr och konstigt sus i öronen...illamående och trött som tusan. Har antecknat ALLT sedan jag tog ut spiralen. För tre dagar sedan vaknade jag utan alla dessa symptom, och har varit pigg även på kvällarna! Och vet ni vad? Igår kunde jag göra ett lätt hemmapass med träning som jag SJÄLV hade lust till!!! Det har jag inte haft på evigheter!

  Har kontakt med ett företag i Skåne som gör håranalyser. Är det någon som vet hur länge det sitter kvar i håret, dvs hur långt efter uttag man kan påvisa höjd halt av koppar?

  Skall även snart träffa min läkare som jag kommer berätta allt för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Förgätmigej!
   Välkommen till den berömda "berg- och dalbanan" i mående....... ;-(
   Dina frågor kan jag svara på! :-) Går du till din terapeut just nu och klipper av hår, så visar det statusen 2-3 månader tillbaka, dvs när spiralen satt inne. Däremot, är det inte säkert att det påvisar så värst höjda halter, eftersom överskottet hela tiden lagras in i kroppens djupare vävnader så länge konstant "över"tillförsel sker (se mina halter ovan), för mig kom den jättestora stegringen i Cu-nivå när överflödig koppar började lämna kroppen (vilket i mitt fall skedde ca 5-6 månader efter uttaget). Din terapeut klipper av håret närmast hårbotten, ca 2-3 cm (vilket alltså visar statusen ca 2-3 månader tillbaka). Du kan läsa mer här: http://www.nutritech.se/site/questions , särskilt under rubriken "hur går en håranalys till". Men det kan vara värt att göra en analys redan nu, för då ser du utgångsläget och får kostförslag utifrån det osv som kommer hjälpa dig att bli frisk fortare!
   Lycka till i fortsättningen nu!!

   Radera
 76. Hej! Måste säga att jag är väldigt tacksam att jag hittade hit! Detta är vad jag letat efter! Jag har haft kopparspiral i två omgångar. Tog ut min andra spiral för 7 veckor sedan efter att jag hittat hit (har inte orkat skriva tidigare eftersom jag är så trött hela tiden och är ensamstående med min dotter). Satte in min spiral vid 3 månaderskollen efter att min dotter föddes. Det kändes som jag aldrig blev piggare. Svullen, ont i leder, hjärndimma mm. Trodde att det berodde på sömnlösa nätter, separation, stress mm. Är fortfarande trött efter en natt med normal sömn. Har kopplat ihop detta med sköldkörteln och pms efter timtals av googlande. Har sökt hjälp i vården men mer känt mig som en hypokondriker. Jag gjorde en hårmineralanalys efter att jag tagit ut den, hon som gjorde den sa att hon bara hade sett en till som var så undernärd. Den visade inte på höga kopparnivåer, men jag hade tagit zinktillskott och de var de enda som var normalt och calcium. Jag var utan spiral i 1 1/2 år. När jag träffade min nuvarande pojkvän tycker jag att jag mådde bra igen, jag var piggare, mindre svullen. Då provade jag både p-piller och p-ring i ett halvår med de funkade inte, så då föll de på kopparspiralen igen...
  Hade den i 4 månader den här gången, tycker att jag mått psykiskt mycket sämre än första gången med hjärtklappning, pms, acne som bara blev värre. Känns fortfarande som jag skulle ha kvar min gravidsvullnad efter snart 4 år. Men hjärtklappningen har försvunnit och jag har inte känt mig lika nervös och yr, haft något "återfall" dock. Mindre acne och pms. Så det går framåt och jag hoppas och tror att de beror på kopparspiralen. Har även rapporterat in biverkningar till bm. Oj nu blev det mycket text, så skönt att skriva av sig här!
  Kramar M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Och grattis! :-) Ja här inne VET vi precis vad du menar! Tänk vad många "hypokondriker" som går omkring där ute, utan att fatta... Hur knäckande är det inte att bli "dumförklarad" när man känner sig dödssjuk, men inga prover visar något. Jag önskar av hela mitt hjärta att läkare och alternativpraktiker kunde börja "dra mer jämnt"; tänk om dessa kunde samarbeta... Men håranalyser är väl för dyrt för sjukvården, antar jag! ;-( Men vad kostar inte alla vi "hypokondriker" om man tänker efter? Det är så sjukt alltihopa!! Lycka till fortsättningsvis, och hör gärna av dig igen! :) (Det är mycket möjligt att dina kopparhalter kanske stiger framöver, har du tänkt göra någon uppföljande analys...?) Kram!

   Radera
 77. Hej igen!
  Träffade barnmorska som plockade ut spiralen i förrgår. Hon var så oförstående angående mina besvär men hajjade till när jag nämnde att jag inte har kunnat bära örhängen eller smycken på hela den här tiden (endast titan och guld) på grund av min nickelkänslighet. Förr har jag iaf kunnat ha silver och vissa nickelfria örhängen men inte sen spiralen. Hon nämnde då att hon haft samma besvär fast hon hade då tagit bort amalgam ur tänderna. Och tyckte väl då att det kanske kunde ha något samband med nickelkänsligheten. Hon tyckte att det var märkligt att jag inte sökt hjälp tidigare och tyckte jag lät mer depprimerad än att det på något sätt skulle ha med preventivmedlet att göra. Men jag är inte deprimerad! Jag känner mig sjuk! Dock kändes det med en gång bättre efter utaget, min ägglossningsmärta försvann efter någon timme och jag känner sån enorm lättnad. Den här kännslan av att äntligen känna att livmodern är "tom" känns så bra! Det där ständiga skavandet och kännsla av att det sitter något i magen är helt borta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det där har jag missat! Så har jag ju också haft, inte kunnat ha örhängen på jättelänge fast jag inte "borde" vara nickelallergiker. Undrar om det är bättre nu, måste ju prova.

   Radera
 78. Hej!
  Vet precis vad du menar! Och jag har inte heller varit deprimerad (även om en del även blir det, pga omständigheterna) men känt mig dödssjuk! Och då överdriver jag inte. Ett helvete är vad det är (har varit). Ett år av mitt liv har förstörts. Och vem ska stå till svars för detta? Jag tvivlar på att någon kommer att ta på sig någon form av ansvar för detta, allt handlar tyvärr om pengar, men det jag KAN göra, det VI kan göra, är att upplysa så många vi bara kan, om att det här problemet faktiskt finns.
  Lycka till nu!! Kramar.

  SvaraRadera
 79. Tack! Skulle vilja göra en till hårmineralanalys. Men vet inte om jag har råd just nu. Tror absolut att spiralen haft stort inverkan i mitt mående, ser så stor skillnad på huden redan. Kramar

  SvaraRadera
 80. Ps. Blir så arg när man tänker på vad alla vi har fått stå ut med. Tänk om vi alla kunde gå ihop o stämma kopparspiral tillverkarn, hade de vart i USA så. Kram M

  SvaraRadera
 81. Hej och tack för din blogg!
  Känner dessvärre igen mig i de flesta biverkningarna men har även fått skakningar/ryck ibland som jag undrar om det kan härröra från kopparspiralen. Har nu tagit ut spiralen efter 4,7 år och undrar om det är ngn som vet hur lång tid det kan ta för kroppen att återställas efter så lång tid (om det ens går). Har hela tiden mötts av total oförståelse från vårdcentralen då alla prover varit helt normala och jag får alltid höra att det är pga stress. Har fått börja äta antidepressiva pga dessa symtom. Tack på förhand! Anna

  SvaraRadera
 82. Hej Anna!
  Jodå skakningar vet jag fler som klagat över (dock inte jag själv, jag hade bara "pirret" inombords), så det är säkert relaterat. Hur lång tid det tar att bli bra igen, det är jättesvårt att svara på, det är väldigt individuellt har jag förstått.
  Visst kan du bli bra igen! Men det är tydligen jättesvårt att säga hur lång tid den processen tar, då det verkar vara väldigt individuellt. En sak är säker dock, och det är att du kan hjälpa kroppen på traven! Jag började följa kostråden i håranalys-rapporten, och 5 månader efter uttaget började mitt kalcium sjunka (och kopparn stiga, dvs den inlagrade kopparn började lämna kroppen). I vissa fall kan det vara så att det är fler obalanser i kroppen som ställer till det, och som fördröjer tillfrisknandet, då kanske man måste bearbeta dessa först. Ta hjälp av en alternativterapeut i din närhet, han/hon kan säkert hjälpa dig! Helst en som kan det här med håranalyser, om det är något som du vill satsa på. Hur lång tid efter insättningen av spiralen började dina besvär dyka upp förresten? Lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag önskar att jag kunde hänvisa dig till traditionell sjukvård också, men tyvärr är kunskapen om kronisk kopparförgiftning där lika med noll...!!

   Radera
 83. Hej alla! Nu har det gått drygt en vecka plus sen spiralen togs ut. Det känns fortfarande bättre och bättre. Har bland annat inte haft ett endaste acne utslag på denna vecka och det har inte hänt på två år och detta trots att jag går in i menstrationsveckan om ett par dagar!!! När fick ni era första koppardumpningar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sussu!
   Underbart!! Min första "dumpning" kom 10 dagar efter uttaget, om jag minns rätt. Sedan skov på skov, med fullständigt normala dagar/veckor däremellan!
   Kram!
   K

   Radera
 84. Hej! Vill bara tacka för din blogg och för att jag känner hopp om livet. Jag satte in min första kopparspiral december 04 efter mitt första barn. 06 började jag drabbas av enorm pms med raserianfall. Jag har ALDRIG haft pms tidigare. Fick även torra utslag i ansiktet 3-4 månader efter jag satt in spiralen. Minns inte om jag hade andra diffusa symptom under dessa år men 08 slog det till rejält. Jag fick panikattacker och stresshjärna med skenande tankar. Kunde vakna mitt i natten med känslan att hjärnan var som en tvättmaskin. Kunde inte få ihop 1+1. Tog ut spiralen under hösten 08 för vi ville ha ett barn till. Fick en tjej till oktober 09. Hade perioder då jag kände av panikkänslor och tänker nu att det kanske var som kroppen dumpade koppar. Satte in en ny spiral mars -11. Under hösten var det oerhört stressigt på jobbet, jobbar på förskola, och har varit hög stressbelastning sen dess. Sommaren 2012 fick jag tillbaka panikattackerna och min PMS blir bara värre och värre. Känner oro och stress i hjärnan vid pms. 2013 inledds med total kollaps då jag har panikattacker, ångest, andningsproblem och stresshjärna och enorm ljudkänslighet. Använder öronproppar på jobbet och ibland hemma.
  Hösten -13 får jag mer och mer hjärndimma. Är som att jag är inkapslad. Känner mig inte närvarande i verkligheten. Får hjärtklappning och ojämna hjärtslag. Stickningar i armarna. Blir sjukskriven december 13 för utmattningstillstånd. Har nu även darrningar/pirrningar och vibrationer i kroppen. Mina muskler rycker till som när man håller på att somna fast tusen ggr värre. Känns som min hjärna har nervryckningar. Har fått en lite skakning i huvudet som man bara ser om man tittar noga, tremmor som det heter. Går nu hos psykolog sen 2 veckor tillbaka.
  Jag hittade denna blogg på utbrändhetsforumet. Känner igen mig i alla symptom utom håravfall och svamp. Har läst Mia Lundins bok och för 1 1/2 månad sedan började jag med progestoronkrämen och även aminosyror som dämpar oro och skenande tankar.
  Idag har jag varit och plockat ut min spiral. Känns så skönt. Ibland har jag känt att jag håller på att bli tokig med samtidigt har jag haft känslan av att något är FEL i
  min kropp funnits där. Har googlat mina fysiska symptom och oroat mig för ms, als och parkinson. Tänk om allt beror på spiralen. Läser din lista över vad man inte ska äta. Säger bara OJ. Jag har ätit Lchf i många år och då har jag ätit mörk choklad, nötter och mycket kokosfett. Maten jag har ätit och stressen jag levt i har höjt min koppar ännu mer. Hoppas nu komma ur detta. Detta är kanske svaren på alla mina frågor som jag haft om vad som felas mig. Tack än en gång för allt ditt jobb.
  Kram Susanne

  SvaraRadera
 85. Hej Susanne!
  Jag hoppas och tror att du har hittat roten till dina problem! Hoppas verkligen att detta är svaret du letat efter; det betyder att du kan bli dig själv igen. :-) Du måste lova oss att komma med återrapporteringar framöver... Håller tummarna för dig, och tack själv för att du delar med dig av din historia!

  SvaraRadera
 86. Vilken lycka att hitta detta! Jag har haft min kopparsprial i 1 år och efter bara ngn månad så började jag hela tiden vara nära på att svimma. Åkte fram och tillbaka på sjukhus men alla värden såg bra ut. Men det värsta är nog panikattackerna. Jag har alltid varit en glad och utåtriktad person men för varje månad som gått har allt blivit värre. Det finns inget rolig elr ngn mening med ngt längre, och vad är jag 20 år ? Första halvåret bodde jag i USA och började bryta ihop och sova,
  Tänkte att det var för att jag saknade Sverige . Flyttade hem till Sverige igen och tänkte att allt skulle bli bra. Låste in mig hela sommaren och gick runt och var orolig hela tiden. Började studera på annan ort i Sverige och tänkte att allt skulle bli bra, bara jag får landa. Men detta halvåret skulle bli värre . Oron, jag var orolig för att åka buss och jag är 20 år? Tänkte att oron kom väll med åldern. Men det värsta var ju hur jag tappade bort mig själv. Till att vara en tjej som alltid var glad och ville hitta på saker till en som alltid vad trött och inte såg någon mening med ngt . Jag antog att jag var deprimerad men kunde inte Hitta anledningen till varför jag var deprimerad, vad var det som hade förändrats? På senaste har jag blivit så slut så att mina drömmar handlar om hur slut och trött jag är så att jag svimmar i sömnen. Och här om dagen var jag med om hjärtat. Hur det bara rusade iväg. När jag satte in kopparspiralen googlade jag mkt på symptomer men fan aldrig denna. Så jag är så otroligt glad att jag hittade denna sida. Så glad att om jag tar ut den så kanske jag kan hitta tillbaka till mig själv igen! Stor stor eloge till dig kram Ronja

  SvaraRadera
 87. Som jag känner igen det! Man hittar verkligen ingen anledning till varför man mår som man gör! Och prover visar - såklart - inget! Ja ut med den illa kvickt! Sen kommer du tillbaka hit och rapporterar hur du mår! :-)
  Kram och lycka till!!

  SvaraRadera
 88. Hej igen,
  Jag läser min tidigare kommentar och ser min ilska över vårdens okunskap om fenomenet kopparförgiftning, läkemedelsbranschens fräcka spel och så vår otur att drabbas, har hittat lugnet nu dock...
  Det är nu tre veckor sedan som spiralen togs ut efter att jag haft den i knappt tre månader. Direkt efter uttaget kände jag en enorm förbättring, efter två veckor är mycket bättre, huvudvärken gav med sig... Underbart! :-) har dock senaste veckan haft en rejäl dumpning, så skönt dock att veta att det i princip bara är positivt, det betyder ju att det går åt rätt håll, fick stanna bilen på vägrenen på E6 i onsdags, när en panikattack kom över mig, men det är ju inte hälften så jobbigt när man vet varför. Ett antal andra symtom verkar också ingå i dumpningen, men de första två veckorna efter uttaget var fantastiska bortsett från en dag, jag känner dock redan hur jag är på väg in i nästa underbara period av harmoni.
  Generellt sett så har allt på bara tre veckor blivit helt annorlunda eftersom jag kände av så många symtom, men det finaste av allt, det är att jag känner mig vacker igen, jag har kontroll över mig själv och när det nu känts tungt igen senaste veckan, så lyckas det ändå lysa igenom.
  Det blir bra det här, det känner jag på mig.
  Kramar Therese

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Vad roligt med en återkommande rapport! Det där låter ju bra! Att du mådde så pass mycket bättre efter så pass kort tid! :-)
   Jag länkade även i inlägget nedan till följande sida: http://www.arltma.com/Articles/CopperElimDoc.htm , där kan du läsa väldigt mycket matnyttigt om det här med "dumpningar" och vad man kan göra för att underlätta dessa så mycket som möjligt.
   Återkom gärna igen, med nya rapporter framöver! :-)
   Lycka till!

   Radera
 89. Hej igen!
  Jo jag hoppas innerligt att jag hittat rätt. Tog ut spiralen i torsdags och tycker att mitt huvud redan känns lite bättre. Funderar på att göra en håranalys. Äter nu zink 30mg på kvällen tillsammans med 400mg magnesium. Blir inte riktigt klok på om man ska äta kalcium också? Har gjort det men uppfattar på det du har skrivit att man får en kalciumsköld och att värdena blir höga. Ska köpa c-vitamin. Är det dumt att äta zink om det nu driver ut kopparn? Förstår att skoven kanske blir kraftigare när man hjälper till. Känns så skönt att ha hittat hit. Har du börjat med progestoronkrämen än och i så fall hur tycker du det funkar?
  Kram/Susanne

  SvaraRadera
 90. Hejsan!
  Låter lovande! Det där med kalcium... det beror helt på! Om du gör en håranalys kommer du att få ett konkret svar. I mitt fall hade jag höga kalciumvärden (det blir ofta så efter en längre tids inlagring av koppar); andra kanske inte har hunnit skaffa "skölden" än, men jag hade det. Och då är det definitivt dumt att äta extra kalcium! Zink är jättebra att ta mot högt koppar; men om man får för jobbiga elimineringssymptom kan man lägga av att ta zink (och ev andra supplement) under några dagar. När man mår bättre igen, kan man fortsätta med zinket osv. Ang. progesteronkrämen; jag har börjat smörja "lite smått" (väldigt sporadiskt), vågar inte köra på "för fullt" förrän svaret på min hormonanalys kommit. Dessvärre godkände laboratoriet inte mitt första test (postgången tog för lång tid pga helgdagarna över jul...) men jag har blivit lovad ett nytt test som också har kommit, men kan inte göra det förrän i slutet av denna cykel. Så svaret får jag nog först om någon månad. Men sen, när (om!) jag får bekräftat en låg progesteronhalt, då kommer jag köra på med progesteronkrämen för fullt! Återkommer såklart då med en rapport hur jag tycker det fungerar!
  Lycka till!
  K
  Förresten: Här är en jättebra länk där du kan läsa mer om det dina frågor gällde: http://www.arltma.com/Articles/CopperElimDoc.htm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken. Tråkigt med postgången. Jag är inne på min andra cykel med krämen. Tycker att jag är lugnare än tidigare. Mia skriver i sin bok att om man blir trött då har man tagit för mycket av den och kan sänka den. Jag tar 2 ggr om dagen, morgon o kväll. Ska strunta i zinken ikväll eftersom jag ska ha mens typ imorgon. Har oftast stress och oro i samband med pms. Märker dock att det är mindre än mias program även om jag inte hållt på så länge.
   Avaktar nog med kalciumet tills jag gjort en håranalys. Misstänker att jag har en sköld med tanke på att denna spiral suttit inne i 3 år:(
   Kollade terapeuter som gör analysen och det fanns 3 st här i Malmö. Ska ringa en av dem imorgon.
   Ha det gott/S

   Radera
  2. Min oro/stresskänslighet kommer också i PMS-tider. (Precis på väg ut ur sen sån hemskt jobbig period..!) Samt under östrogenstegringen före ÄL. Och högt koppar kan visst utlösa väldiga PMS-besvär. Själv har jag aldrig tidigare haft liknande symptom... före den här spiralhistorien.
   Vad spännande, du får återkomma med svaret/svaren på dina håranalyser sen!! Kram! /K

   Radera
 91. Hej!

  Av en ren slump hamnade jag på din blogg. Jag hade inte den blekaste aning om att mina besvär den senaste tiden kunde bero på kopparspiralen.
  Jag trodde att den var helt fri från biverkningar förutom ökad mens som barnmorskan sa till mig.

  Jag har varit på väg att söka psykologhjälp på grund av att jag den senaste tiden haft problem med panikångestattacker, hjärtat rusar och känns som att det ska sprängas eller stanna när som helst, jag vaknar hela tiden och är så orolig hela tiden. Jag ser dimmigt, vilket jag verkligen inte förstått vad det kan komma sig. Besvären började, nu när jag tänker efter, kort tid efter att jag satte in spiralen.

  Jag har ibland trott att jag verkligen håller på att bli knäpp. Jag mådde jättedåligt av p-piller också och känner att förtroendet för vården är på botten eftersom man inte får någon information om någonting.

  Jag blev chockad när jag läste att det inte gjorts några undersökningar på den här nya spiralen- det borde vara olagligt att sätta in något som det inte finns forskning på!

  Tack tack tack för att du lagt ut den här informationen!

  Mvh Maria

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Jag fortsätter på mitt inlägg från 2 januari. Känner mig nu nästan helt bra. Jag har begärt in uppgifter om antal biverkningsrapporter från vården samt från Beyer 2013. Borde vara offentlig handling. Enl damen på Beyer har ca 20000 personer kopparspiral i Sverige. Kan det stämma? Intressant i relation till antal biverkningar. Tydligen bokförs Beyers rapporter och övriga separat så det är viktigt att begära ut bägge. Kan fler göra det så sätter det lite press på läkemedelsverket. Ring dit och begär ut så får ni reda på hur ni skall göra. Återkommer när jag fått svar.

   Radera
  2. Suveränt!! Tack för det! 20.000 personer.. hm... låter väldigt lite i mina öron det. Enligt http://ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda20956.pdf använder uppemot 25% av svenska kvinnor i fertil ålder en intrauterin preventivmetod. Detta skulle isåfall handla om ca 400.000 kvinnor i vårt land. Självklart räknas då även hormonspiraler med, men om man antar att cirka hälften (?) väljer spiral, och hälften (?) koppar, så tiodubblas genast Bayers uppskattade siffra och landar istället på 200.000 kvinnor... Men, som sagt, jag har ju inte heller några "klara" siffror. Men så lite som 20.000, ställer jag mig mycket tveksam till. Kanske är det så, att Bayers siffra, 20.000, är det antal kopparspiraler som sätts in per år...? Det finns ju trots allt även fler märken än Bayers Nova T, för övrigt...
   JÄTTEBRA att fler kontaktar Bayer och Läkemedelsverket i det här ärendet!! Det är precis den vägen vi måste gå, när det gäller att få ett slut på det här eländet. Jag har försökt kontakta media vid ett flertal tillfällen utan framgång. Kvällstidningarna. Radion. Har även kontaktat Barnmorskeförbundet. Mejlat direkt till chefen över Mödrahälsovården i mitt län. Ingen respons från någon!!
   Ja, återkom för guds skull, när du vet mer!! Stort tack på förhand!!

   Radera
  3. Maria!
   Tack för ditt inlägg och ditt mejl! Och jag håller fullständigt med dig i det du skriver! Du ska se att du mår mycket bättre snart. Men var beredd på "dumpningarna", som brukar komma med jämna mellanrum... Men bättre blir det! (Brukar ta några månader)
   Lycka till och återkom hemskt gärna!
   Kramar!

   Radera
  4. Tack:) ja skönt att veta vad det är! Det känns bara mer och mer sjukt att det kan få vara så här. Hur går man till väga för att anmäla till läkemedelsverket? Ska man maila eller skicka någon speciell blankett?

   Radera
  5. Hej igen!
   Eftersom jag på en direkt fråga inte har fått något klart besked från Läkemedelsverket HUR man som privatperson anmäler en biverkan från en medicinteknisk produkt (det är ju det som är mycket av problemet; kopparspiraler räknas inte som Läkemedel utan faller inom gruppen "medicintekniska produkter", så rekommenderar jag dig iaf följande:
   HÄR fyller din barnmorska i och lämnar in: http://www.lakemedelsverket.se/upload/foretag/medicinteknik/blanketter/Blankett-sosfs-2013-6-bilaga2.pdf
   HÄR anmäler du själv (dock gäller denna för Läkemedel, men för att gardera oss...):
   https://e-service.lakemedelsverket.se/formservice/formUpload?serviceId=1802&sid=886C6D0DA7EE0370D5B251CDB5BA252CCB1BF2DDDB7A862A8964EB7FAD59403CD66F1D81BF78B707F563566ABC5443E27E3D3DD5C0449B84AEC6FDC5C43CA489
   och HÄR anmäler du till Bayer, om det var Nova T du hade:
   http://www.bayer.se/ebbsc/cms/sv/bayer_norden/kontakta_oss/directContact.html
   Stort Tack för hjälpen!

   Radera
  6. Åh vad bra! Hoppas att många anmäler. Tack så mycket!!

   Radera
 92. I april 2013 tog jag själv ut min kopparspiral, NovaT 380, efter att ha insett att ingen i vården trodde mig trots över ett år av läkarbesök och åtskilliga prover och även magnetröntgen. I stort sett hela biverkningslistan led jag av och ingen, inte ens jag, kopplade ihop de olik.a problemen med varandra. Första tiden efter uttaget kom skoven med utrensning ganska tätt, min sambo lärde sig snart att se vad som var på gång och när det var över. 6 månader efter uttag var allt borta. Idag är jag alltså helt normal igen. Tänker som en vanlig människa, har gått ner i vikt, orkar med att göra saker igen, klarar av mitt jobb utan problem, sover normalt och har varken ont i huvudet eller är deprimerad längre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magdalena!!
   Underbart! Stort Tack för den återkopplingen! Jag hoppas du har anmält biverkningarna...!
   Många kramar,
   "K"

   Radera
 93. Hej och Tack för att du informerar så utförligt om kopparspiralens ev biverkningar! Tack för stödet via mail innan jag beslutade mig för att ta ut spiralen.
  Jag fick mitt tredje barn för 14 månader sedan, för 12 månader sen fick jag kopparspiral insatt och samma dag rasade mitt liv, rakt ned i en djup "förlossningsdepression/psykos". Jag mådde lite skakigt redan pga svår händelse under graviditeten men efter insättning av kopparspiralen grät jag hela dagarna och orkade knappt leva. "ANTIDEPRESSIVA är det enda som hjälper dig" sa flera läkare och barnmorskor. Då jag ifrågasatte kopparspiralens påverkan förnekades den helt och det kunde "omöjligt finnas ett samband" trots att jag så tydligt märkte hur jag sjönk i samband med isättning av kopparspiralen! Så började min kamp mot depressionen jag diagnostiserats med men jag vägrade antidepressiva trots att jag var djupt sjuk. Jag började läsa på och självmedicinera med naturläkemedel och vitaminer/mineraler, träning, akupunktur och psykologsamtal. Tänkte att jag ju varit frisk och glad innan och måste kunna hitta ut ur "dimman". Symptomen har under året lättat men inte försvunnit, har haft ångest dagligen, så svår att jag inte kunnat fatta beslut ens. Efter att ha gjort allt utan att få bort "rester av förlossningsdepressionen" (som psykologen kallar det), började jag åter misstänka spiralen och googlade. Och hittade hit! Läste bloggen och länkarna men fortsatte tveka eftersom sjukvården nekar samband mellan den och min asymptom. Till slut tog jag ut den i onsdags förra veckan.

  Samma dag märkte jag att jag blev riktigt riktigt irriterad och arg i humöret.
  Dag 2 utan spiral var jag sååå arg och irriterad.
  Dag 3 märkte jag att jag inte hade depressiva tankar utan var mer ”arg” men klar. Dag 4 mådde jag riktigt bra och kände inga depressiva känslor.
  Dag 5 (igår) hände något märkligt; jag kände mig glad och lycklig som om jag hade världens endorfiner i kroppen (min man sa ”det känns som att du är tillbaka”. Jag har varit riktigt nere och ångestfylld dagligen sen kopparspiralen sattes in). Jag mådde sååå bra igår som jag inte mått på över ett år!!! Som hög på nåt vis!!! Ska jag våga tro? Kunde inte ens somna inatt! Låg vaken alldeles ”hög” till kl 2-3 innan jag kunde somna! Vaknade UTAN att vara sur på barnen (har varit sur och irriterad varje morgon i ett år!!), hade tålamod och ork! Mår fortfarande bra! Hur ska jag tolka det här? Är det ett sammanträffande? (Många sammanträffande isåfall gällande kopparspiralen. Enligt bm och gyn var det ett sammanträffande att depressionen kom samma dag jag fick spiralen insatt!) Håller tummarna!
  /Jenny

  SvaraRadera
 94. Hej Jenny!
  Tack för dina mejl och ditt inlägg här i bloggen! Vad härligt att du märker en så stor skillnad så pass snabbt! (Så där var det ju ungefär för mig också. Dock kom mitt första bakslag på dag 10) Man undrar dock vad som ligger till grund för sjukvårdens påstående "det kan omöjligt finnas ett samband"... Varför skulle det sambandet vara omöjligt?? Här inne vet vi, tyvärr eller vad man ska säga, bättre... :/
  Vi ser med spänning fram emot dina - förhoppningsvis - fortsatta framsteg! Håll kontakten med oss/med mig! :-)
  Fortsatt lycka till nu!!

  SvaraRadera
 95. Hej, tack för att du så grundligt gjort efterforskningar om detta med kopparspiraler.

  Kan berätta min historia i korta drag. Jag satte in kopparspiral vid 24 års ålder, är idag 30 år och har inga barn. Jag kände obehag ifrån spiralen ifrån första dagen, en känsla som kunde variera ifrån skavande, till rent skärande smärtor i underlivet.
  Naturligtvis ökade mensvärken, och det blödde även mer, men det hade jag ju blivit upplyst om och tänkte inte så mycket på det.
  Dum som jag var, negligerade jag min kropps försök att tala om att något inte var bra, utan jag bet ihop och tänkte att det går över.

  Sommaren 2012 bokade jag en tid på ortens sjukhus eftersom jag var orolig att spiralen kanske satt i fel läge, eftersom jag fortfarande kände smärta som kunde komma under vilken dag som helst i menscykeln.
  Blev undersökt med ultraljud men de kunde inte hitta något fel, spiralen satt rätt och läkaren sade att hon aldrig hört talas om mitt problem.

  Blev lite lugnad av beskedet att spiralen satt i rätt läge och började nästan inbilla mig att jag haft ont under dessa åren. Ingen annan hade ju upplevt sådan smärta jag beskrev enligt henne.
  Sommaren 2013 hade jag haft min kopparspiral inne i ungefär 5,5 år och bokade en tid för att byta ut den. Vid det laget kände jag inte av den så hemskt mycket, och hoppade att min kropp äntligen hade vant sig.
  Så en ny sattes in, och jag passade samtidigt på att berätta för barnmorskan om mina besvär, att jag kunde känna hugg och kramper ifrån livmodern som fanns där även när jag inte hade mens, utan som kunde komma när som helst.
  Hon sade att hon inte hade hört talas om det...och jag började återigen känna att jag inbillat mig alltihopa.

  Några månader senare googlade jag på nätet på ``copper iud side effects`` och kom så småningom om in på din sida här. Jag förstod att jag inte var ensam om mina besvär, att spiraler kan ställa till med både det ena och det andra i kroppen.
  Och detta med kopparförgiftning vad något jag aldrig hade hört talas om innan.

  I alla fall så tog jag ut min kopparspiral för 3 månader sedan och det är det bästa jag gjort. Jag känner inte längre av de kramper och hugg som kunde komma när som helst, jag känner knappt av någon mensvärk längre. Det är fantastiskt, det är som om min kropp har återkommit till normalläge.

  Har även under dessa åren lidit av ångest och depression från och till, men jag skulle nog snarare koppla det till livssituationen än spiralen, men är lite osäker och överväger nu att göra en kopparanalys. Jag tänker också att det är galet egentligen att sätta in spiraler i något som ömtåligt och känsligt som just en livmoder, som faktiskt ska kunna bära ett barn. Jag ångrar att jag inte lyssnade på min kropp.
  Jag undrar ifall någon mer har upplevt smärtor av sin spiral ?? kan den orsaka
  ärrbildning i livmodern? det är något jag funderar över.

  Detta inlägget blev längre än jag trodde. Tack för mig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej jag har haft fruktansvard vark I mina ben o leder stickningar o domningar I handerna, ont I rygg, dalig aptit, ej viktnedgang. Bombsaker nu nar jag last kopparspipral.blogspot.se att det ar den. Skall forsoka ta ut den sa fort so? Mligt

   Radera