söndag 23 juni 2013

ATT BLI NÅGON MAN INTE ÄR - KOPPARSPIRALENS OKÄNDA BIVERKNINGAR

Uppdaterat   2019-05-24
  
GÅ MED I DEN SLUTNA FACEBOOKGRUPPEN FÖR DRABBADE! Sök upp gruppen på Facebook som heter "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Gruppen har idag fler än 6000 medlemmar, och antalet växer varje dag!

Detta skriver jag till Dig som liksom jag desperat börjat googla ordkombinationer som "kopparspiral" och "tappar hår" / "yrsel" / "huvudvärk", eller till och med "kopparspiral" och "panikattacker". Jag har själv haft svårt att hitta vettig information om detta på svenska. Det man som drabbad vill ha, är just berättelser att känna igen sig i.


En ödmjuk vädjan till alla drabbade! På begäran av en av oss drabbade har Läkemedelsverket i dagarna lämnat ut uppgifter om hur många biverkningsrapporter ang. kopparspiral som inrapporterats under 2013. Och det var för mig en smått chockerande läsning:

Privatpersoner som rapporterat in: 7 st

Bayer rapporterat in: 6 st
Rapporter från sjukvården: 2 st. TVÅ stycken!! Som dessutom enbart berörde "extrauterin graviditet" och förhöjt TSH! Inget mer!

Dessa siffror rimmar ganska illa med, hur det ser ut i kommentarerna i den här bloggen! Där finns MASSOR av drabbade! Av alla oss, är det alltså bara 7 (!) personer, som rapporterat in!! Som ni säkert förstår, krävs det fler fler FLER "anmälningar", för att Läkemedelsverket ska kunna agera i ärendet. Så många som möjligt. Så rapportera in era upplevda biverkningar till Läkemedelsverket, för Guds skull! SAMT, se till att era barnmorskor gör det vid uttaget! (Annat formulär än för privatpersoner.) Ni kan även rapportera direkt till Bayer (tillverkaren). Gäller er som haft NovaT-spiralen. Stort TACK för hjälpen!


Min personliga övertygelse, efter att ha konfronterat läkemedelsbolaget som inte ens kan lämna någon källa på var deras uppgifter om den "ofarliga kopparutsöndringen" kommer (!), är att kopparspiralen, ihop med zinkfattig kost och stress, bidrar till utvecklandet av kopparöverbelastning. Särskilt då knappt någon forskning inom området finns - mer än en mexikansk rapport från 2005 som fastställer att kopparspiralbärare har en nästan fördubblad halt koppar i blodet, och som dessutom konstaterar att fler undersökningar bör göras för att utesluta kopparspiralers potentiella toxicitet.] [Sic!]

***
Jag vill varmt rekommendera er att se detta informativa videoklipp som beskriver kopparförgiftning:
***
Så här står det i patientfoldern för NovaT, utgiven av Bayer Pharma:


"Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Och så här "marknadsför" Bayer Pharma samma kopparspiral, när man skriver till dem direkt och frågar vilken forskning som stödjer ovanstående påstående:

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den
studie som du nedan hänvisar till. Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givit ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier. (...)

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling."


Ja Gud vad betryggande det där lät. Varför framställs inte kopparspiralen på samma sätt i patientfoldern, tror ni...?

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan - eller vill - inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag nyligen hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror!!! 

Och det här med forskning kring kopparinlagring vid spiralbruk då? Samma elände här. I "The copper T380 intrauterine device - Scientific data" skriver man på s.7, under "Preclinical Evaluation - Toxicology and pathology": "Several studies have been directed to the effects on organs and tissues of animals exposed to copper in utero and intra-abdominally. Experiments in which copper was placed in the uterus and abdominal cavity of rats (Moo-Young, 1972) and monkeys (Moo-Young et al., 1973) have shown no important increments in copper contents of tissues" Men hallå! Även i detta informationshäfte "scientific data" som alltså behandlar T380 med nästan fördubblad kopparyta, utgår man alltså från uppgifter kring kopparinlagring från en T200 spiral med hälften så stor kopparyta!

Självklart letade jag upp Moo-Youngs forskningsrapport från 1973, vars abstract dock samtidigt konstaterar att de stackars testapor som fick spiralen insatt där den "ska" sitta, i livmodern, uppvisade ökad kopparinlagring i njurarna. Här lyckas jag dock inte hitta någon säker siffra på vilken kopparspiral som avses, men med tanke på det tidiga sjuttiotalet får vi väl förmoda att det även här handlar om T200. Intressant är dock, oavsett, att man faktiskt kan urskilja en kopparinlagring även i njurarna (och alltså inte enbart i livmodern!)

Samma författare skriver året efter i rapporten
Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs (1974): "The accumulation of copper in organs and tissues of rhesus monkeys and women bearing copper (Cu) IUDs (Copper T, Copper 200) was studied. In the animal study, there was no evidence of pathological changes (...) However there were considerably higher concentrations of copper in the kidney and myometrium. In the human study, there was an initial rapid release of copper, in utero, for about 80 days, followed by a slowly declining rate of release. Mean serum concentrations of copper were not markedly altered, but there was a 2-fold increase in menstrual fluid copper content. There were marked increases in the copper content of endometrial tissues." Än en gång - detta gäller kopparspiralen med 200 mm kopparyta!

I denna pdf kan man för övrigt även läsa (s 153): "On the basis of laboratory animal data, copper released from intrauterine devices is absorbed systemically and is deposited in detectable amounts in internal organs such as liver and kidney. (...) No significant changes occur in serum levels of copper".

"A comparison of the various effects, in rats, of intrauterine insertion of copper-64 or copper-67 wire with the effects of intraperitoneal injection of copper sulfate solutions has shown that copper ions, dissolved from the wire, are locally active contraceptively and, in part, systemically absorbed." (Okereke, 1972 - Systemic absorption of intrauterine copper.)


                                                                            ***


Symptom vid kopparförgiftning sägs vara:

Oro/Ångest/Nervositet (utan synbar anledning)
Panikattacker (utan synbar anledning)
En förlamande trötthet/utmattning
Hjärtkänningar, hjärtrusning/hjärtklappning
Kraftigt håravfall
Ledvärk
Dimsyn/torra ögon
Depression/nedstämdhet
Yrsel/svimningskänslor
Hjärdimma, tänker inte klart
Hyperkänslighet för stress och ljud
Nervpirr/domningar/"myrkryp"/vibrationer "inombords"
En distansering till omvärlden
Skenande tankar
Irritation
Huvudvärk
Candida/svamp/bakteriell vaginos
Kraftig PMS, illamående
Hudutslag/rodnader/acne
Tryck över bröstet/andningssvårigheter
Magbesvär (uppblåsthet, gas, värk, diarréer mm)
Melasma (pigmentfläckar i ansiktet)
Sömnsvårigheter
Vattenansamling/svårighet gå ner i vikt


---------------------------------------------

Och medan tusentals kvinnor går omkring och lider i onödan runtomkring i världen, just i detta nu, står läkare och barnmorskor okunniga och handfallna inom området - på grund av bristande forskning. Detta är rent ut sagt skandal!

Och Läkemedelsbolaget, som inte forskat på området överhuvudtaget... Suck. Läkarna kan förstås inget göra, så länge biverkningarna inte finns angivna eller rapporterade.

Men vem rapporterar biverkningar som är "omöjliga"? Vem går till sin barnmorska och säger:

"Nej jag mår inte bra, kopparspiralen har tyvärr gett mig panikattacker och håravfall".

Jag vet inte?

Många av mina vänner på nätet har berättat hur de ibland tagit upp hos läkaren eller barnmorskan vilka symptom de har, men alla avspisas de med flyktiga kommentarer som:


"Kopparspiraler är hormonfria och kan inte ge liknande symptom".

Eller:

"Det finns många andra möjliga orsaker till de symptom du har."
 
JA, kopparspiraler är hormonfria. Men de kan förgifta dig! Och i längden kan de toxiska halterna av koppar även höja östrogenet i din kropp. Så de innehåller inte hormoner - men är hormonpåverkande i allra högsta grad. Och visst kan symptomen bero på något annat, men det finns väl för den skull ingen anledning att inte fastställa kopparspiralens potentiella toxicitet?

Föga anade jag då, att texten i patientinformationen (som vi ju alla litar på, eller hur?) inte hade något som helst vetenskaplig förankring. Det var bara tomma ord!


 "Nova T 380 frigör koppar i livmodern under användningstiden men i så små mängder att det inte innebär någon risk för kvinnan. Det dagliga intaget av koppar via födan överstiger vida den mängd som inlägget frisätter."

Detta påstående, skulle det visa sig, kan Läkemedelsbolaget inte ens lämna någon källa på! Mer om detta nedan.

Ur patientbroschyren för Nova T380

I Läkartidningen (2000) hittade jag följande information om Nova T 380:

"Dokumentationen för Nova-T-380 baseras i stor utsträckning på
föregångaren, NovaT med 200 mm2 kopparyta, som tidigare var den mest använda kopparspiralen i Sverige [9]. Det finns för närvarande få studier med Nova-T-380." (med 380 mm2 kopparyta)

 
18 år har gått. Frågan var, om någon forskning gjorts sedan dess...? Särskilt
intressant blir det hela när man ställde ovanstående citat mot den
information som gavs i den
mexikanska rapporten från 2005 (Informationen
står i fullversionen/betalversionen, inte i abstractet.) Citat:

"...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body. --- The observed difference might be due to a greater Cu contact area, since the T380A has a 90% greater contact area than the T200A."
 
Den mexikanska undersökningen (2005) påvisade alltså att T380-användare
har en fördubblad halt koppar i blodet
jämfört med kontrollgruppen. Var fanns övrig forskning i ämnet? Jag vidarebefordrade min fråga om källan till den påstådda kopparfrisättningen till Läkemedelsbolaget bakom produkten. Svaret löd:


"Nova T innehåller en mycket liten mängd nickel  som är försumbar och inga nickelallergier är rapporterade.. Nova T innehåller även koppar och silver ej heller här några allergier rapporterade. Nova T innehåller ej Latex. Vid latexallergier är det ju dock viktigt att ej använda latexhandskar för den som sätter in en spiral på en latexallergiker. Kopparmängden i Nova T  är 60 mikrogram/dag efter insättning. Den totala mängden koppar på 5 år är 25-50 mg/5 år . Den sammanlagda kopparfrisättningen  utgör 1-2% av den  dagliga mängden koppar som vi utsätts för . Vi utsätts dagligen genom maten för runt 3.0mg koppar/dag. Annat runt 2.0mg/dag . via vanligt dricksvatten runt 6m/dag (vid intag av runt 2 liter vatten/dag)"


Dock var ju inte detta något direkt svar på min fråga: Vart finns denna forskning att ta del av? Hur har undersökningen genomförts? Av vem? När? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från tester gjorda på tidigare kopparspiraler, med betydligt mindre kopparyta?

Mitt svar tillbaka blev därför:


"Det jag är mest intresserad av, är vilken forskning som gjorts, och var man isåfall kan ta del av denna information. Man hör överallt att "kopparspiralen frisätter mindre mängd koppar än vi dagligen får i oss via födan" osv. Men VAR finns den informationen? Vilka forskningsrapporter styrker detta påstående? [som alltså även hävdas i Bayers egen patientfolder för NovaT!] Hur har undersökningarna genomförts? Gäller uppgifterna T380 specifikt, eller utgår man från de äldre varianterna med mindre kopparyta? Kan man få en tydlig referens?
Jag är mycket mån om att fördjupa mig i detta ytterligare!"

Läkemedelsbolagets svar:

"Jag återkommer efter att jag gjort en sökning på vad som kan finnas gällande din fråga . Nova T är en mycket gammal produkt som du säkert känner till. Återkommer så snart jag kan".

Att det är en "mycket gammal produkt" kan ju låta betryggande utan närmare eftertanke, men man måste komma ihåg att kopparytan alltså nästintill fördubblats under senare år. Mitt svar tillbaka löd därför:


"Jag är som sagt mest intresserad av forskning kring den nyaste varianten spiral med större kopparyta (380 mm2).

Äldre forskning (kring äldre varianter, med mindre kopparyta) är därför tämligen ointressant i sammanhanget.


Enl. en mexikansk rapport fr 2005 (
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851) avger 380T en avsevärt högre mängd koppar pga den ökade kopparytan/exponeringen, vilket i undersökningen ledde till en i stort sett fördubblad halt av koppar i blodet hos kopparspiralanvändarna, jämfört med hos kontrollgruppen. Jag är intresserad av forskning som styrker alternativt motsäger detta.

Man skriver: "... there are few reports of its systemic health effects", och "The observed higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects".

Med anledning av detta vill jag veta vilken forskning som gjorts kring detta."

Och svaret, det kom:
 

"Jag har nu gjort en sökning som jag förstår att även du har gjort och det som finns inom detta ämnesområde är den studie som du nedan hänvisar till . Kanske har du läst studien? som är en förhållandevis liten studie men självklart har den givet ett resultat som man helt klart kan fundera över.

Vi på Bayer har ej själva gjort några senare studier.

Nova T, 380 T, är en mycket gammal och beprövad spiral som har burits och bärs av många kvinnor Globalt under många år och där man ej sett några kliniska negativa effekter hos kvinnan mer än att blödningar är ett vanligt problem .

Självklart får man sig en funderare över resultatet i denna studie som även säger att mer studier bör göras för att få ett fullgott resultat.

Självklart förstår vi att du som kvinna reagerar på resultatet i studien och funderar på vill du ha en Nova T eller ej. Det är bara du själv som bestämmer om du vill ha en Nova T eller ej. Något mer har vi från Bayer ej att tillägga . Helt övertygad om att det finns forskare som kanske helt skulle avråda från denna typ av behandling." 


Med andra ord, vi har inte en blekaste aning om hur mycket koppar som de här nyare kopparspiralerna verkligen frisätter i våra kroppar. Vi vet heller ingenting om hur våra kroppar påverkas av den här - förmodat - onaturligt höga kopparabsorptionen. Läkemedelsbolagen vet inte. Vi vet inte. Barnmorskor och läkare vet inte. Ingen vet! 


Framför allt stör det mig att man i patientbroschyren går ut med information som man över huvud taget inte kan styrka!
Skaparen av den "internationella IUD-detoxgruppen på Yahoo, Florencia Kot Hansen (Argentina), berättar om sin egen hemska erfarenhet. 


Så här skriver förresten några av de kvinnor jag varit i kontakt med (av hänsyn till de drabbade är citaten helt anonymiserade):
 
"TACK!! I stort sett allt täcker in mina bekymmer.

Ett halvår ungefär var jag utan spiralen för vi skulle ev. skaffa barn och då mådde jag ju jättebra, det är sen nya spiralen sattes i som det här började och det har jag inte ens tänkt på innan. 


Hoppas hoppas att det här är orsaken, det skulle betyda att jag kan bli normal igen."


Och det positiva svaret som kom, redan en vecka efter uttaget: 


"Nu är det en vecka sen spiralen åkte ut och jag är nästan som vanligt igen! Helt lysande!"

***

"
För mig så blev det en känslomässig förlösning att läsa din blogg. Jag grät och grät och vet inte när jag kan sluta. Jag har känt mig så arg, ensam och kränkt av vården. Jag visste ju att allting varit bra en gång…

Mina erfarenheter är så många med svåra och mycket smärtsamma år bakom mig efter kopparförgiftningen med en kopparspiral som jag bar runt 4 år.

Diagnoserna jag slutligen fick från vården var tre stycken och att jag aldrig skulle kunna bli frisk igen. Efter 4 års sjukskrivning blev jag sjukpensionär. Kronisk ”anemi” kronisk ”smärta och värk” kronisk ”trötthet och utmattningssyndrom"."


***

"Jag har själv tidigare använt kopparspiral och har fått konstaterat kopparförgiftning. 


Det är ett ytterst viktigt arbete du utför genom att skriva din blogg. 


Hade jag läst den för många år sedan, så hade jag kanske inte behövt sluta med en neurologisk sjukdom som Parkinsons."***
                        
Men vad händer med de kvinnor, som aldrig inser sambandet? Hur många liv förstörs helt i onödan? Hur många relationer splittras, hur många familjer lider, hur många tvingas till sjukskrivning, och hur mycket onödig psykofarmaka skrivs ut? 

Tanken känns svindlande.Hjälp till att sprida kunskapen om okunskapen och RÄDDA LIV! ***
  
Kronisk kopparförgiftning är svår att diagnosticera. Blodprov och urinprov visar vanligen inget. Leverbiopsi är inget man gör i första taget. Så läkarna kan inte my göra. 

Den vedertagna metoden inom det alternativmedicinska området, för att fastställa koppartoxicitet, är med hjälp av så kallade hårmineralanalyser. (
Så här kan en sådan hårmineralanalys se ut.)


Och frågan kvarstår: Även om kronisk kopparförgiftning KAN diagnosticeras, hur blir man frisk från förgiftningen, när kelering med hjälp av läkemedel inte är att rekommendera? På naturlig väg, javisst. Men hur?Så länge de drabbade inte rapporterar in några biverkningar, kommer ingen förändring ske. 

***

Ja, vad ska man säga. Jag hoppas att man snart kommer att gå ut med den uppseendeväckande informationen, den som vi tusentals (hundratusentals?) kvinnor redan vet om - den att införandet av koppar i livmodern är ett precis lika urbota dumt påhitt som att stoppa kvicksilver i tänderna.
***

Här hittar du kontaktuppgifter till certifierade hårmineralanalys-terapeuter i Sverige.

Och alla ni som tänker göra en sådan håranalys, viktig info!!! För att krångla till det hela ytterligare eller vad man ska säga, kan man vara kopparförgiftad men ändå få ett normalt eller till och med (oftast) väldigt LÅGT kopparvärde i håranalysen!! Mycket viktigt att känna till! Detta fenomen kallas "Hidden copper toxicity" (googla gärna!) och innebär enkelt uttryckt att kroppen vid ett överskott lagrar och lagrar koppar så till den milda grad, att halterna i blodet i slutändan blir låga/lägre än normalt. Dock finns det flera parametrar att utgå ifrån, när man ska tolka en sådan håranalys. Så här skriver Dr Wilson (http://drlwilson.com/articles/copper_toxicity_syndrome.htm):

Indikatorer för s k Hidden Copper Toxicity i en HMA (hårmineralanalys):
Ø  Most slow oxidizers and all very slow oxidizers.
Ø  Calcium level greater than about 70 mg%.
Ø  Magnesium greater than about 10 mg%.
Ø  Potassium level less than about 4 mg%.
Ø  Zinc less than about 13 mg%.
Ø  Zinc greater than about 20 mg% is often, but not always is a hidden copper indicator.
Ø  Copper level less than 1.5 mg% if usually an excellent indicator.
Ø  Mercury level greater than 0.03 mg%.  (In an older book I co-authored with Dr. Paul Eck, entitled Toxic Metals in Human Health and Disease (1989), we wrote that the mercury level needs to be 0.4 mg% for hidden copper to be present.  I believe this is an error and the level is closer to 0.03.)
Ø  Slow oxidation with a copper level less than 1.0 mg%
Ø  Calcium /potassium ratio greater than 10:1.
Ø  Sodium/potassium ratio less than about 2.5:1.
Ø  Phosphorus less than about 13 mg%.  This is a newer indicator with less research behind it.Uppfyller du dessa/flertalet av dessa kriterier, framför allt den med den låga kopparhalten, bör du påbörja ditt "Nutritional balancing programme" (mineralbalanseringen via kost/supplement), och då kommer du troligen att - inom några månader - börja eliminera denna inlagrade koppar som då börjar cirkulera i blodet och kopparnivåerna stiger markant (ett bra tecken!). Så misströsta inte om kopparöverskottet först inte syns i analysen!


***

Jag hittade följande, på http://www.trans4mind.com/healing/question521.html som jag tycker beskriver "koppardumpningar" ganska bra:

"Whenever one is going through an intense heavy metal detox, you do feel insane. I had to do it, and I used to DREAD having to take the medicine, because I felt absolutely insane. Finally, I asked the doctor and told him about this and he said, "Oh, yes. When heavy metals are detoxing form the brain, you feel crazy. (He had gone through it, as well.) When I was doing it, if I hadn't had Jesus, I would have killed myself."

Därför gör det mig också rosenrasande, att se kommentarer som dessa (hämtat från familjeliv.se):

"Jag har också drabbats och ska ta ut spiralen i morgon. Läkarna på VC och de på kvinnokliniken tror inte på mig. Ville att de skulle ta blodprover m.m men de vägrade. De trodde mer på att jag har mkt koppar i vattnet. Att spiralen omöjligt kunde orsaka alla dessa biverkningar jag fått! De fick googla sig fram precis som jag för de visste inget, trodde inte att sidorna kunde vara pålitliga.
Kände mig faktiskt helt bortprioriterad och otrodd."


***
När dumpningen slår till, ja "då märker du det"... då återkommer förgiftningssymptomen, och det med full styrka... Många, inklusive mig själv, tycker att detox-symptomen till och med är värre än symptomen man hade före uttaget.

Som sagt, under dumpningarna återkommer de symptom du hade före uttaget av spiralen.

***

Hur länge varar en koppardumpning? Svårt att säga. Dels verkar det vara väldigt individuellt, dels brukar frekvensen förändras (glesas ut) över tid. Många i detoxgruppen beskriver ibland också månader av tillfrisknande, och sedan en ny månad "rätt ner i avgrunden igen"! (Tillägg, mer än ett år efter uttaget: Konstant "2 bra veckor, 2 dåliga", mer eller mindre, har nu på senare tid  - när kopparstapeln for i höjden - blivit mer "1 bra månad,1 dålig" Den berömda "roller coastern".)

Och den kanske ännu mer intressanta frågan: Hur lång tid tar det att blir helt återställd? Ja, jag har läst hur många olika historier som helst. Jag har sett exempel på drabbade som det tagit, säg kanske ett par månader för att bli friska igen. Jag vet också att det är många som får hålla på betydligt fler månader än två, för att bli helt återställda. 

I undantagsfall vet jag också att det tagit år, att bli helt bra. I dessa fall vet jag också att personerna ifråga, av någon anledning, verkar ha betydligt svårare att detoxa än andra. Det kan exempelvis handla om att personen ifråga har fler tungmetallförgiftningar, som fördröjer detox-processen. Det kan också handla om sk "pyroluria" (sjukdom som orsakar zink/b-vitaminbrist) eller en mutation i MTHFR-genen. 

***

"Elimination of Excess Copper


The elimination of excess copper often occurs with significant discomfort. Many of the signs and symptoms of the premenstrual syndrome are also experienced with the elimination or "dumping" of excess stored copper. Teen girls and women who experience PMS reactions have some familiarity with what "copper dumping" feels like.

The elimination or "dumping" of excess copper requires an increase in the metabolic rate that will be associated with an increase in cellular energy production. Any process or activity that will increase the metabolic rate and cellular energy production may trigger a copper "dump" from cellular storage. Aerobic exercise, stimulant drugs, and an increase in a person's stress level all would tend to increase the metabolic rate and, therefore, result in a copper "dump". Certain vitamins and minerals also can have a stimulating effect on the metabolic rate and result in a copper "dump". The increase in metabolic rate needed to dump excess copper will also increase a person's requirement for anti-oxidants.

When copper dumping or elimination occurs without the person being aware of what is happening, this process can be very frightening and disturbing. Depending on what are the person's major symptom reactions to the copper dump, the individual may think that he or she is going crazy or having a heart attack. Suicidal depression or uncontrollable anger and rage may be felt. Anxiety and panic attacks may also occur. Sleep disturbances and the mind "racing" are not uncommon. Concentration and memory may be adversely affected. Overall, copper "dumping" is frequently experienced as a roller coaster ride.
When a person is aware of the phenomenon of excess tissue copper and the possibility of copper dumping, there usually is less fear and disturbance when it occurs. Even though copper dumping is uncomfortable and does not feel good, when it is understood, most individuals are able to cope with it when it does occur. This is especially true if the person is taking nutritional supplements to minimize the effects. Copper dumping usually occurs in cycles so that a person often feels as if she or he is on a roller coaster. When the roller coaster pattern is understood, then copper dumping is more tolerable. As more and more excess stored copper is eliminated, a person feels more energy and a greater
sense of well being afterward.

It should be noted that, since excess copper is stored in the brain, it is not uncommon for a person with high copper to experience significant psychological problems stemming from the excess copper buildup in the brain. Depression, panic attacks, and obsessive-compulsive reactions are commonly associated with a brain copper buildup."


 

Saker och ting börjar klarna. Jag vet nu, att de flesta drabbade levt ett stressigt liv (vilket förbrukar zink) och därmed även fått försvagade binjurar (vilket bland annat konstaterats i många genomförda håranalyser, samt ätit "fel" (zinkfattigt/kopparrikt). De försvagade binjurarna gör att man får svårare att avgifta/detoxa kroppen från toxiner såsom koppar. 

Det blir alltså mycket svårare att bearbeta kopparförgiftningen som spiralen orsakar. Kopparöverskott påverkar binjurarna negativt, och trötta binjurar bidrar till ökad kopparretention. En ond spiral... Har man då också (vilket de flesta i gruppen verkar ha) redan höga halter av östrogen, ja då ökar samtidigt kopparbelastningen... (då koppar och östrogenkurvor "följs åt".)

Kanske är det faktorer som dessa som gör vissa personer predisponerade att utveckla kopparförgiftningssymptom.

Nedan hör vi Wendy Myers intervjua en av experterna inom området "copper dysregulation", Morley Robbins. (Vill man hellre läsa vad som sades, följ länkarna nedan!) I avsnitt 1 tas följande upp (http://liveto110.com/90-most-health-issues-stem-from-copper-dysregulation-part-1-with-morley-robbins/):

"Today you will learn:
 • How copper dysregulation (deficiency and toxicity) is one of the major causes of disease
 • Symptoms of copper dysregulation
 • Diseases that are actually copper dysregulation
 • Copper deficiency explained
 • Copper Toxicity explained
 • How can one be copper toxic and deficient at the same time
 • Tests needed to determine copper dysregulation
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"


I "Del 2" nedan pratar man mer om följande:

"Today you will learn:
 • Should you avoid Copper-rich foods?
 • Plant source of copper
 • Why animal sources of copper are superior to plant sources
 • How copper is corrected by fixing liver issues
 • Why you may need to take copper to get copper out of the body
 • When you need to supplement copper
 • Proper copper supplementation
 • Why zinc should usually be taken with copper
 • Will supplementing copper contribute to more copper toxicity?
 • How copper relates to estrogen hormone function
 • How to correct copper dysregulation with a Mineral Power program"

(Källa: http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/)

***

"Hur många inrapporteringar krävs, för att Läkemedelsverket ska reagera?". Det smått byråkratiska svaret löd:

"Tack för din fråga. Det går inte att ge ett numeriskt värde på hur många biverkningsrapporter det krävs för att vidta en viss åtgärd. Det är en komplex fråga och många faktorer spelar in."


Hur som helst, man kan alltså inte säga ett exakt antal. Men fortsätt för guds skull skicka in era rapporteringar till Läkemedelsverket! (Be din barnmorska fylla i formuläret och skicka in! Eller gör det enkelt själv, superenkel e-tjänst, via Läkemedelsverkets startsida!) NÅGON gång måste det där okända, "numeriska värdet" uppnås! Fyll även i det här enkla formuläret och skicka in direkt till Bayer Pharma! (Gäller NovaT 380 användare)

En annan sak: HUR många symptomlikheter finns det inte mellan kopparförgiftning och åkommor som fibromyalgi, kronisk trötthet, IBS, PMS, PMDS, utbrändhet, sköldkörtelproblem... Om koppar kan orsaka alla dessa åkommor ska jag låta vara osagt, jag är som sagt ingen medicinsk expert, MEN jag har en misstanke om att många kvinnor (en del män också för den delen) som diagnosticeras med något av ovanstående, i grund och botten lider av något så "enkelt" avhjälpt som kopparöverskott.

Bear in mind, kopparförgiftad kan man dessutom även bli av helt andra orsaker än kopparspiraler... Fick ett mejl från en tjej, vars hela familj hårt drabbats. Hon berättade att vattnet blev blågrönt när de tvättade sig i det! (Tydligt tecken på kopparöverskott). Vad många inte heller vet, är att p-piller ökar kopparhalten i kroppen (pga östrogenet).

www.tvernonlac.com kan man också läsa angående koppar:

"It's relation to estrogen levels makes copper toxicity a common cause of menstrual disorders, uterine fibroids, PMS and hormone imbalances."


Något som är extra intressant i sammanhanget, är något jag läste igår. Jag glömde lägga till den sidan i mina favoriter, så kan tyvärr inte ange någon källa. Ni får helt enkelt lita på mina ord :) "Av alla som är drabbade av kronisk trötthetssyndrom, är 75% kvinnor mellan 30-50 år." "Kvinnor mellan 30-50 år." Drar ni samma slutsatser som jag...? Kvinnor i barnafödande ålder. Kvinnor under antikonceptionsbehandling! (p-piller, spiraler)

Ja jag ska inte fördjupa mig mer i detta, men vill ända framföra mina tankar om det hela. Kanske kan det hjälpa även någon med fibromyalgi, PMS, kronisk trötthet etc, som hittar hit! Glöm inte att höra av er om ni känner er träffade! :)
Kommentera här!)
***

Så här skrivs det om östrogen/kopparöverskott på nätet (har tyvärr inte källan kvar, skrev ner citatet på en lapp):

Östrogendominans orsakar även höga kopparnivåer, vilket kan orsaka humörsvängningar. Tillförsel av progesteronkräm och undvikande av xenoöstrogener leder så småningom till lägre kopparhalter, även om processen kan ta några månader. Och humörsvängningarna kommer samtidigt att försvinna".


Mycket spännande saker på gång


En liten uppdatering! I förrgår anlände Mia Lundins bok "Kaos i Kvinnohjärnan" med posten!

Och redan igår kväll var den urläst! :) Som jag sett fram emot att få läsa den. Jag blev som uppslukad av denna bok, vilken på ett både tydligt och konkret sätt tar upp det här med hormonella obalanser. Inte nog med det! Den är dessutom skriven på ett mycket positivt och uppmuntrande sätt. Du är inte ensam om att känna som du gör, det finns en "enkel" (biokemisk) förklaring till varför du mår som du gör, och kanske viktigast av allt - Det finns en lösning på problemet!


Boken ger mycket konkreta förslag på hur du dels fastställer, men även kommer tillrätta med, hormonella obalanser. Hur du, på ett enkelt och naturligt sätt, kan avhjälpa exempelvis ångest och depression. Boken tar även upp relevanta ämnen som stress, binjuretrötthet och sköldkörtelproblem. Ett holistiskt sätt att angripa "kopparförgiftning". Rekommenderas å det varmaste!

PS: Gjorde ett hemmatest, testade kopparhalten av den ungefärliga ytan 380mm2 koppar (försökte efterlikna samma kopparyta som kopparspiralerna har) genom att lägga 2 st kopparslantar i ett provrör. Tillsatte reagensmedlet (Salifert Cu test) och... voila:Koppartest


Resultatet hamnade någonstans runt 1 ppm (mg/L). Nu är det förstås ingen nyhet att kopparspiraler avger koppar, och undersökningen är förstås högst ovetenskaplig... men ändå... Det blir väldigt tydligt när man ser det så här, vad man faktiskt utsätter den stackars kroppen för. På bilden har reagensmedlet bara hunnit verka i ca 10 minuter. Färgen fortsatte att mörkna en bra stund efter det... Ser man då också på koppar som ett potentiellt gift (vilket det ju faktiskt är i för höga mängder), blir det inte svårt att förstå vad en sådan här utsöndring direkt i livmodern eventuellt skulle kunna leda till. Tillförseln sker ju konstant!

VAR FINNS FORSKNINGEN? Varför kan inte Bayer ange någon källa på sina uppgifter om kopparfrisättning? HÖGST oroande, och bara tanken i sig får mig att må riktigt, riktigt illa.

Man (Bayer) uppger att kopparfrisättningen ligger på 60mcg/dag, men kan inte svara på om detta gäller för de nyare kopparspiralerna, med den nästan fördubblade kopparytan, eller ens ge ett svar på varifrån siffrorna kommer. Jag kan dock berätta att jag igår hittade information om detta på nätet (se vänsterspaltens mitt); och uppgifterna om en kopparfrisättning på 60mcg/dag (under det första året, ska tilläggas) grundar sig på forskning gjord 1975. 1975!!! (se källhänvisningen på samma sida) Och man skriver tydligt och klart, att denna siffra gäller kopparspiraler med 200 mm2 yta!!! Så trots att kopparytan nästintill fördubblats sedan dess, uppger Bayer att NovaT 380, med 380 mm2 yta, frisätter "60mcg/dag". Och den siffran grundar man alltså på en helt annan typ av kopparspiral, med betydligt mindre kopparyta!! 40 år gamla siffror..!


Visste ni förresten, att man vid den ursprungliga "approval"-ansökan för Paragard 1984(vanlig kopparspiral i USA och motsvarande NovaT) hade med "nervousness" som angiven biverkning...? (Samt "ryggvärk" och "benvärk"?) Under senare år har man av någon anledning raderat dessa uppgifter i senare liknande ansökningar!

(Listan - här ett utdrag - hämtad ur "Original approval for Paragard fr. 1984", pdf som återfinns i detoxgruppens filarkiv men även på http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/pre96/018680_original_approval.pdf)


***
Det som är så bra med en hårmineralanalys, är att den är ett effektivt verktyg för att få reda på näringsstatusen i kroppen över tid (ingen "ögonblicksbild" som ett vanligt blodprov ger) - dessutom sker det hela på ett garanterat ofarligt sätt! Du angriper problemet från dess botten, genom att gå till grunden med problemet: genom att återställa mineralobalanser i kroppen. Hur? Genom enkla koständringar och kosttillskott (som beskrivs i häftet man får från Trace Elements). Samtliga kostråd är personligt utformade, och bygger på vad din aktuella hårmineralanalys visar. Sedan får man väldigt enkla råd att följa: "Ät MER av följande", "ät MINDRE av följande".

Det finns vissa som förespråkar kelatbehandling, men metoder som dessa har jag ingen direkt erfarenhet av, och har därför valt att inte ta upp dem till diskussion här i bloggen. (Vill du trots allt veta mer om sådana behandlingar, så googla "copper"+ någon av termerna "Atamir" (=
"
Penicillamin" - Används mot bl.a reumatism - som enl. forskning kan knytas till höga kopparhalter! Notera även biverkningarna, samma som vid "koppardumpningar"!), "Dimaval" (="DMPS"), "DMSA" eller "EDTA". Det finns även de som använder så kallade zeoliter. "Infrared sauna" sägs också vara bra. Inte testat själv. Detsamma gäller så kallade "leverreningar". Men dessa metoder kan jag inte så mkt om.Som jag nämnde tidigare i bloggen så kan du även göra en sådan här håranalys helt på distans, du kan om du mejla direkt till bland annat berit@naturlakaren.se för mer info. om tillvägagångssätt och priser. Du klipper då av håret själv, hemma, enligt mejlad instruktion från terapeuten, och skickar sedan in hårprovet till terapeuten - som i sin tur skickar det vidare till Trace Elements laboratorium i USA.


12 februari 2014

En biolog tillika forskare i Argentina som forskar inom just området kopparspiraler och kopparförgiftning (!) har kontaktat mig, och jag henne. Bland annat frågade hon efter hur mina håranalyser sett ut. Hon har även efterlyst fler "kopparrapporter" i "detoxgruppen" jag tidigare nämnt. Hon skriver en gedigen avhandling i ämnet, och den beräknas vara klar för publicering nu i år. Snacka om spännande läsning!


Läkemedelsverket, då? Jojomen, bättre sent än aldrig! I dagarna fick jag äntligen, efter lång väntan, ett mejl, med svar på min fråga angående hur man egentligen bör göra som privatperson när man rapporterar in dessa biverkningar. Svaret löd:"Tack för din anmälan avseende kopparspiraler. Att få in information om misstänkta överträdelser av det medicintekniska regelverket är viktigt för Läkemedelsverket.

Vad gäller information från tillverkaren anger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11), bilaga 1, punkt 13.1 att varje produkt ska åtföljas av den information som behövs för att produkten ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt, och för att tillverkaren ska kunna identifieras.

Vi ser din anmälan som en information om misstänkt överträdelse av detta och vi kommer att ta hänsyn till den anmälda produkten vid prioriteringen i vårt tillsynsarbete.

Vad gäller rapporteringen kan även privatpersoner använda det formulär som finns på vår hemsida. Det kan dock finnas stora fördelar med att man som privatperson istället uppmanar vården att rapportera eftersom de kan ha tillgång till betydligt mer information som kan underlätta den utredning som vidtas vid rapportering till Läkemedelsverket. Det finns krav på vårdgivare att rapportera negativa händelser eller tillbud med medicintekniska produkter enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), vilket kan vara bra att känna till."


Exakt vilket formulär man menar, framgår inte riktigt. Det finns ju faktiskt två stycken - ett avsett för läkemedel, och ett avsett för medicintekniska produkter (som ju kopparspiralen är). Det senare verkar dock vara mer avsett för vårdpersonal... Men fyll för Guds skull i så många formulär ni bara kan! Gärna båda två!!
ANMÄL BIVERKNINGARNA för guds skull! Och kommentera hemskt gärna nedan! TACK! Och på återhörande framöver!! :)


Här kommer förresten en länk till en bok som är skriven av en amerikansk kvinna som drabbats. Hon förlorade ca 80% (!) av sitt hår, redan under de tre första månaderna med kopparspiral!! (Jag har inte hunnit läsa den själv än)


"Surviving the IUD: The Genesis"
iTunes: https://itunes.apple.com/us/book/sur...67511203?mt=11


Och så ett videoklipp där en av de främsta experterna - Ph D, Dr Rick Malter - inom området "kopparöverskott" uttalar sig:


En mycket tragisk nyhet har jag också att förmedla. Den argentinska forskare som jag tidigare nämnde, som skrev en avhandling om kopparspiralers eventuella toxicitet, har tyvärr avlidit. Hon gick bort i april månad. Avhandlingen skulle presenteras senast i maj... Jag var personligen i kontakt med denna kvinna och såg med spänning fram emot hennes forskning, som jag i viss mån bidrog till. Hemskt tragiskt att hon nu plötsligt är borta. Jag mejlade henne senast i april, men fick då inget svar... Nu vet jag varför :( (Forskningen kommer dock en annan kvinna vid samma institution att färdigställa. Jag återkommer om jag får mer info. om denna intressanta forskning.)

Inom den "alternativa" världen är det här med kopparförgiftning ett välkänt fenomen. Likaså inom veterinäryrket. Googla så får ni se. "Copper toxicity". Där står precis ALLT om detta!


 I "Veterinary manual" (http://www.merckmanuals.com/vet/toxicology/copper_poisoning/overview_of_copper_poisoning.html) kan man läsa följande:

"The toxicosis remains subclinical until the copper that is stored in the liver is released in massive amounts. Increased liver enzymes may provide an early warning of the pending crisis. Blood copper concentrations increase suddenly, causing lipid peroxidation and intravascular hemolysis."Citat från ovanstående länk: 

"This storage in the liver can take months or even years to reach a toxic level. The elimination of copper from the body through the kidneys is slow. Even then, it needs a stress to release the copper."

Med andra ord, om samma sak gäller för människor, så märker man inte av ett kopparöverskott förrän levern har uppnått toxiska nivåer av koppar. Och då - frigörs kopparn i, som dom skriver, "massiva mängder". Vid stress! (Fysisk som psykisk)

Hoho, forskning på människor, tack??? 

Varför är kunskapen inom den traditionella vården obefintlig? Varför vet veterinärer allt om riskerna med kopparöverskott, medan vanliga läkare inte vet ett skvatt! Synd och skandal!

Ytterligare info jag hittade häromdan, angående kopplingen kopparöverskott och depression:

http://www.walshinstitute.org/in-the-press--media.html

http://www.walshinstitute.org/researchstudies.html

Här ett exempel på vad som skrivs i en av artiklarna från sidorna ovan, en artikel som behandlar ämnet "depression" och hur det finns fem olika typer av depressioner. Notera bl a "copper overload" som en av punkterna! Notera även hur Walsh säger att vid "copper overload" (15 % av alla depressioner) har SSRI liten eller ingen effekt!! Dock blir de bättre av att normalisera sig gm "nutritional balancing"!(http://www.foxnews.com/health/2014/05/17/new-blood-urine-tests-find-5-distinct-types-depression-researcher-says/):

"5 Biotypes of Depression

The five defined depression biotypes are:

Undermethylated Depression
This type of depression was found in 38 percent of patients in the study. The problem in these cases is low activity at serotonin receptors, apparently due to rapid reabsorbtion after serotonin is released into a synapse.
“It’s not serotonin deficiency, but an inability to keep serotonin in the synapse long enough. Most of these patients report excellent response to SSRI antidepressants, although they may experience nasty side effects,” Walsh said.

Pyrrole Depression
This type was found in 17 percent of the patients studied, and most of these patients also said that SSRI antidepressants helped them. These patients exhibited a combination of impaired serotonin production and extreme oxidative stress.

Copper Overload
Accounting for 15 percent of cases in the study, these patients cannot properly metabolize metals. Most of these people say that SSRIs do not have much of an effect—positive or negative—on them, but they report benefits from normalizing their copper levels through nutrient therapy. Most of these patients are women who are also estrogen intolerant.

“For them, it’s not a serotonin issue, but extreme blood and brain levels of copper that result in dopamine deficiency and norepinephrine overload,” Walsh explained. “This may be the primary cause of postpartum depression.”

Low-Folate Depression
These patients account for 20 percent of the cases studied, and many of them say that SSRIs worsened their symptoms, while folic acid and vitamin B12 supplements helped. Benzodiazepine medications may also help people with low-folate depression.
Walsh said that a study of 50 school shootings over the past five decades showed that most shooters probably had this type of depression, as SSRIs can cause suicidal or homicidal ideation in these patients.

Toxic Depression
This type of depression is caused by toxic-metal overload—usually lead poisoning. Over the years, this type accounted for 5 percent of depressed patients, but removing lead from gasoline and paint has lowered the frequency of these cases.
“We are not the first to suggest that there may be other causes of depression, but we might be the first to identify the other forms of depression, and the first to suggest blood testing to guide the treatment approach,” Walsh said.


2014-10-27
Vill bara sticka in med ett par uppmuntrande historier från vår slutna facebookgrupp "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral", självklart anonymiserade här:

"Status i KOPPARSPIRALSFÖRGIFTNINGSHISTORIEN!
Uttagen 14/10-14
Insatt maj 1999
Sen jag tog ut spiralen i tisdags har jag:
Blivit av med hjärndimman
Vaknat pigg och rask varje morgon runt sju
Blivit av med tröttheten
Blivit av med utmattningen
Blivit glad och positiv
Blivit av med tyngden och motståndet i kroppen
Blivit av med mjölksyran i musklerna
Blivit av med dimsynen och kan fokusera blicken
Kunnat hålla igång hela dagarna utan vila och utan att få böta efteråt
Blivit av med ansamlad vätska i hela kroppen, främst i övre delen av magen och i nacke/bröstrygg
Blivit av med stora delar av min kroniska smärta
Blivit av med intolerans mot vete och socker
Blivit av med största delen av värken och stelheten i mina fingrar och händer och mitt högra ringfinger fastnar inte längre i böjt tillstånd.
Blivit av med spänningar i alla muskler i hela kroppen jag inte visste att jag hade hela jag är "lös".
Blivit mycket mer rörlig
Blivit mycket mer social
Kort sagt, JAG HAR FÅTT TILLBAKA MITT LIV!!!"

...Och så denna:

"Mina "dumpings" kommer med längre mellanrum och känns inte alls lika djupa som förr. Lättar med tiden. Nu lever jag nästan helt utan symptom! Känner mig starkare, mer insiktsfull och prioriterar mig själv mer. Selekterar bort släkt och vänner som inte vill mig väl. Helt otroligt vad jag lärt mig mycket efter det här kopparhelvetet! Fortfarande enormt tacksam över din blogg och kamp med att övertyga mig i början då jag tvivlade! TACK! Du gör ett fantastiskt jobb! Under en kurs i helgen öppnade jag försiktigt diskussionen om kopparspiralshelvetet och blev så förvånad när en ung kvinna sa att henne gynekolog avrått henne från just kopparspiral pga dess giftighet och benägenhet till mental ohälsa!!! Blev så glad!
Idag har jag tid igen hos min underbara akupunktör och det är lägligt eftersom jag ska ha min mens vilken sekund som helst och därmed känner svaj/dump. Hanterbar sådan "


"Hej Alla ! Efter 11 år med spiral och med otaliga symtom såsom tex blodsockerfall , inre darrningar , stark stresskänslighet , oro, ångest , acne , sömnproblem , dimsyn mm mm , har jag nu 1 år efter uttag äntligen hittat mitt vanliga jag ! Efter att i 11 år trott jag måste vara ovanligt oroligt lagd nu känna mig " vanlig " !! Acne borta , darrningar borta , bättre syn, klarar stress mycket bättre och har ett inre välmående ! Jag har inte gjort hma ! Jag har ätit zink periodvis , selen och en halv pressad eko citron / dag och omega 3 ( Möllers ) ! Vilat mycket men även promenerat och tränat styrketräning 1 ggr/v ! Bör tilläggas att jag även sanerat mina resterande amalgam lagningar 👊🏽 jag använder mig även av Mia lundins progestron kräm med mycket god effekt ! Adjöss pms och spänd känsla i kroppen ! Har kännt mig som en spänd sträng de senaste åren med bla ledvärk och kraftig värk i nacke ! Allt det är puts väck ! Hallelulja prais the lord 😅😆kanske jag åker på en dumpning till ! Men jag känner mig verkligen som på nytt född 👊🏽 kämpa på alla , after every dark night there's a Bright day ❤
Mådde jättebra direkt efter uttag ! Svävade som på moln ! Efter ca 3 mån vände det och jag mådde dåligt med starka dumpningar , speciellt 2 veckor innan mens ! Jag blev yr , skakig , otroligt trött och super stressad för minsta lilla !! Detta pågick i ca 4 mån ! Därefter provade jag Mia lundins progestron kräm och allt börja vända sakta men säkert ! Koppar främjar östrogen och minskar progestron ! Samma relation som koppar - zink ! Krämen verkar avslappnande och jag blev otroligt hjälpt ! Sen maj har jag bara kännt mig bättre ,sakta men säkert ! Den fruktansvärda trötthet och orkeslöshet är borta 🏼 fantastisk känsla ! Första gången jag satte in spiral var jag 28 år och hade två små barn ! Jag mådde kasst men trodde det berodde på skilsmässa och småbarns år ! Efter mitt tredje barn ny spiral och efter ett pr mån mådde jag riktigt dåligt m bla kraftiga blodsockerfall , darrningar mm gick på kbt ! Det gick fem år med dimsyn, omättlig trötthet , oro och massa stress ! Sen var det dax för spiral nr 3 ! Det gick ett pr mån och jag blev jättedålig ! Super stressad och svårt att sova ! Oro och ångest ! Kbt besök del 2 ! I denna vevan tipsade en kompis om denna sida och möget åkte ut 🏽trodde jag hade hyperglykemi/ sköldkörtel problem , var utbränd mm tänk " inga biverkningar " mer än rikliga blödningar pusselbitarna har fallit på plats ! Nu blir det bara bättre :)"


December 2014

Två nyheter har jag att förtälja denna gång! Ett: DET KOMMER BLI ETT TV-REPORTAGE om kopparspiralers/kopparöverskott/kopparförgiftning!! Håll utkik, ett inslag i TV4 Nyheterna, Kvällsnyheterna, inom kort! Det känns STORT! Bland annat blir det en intervju med en drabbad kvinna ur facebookgruppen "Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral". Det går framåt!!! Härligt att ämnet äntligen får lite officiell uppmärksamhet!! Det är på tiden!


April 2015


ÄNTLIGEN!!! I förrgår sändes TV-inslaget om kopparspiraler!! (och Bayers´anknytning till Läkemedelsverket...) Tisdagen den 7 april såg vi Rebecka Hillqvist i TV-rutan heroiskt ställa upp för alla drabbade. Se inslaget HÄR! YES!!! Tack Rebecka för din insats, och nu hoppas vi på fortsatt spridning via "ringar på vattnet!" 

Sen har jag två boktips att komma med. Den första boken jag vill tipsa om, är "Finn Din Energikod" av Sanna Ehdin. Inte om kopparöverskott specifikt, men en holistiskt lagd bok som jag tycker väldigt mycket om. Så himla många bra tips och råd! Läs den! 

Boktips nr 2 är "The Healing Workbook" av Rick Fischer, som jag håller på och läser just nu. Här står till och med en del om kopparförgiftning specifikt! (En av få böcker som tar upp ämnet!) Även om fokus ligger mer på det "holistiska" synsättet på hälsa. Underbar bok som bjuder på många positiva vibbar/tankar! Gillar upplägget starkt, där man genomgår ett 12-veckors "program" och får sätta sina egna mål, skriva egna affirmationer, blandat med hälsosamma tips och råd. Små, dagliga steg, mot stora hälsoframsteg!) Läs mer om boken här (eng.)


(För du har väl inte missat att läsa Ann-Louise Gittlemans bok "Why Am I Always So Tired?" som jag skrivit om tidigare..? Den boken FÅR man bara inte missa! Handlar om enbart just kopparöverskott!


JUNI 2015

Sen en mycket intressant grej. Ni vet det här med "Hur mycket koppar utsöndras egentligen från en Nova T kopparspiral?". Svaret jag fick från Bayer själva, var "60 microgram per dag". En uppgift som Bayer inte kunde ge mig någon källa på! Själv hittade jag däremot källan, som sa att "60 mcg per dag gäller de äldre spiralerna med mycket mindre kopparyta än vad Nova T har!") Kolla här ska ni få se, vad en tjej i facebookgruppen nyligen hittade! Tydligen har frågan aktualiserats på sistone ;) mycket på grund av en viss blogg, antar jag.... :-P 


"Angående kopparutsöndring från NovaT Till grund för bedömning av eventuella hälsorisker vid användning av kopparspiralen NovaT 380 med 380 mm2 kopparyta ligger ett flertal studier specifikt utförda på NovaT 380. Till detta kommer studier tidigare genomförda vid utveckling eller utvärdering av andra kopparspiraler. En del av de data som dokumenteras i rapporter i samband med att nya mediciner eller medicintekniska produkter tas fram resulterar inte i vetenskapliga publikationer. Dessa rapporter är oftast sekretessbelagda/konfidentiella bland annat av konkurrensskäl men kan ibland fås från företagen. Analys av bland annat frisatt kopparmängd vid användning av NovaT 380 på människa visar att frisättningen av koppar från NovaT 380 är omkring 30 µg/dygn eller motsvarande 11 mg/år. Den totala frisättningen vid fem års bruk är 55 mg. Den frisatta kopparmängden från NovaT 380 är omkring 1-3% av det dagliga intaget i mat och dryck. Observera att biverkningar ska rapporteras till läkemedelsverket." 


(https://www.sfog.se/media/249806/bifogas_20150327_ang_kopparf__rgiftning.pdf)


Frågan är, vad är egentligen sant och inte?? Vi vet att 60 mcg/dag gäller spiraler med 200 mm2 yta. Enligt uppgiften ovan, utsöndrar en NovaT-spiral med 380 mm2 yta "30 mcg/dag". Alltså skulle kopparutsöndringen MINSKAT till hälften, medan kopparytan ÖKAT till nästan det dubbla. I juni 2016 ställde jag frågan riktad till Kristina Gemzell Danielsson (som skrivit SFOG-inlägget ovan). Så här löd frågan:


"Hej,
Jag kontaktade Bayers informationsansvarige för ett tag sedan, med en fråga om Cu-utsöndring från NovaT 380. Svaret löd: "60 mcg/dag". I ett dokument på SFOG.se (en skrivelse undertecknad dig) anges siffran "30 mcg/dag" för exakt samma spiral. Den naturliga frågan blir då: Vilken uppgift är den rätta?"Svaret löd:


"De olika svaren beror troligen på att den koppar som avges från spiralen är något högre i början och sedan sjunker. Fördelat på fem år blir det ca 30 mcg/dag även om det direkt efter insättningen är 60 mcg/dygn (och mot slutet sjunker till 15-35 mcg/dygn). Den totala mängden som avges under fem år beräknas vara runt 25-50mg."


Min respons:


"Tack för det klargörandet. Att se till utsöndringen av koppar, är dock en sak. Att se till upptaget, en helt annan. [Läs mer om detta nedan!] Med andra ord blir kopparutsöndringen från en Cu-spiral kontra intaget via föda en irrelevant jämförelse (en jämförelse Bayer använder sig av i patientfoldern för NovaT 380).


Den mexikanska studien fr 2005 ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022851 ) som du säkert känner till, belyser den poteniella risken för toxiska effekter i o m spiralbruk (och uppmuntrar samtidigt till vidare forskning):

"The higher blood Cu levels among T380A user stands out in sharp contrast to previous reports of other types of Cu IUDs. Further research should evaluate if the observed levels are associated to toxic effects."

Vidare sammanfattas i samma rapport (fullversionen): "...in this study, Cu absorption has an observable effect in the metabolism of Cu in the body." 

2009 varnas i en liknande studie ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931365 ):

"The Cu concentration was higher in women with IUDs, concomitantly with time-dependent increases in the main oxidative stress biomarkers (...) We concluded that the use of Cu-IUDs for more than 2 consecutive years should be avoided in order to prevent oxidative damage."

2014: "Cu levels and the concentration of Cu in plasma and brain were dose-dependent and administration route-dependent and demonstrated a prooxidative effect in plasma and brain homogenates. Oxidative stress biomarkers and antioxidative enzyme activity both increased under Cu overload, these effects being more noticeable when Cu was administered IP [Intraperitoneal]."


Med anledning av detta undrar jag om det i nuläget finns någon pågående forskning i ämnet, eller planer på att forska vidare i den här frågan?"

Det korta svaret på den frågan, löd:


"Ingen forskning som jag känner till."


Och just detta med jämförelsen kopparintag via föda kontra kopparutsöndringen från en kopparpiral ("kopparmängden som utsöndras är mindre än vad vi får i oss via födan") är HÖGST intressant. Läs och begrunda! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854930:


Divalent Copper as a Major Triggering Agent in Alzheimer's Disease.

Abstract

Alzheimer's disease (AD) is at epidemic proportions in developed countries, with a steady increase in the early 1900 s, and then exploding over the last 50 years. This epidemiology points to something causative in the environment of developed countries. This paper will review the considerable evidence that that something could be inorganic copper ingestion. The epidemic parallels closely the spread of copper plumbing, with copper leached from the plumbing into drinking water being a main causal feature, aided by the increasingly common use of supplement pills containing copper. Inorganic copper is divalent copper, or copper-2, while we now know that organic copper, or copper in foods, is primarily monovalent copper, or copper-1. The intestinal transport system, Ctr1, absorbs copper-1 and the copper moves to the liver, where it is put into safe channels. Copper-2 is not absorbed by Ctr1, and some of it bypasses the liver and goes directly into the blood, where it appears to be exquisitely toxic to brain cognition. Thus, while aggregation of amyloid-β has been postulated to be the cause of AD under current dogma, the great increase in prevalence over the last century appears to be due to ingestion of copper-2, which may be causing the aggregation, and/or increasing the oxidant toxicity of the aggregates. An alternative hypothesis proposes that oxidant stress is the primary injuring agent, and under this hypothesis, copper-2 accumulation in the brain may be a causal factor of the oxidant injury. Thus, irrespective of which hypothesis is correct, AD can be classified, at least in part, as a copper-2 toxicity disease. It is relatively easy to avoid copper-2 ingestion, as discussed in this review. If most people begin avoiding copper-2 ingestion, perhaps the epidemic of this serious disease can be aborted.

Ja ni ser. Koppar i föda är av en helt annan sort, än den i kopparrör och kopparspiraler! Den inorganiska formen kallas "divalent", eller "copper-2" (Cu+2). Den organiska formen, den som alltså finns i föda, är "monovalent", kallas "copper-1". Denna organiska form av koppar absorberas av tarmarna, förs vidare till levern och tas där omhand genom "säkra kanaler". Den inorganiska formen, Cu+2 (som finns i kopparrör bl a), absorberas inte av tarmarna, en del går förbi levern helt och hållet och går istället direkt ut i blodet! Nu gällde uppgifterna ovan forskning kring Alzheimers, men snacka om att det är relevant även när det gäller det torra konstaterandet att "nej nej kopparutsöndringen från kopparspiraler är inte farlig, det utsöndras såååå lite, faktiskt mkt mindre än vi får i oss via födan". BULLSHIT!!! Det handlar om en helt annan typ av koppar, som alltså kroppen tar upp på ett HELT ANNAT SÄTT!

Jag har två suveräna lästips att bjuda på också. Ni kanske har läst/hört talas om Dr Eck? Det var han som påbörjade det digra arbetet med att utveckla det här med håranalyser. Texterna nedan kan nog anses som en rejäl fördjupning i ämnet! Även om detta med koppar!

Lästips nr 1: http://freedom-school.com/health/healthview-newsletter-27-29.pdf (länk, gratis läsning)

Lästips nr 2: http://www.amazon.com/Energy-affects-emotions-achievement-well-being-ebook/dp/B00P6UJYUG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451847812&sr=8-1&keywords=eck+emotions (Kostar runt en hundring att ladda ner) Vid länktrubbel, gå till amazon.com och sök på "Energy" av Eck och Chatsworth.


Sist men inte minst, ett rykande hett boktips! Inte hunnit läsa själv än, men Dr Rick Malters "The Strands of Health" (om HMA, hårmineralanalys) finns nu nedladdningsbar!


Dr Malter är, i alla fall av mig, ansedd som en av de absolut bästa, inom ämnet.

Det händer saker på kopparfronten, mer generellt sett, vilket är otroligt positivt! Läkemedelsverket HAR en insats på gång i ärendet, och det är TACK VARE ALLA ER som rapporterat in era upplevda biverkningar! Mer info kommer, troligen kring årsskiftet. Vilket team work! Här sitter vi i våra ensamheter och åstadkommer stordåd tillsammans ! :) Sluta inte rapportera in bara, in med nya rapporter, hela tiden, ni som "tillkommit" under senare tid! 

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Läkemedelsverket)

Här rapporterar Du som privatperson in. (Till Bayer - gäller om du haft Nova T)

Här rapporterar Din barnmorska in.

Och här kan ni läsa en intressant pdf från Läkemedelsverket, angående hur många, samt vilka, biverkningar som rapporterats in för kopparspiraler mellan åren 2011 och 2016! (Källa: utmattningsskolan.se). Från hälso- och sjukvården finns nu dessa biverkningar registrerade, och INTE bara de klassiska (hittills kända och dokumenterade) biverkningarna "ökad blödning, perforation av livmodern, extrauterin graviditet, etc...":

- trötthet

- yrsel
- hjärtklappning
- håravfall
- nedstämdhet och oro
- vaginala symptom såsom flytning och mellanblödning
- ospecifika synstörningar
- urtikaria/klåda
- påverkan på TSH
- utmattning
- järnsmak i munnen
- olustkänsla
- rastlöshet
- depression
- magsmärta
- klåda och aptitlöshet
- koncentrationssvårigheter
- muskelvärk
- trötthet
- minnessvårigheter
- värk i kroppen
- kraftig blödning
- anemi
- viktuppgång

Från tillverkaren rapporteras följande biverkningar ha registrerats (min översättning fr engelska):


- PMS

- håravfall
- yrsel
- illamående
- okoncentration
- hjärndimma
- "känns som om hjärnan är en tvättmaskin" ("racing mind")
- panikattacker
- ångest
- trötthet
- magproblem
- ljudkänslighet
- svullen mage
- synstörningar
- pirr i kroppen
- domningar
- stresskänslighet
- känsla av distansering från omvärlden
- irritatioin
- huvudvärk
- problem med hyn, acne
- tryck över bröstet
- andningssvårigheter
- sömnsvårigheter


Under ovan nämnda femårsperiod, har man fått in följande antal rapporter:


Från hälso- och sjukvården: 24 st  (Personer som angett "diverse symptom": 4 st, 16%)

Från tillverkaren: 102 st   (Personer som angett "diverse symptom": 31 st, 30%)
Från privatperson: 128 st.   (Personer som angett "diverse symptom": 109 st, 85%)

Ställ er samtidigt frågan varför det kommer in fem gånger fler rapporter från privatpersoner, än från sjukvården...?! Är VI dåliga på att delge barnmorskorna våra erfarenheter, eller är DOM dåliga på att rapportera in? Är det en kombination? Vi kan se att bland privatpersoner, är det hela 85% av de inrapporterade biverkningarna som rör "diverse symptom" (vilka dessa är, ser ni i listorna ovan). 

Konklusion: Bäst på att rapportera in, av någon okänd anledning, är vi privatpersoner. Bland privatpersoner dominerar "diverse symptom" stort. (85%). Inom sjukvården rapporteras, av okänd anledning, motsvarande 16% av "diverse symptom" in. En enorm skillnad! Vågar vi inte delge barnmorskorna våra upplevda "diverse-biverkningar" av risk för att bli misstrodda? Eller är det barnmorskorna som inte rapporterar in våra "diverse-biverkningar", för att de inte tror på dessa...? En ganska intressant frågeställning!

Läkemedelsverket tittar ju dock mest på förhållandena inom Sverige, av förklarliga skäl. Däremot finns det en digital "biverkningsdatabas" (via "Uppsala Monitoring Center", UMC och WHO Collaborating Centre For International Drug Monitoring), där man själv kan "typa" in "Nova T" - så ser man en diger lista på inrapporterade biverkningar från andra länder... Närmare bestämt 35453 st! (varav vissa duplikat pga rapportering till/via flera instanser än en, ska nämnas) Prova får ni se! Adressen är:


www.vigiaccess.org


Och nu ska ni få se!

Det finns en informationscentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala vid namn "ULIC". ULIC är informerar sjukvården om läkemedel. Dit kan alltså anställda inom sjukvården skicka sina frågor om olika läkemedel mm. Här utreder man läkemedelsfrågor genom producentobunden, evidensbaserad läkemedelsinformation (Märk väl att kopparspiral dock inte ingår i kategorin "läkemedel" utan "medicinteknisk produkt", för sakens förtydligande). Man utreder även biverkningar. Informationscentralen hjälper sjukvården i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. I ett av deras Nyhetsbrev, tas frågan om kopparförgiftning upp. 

Men allt det där, det visste vi ju redan.... inget nytt för oss, men för dom kanske?


December 2017 - NU HÄNDER DET GREJER! Äntligen!!!!

Nu har media ÄNTLIGEN vaknat!!! För någon vecka sedan aukualiserades problemet i Lokaltidningen, som täcker hela Skåneområdet och lite till! 

Citat: "Illamående, ångestattacker, stress och tappad livslust. Hundratals kvinnor har drabbats av symptomen efter att de fått en kopparspiral insatt."


Här kan man läsa den artikeln i sin helhet! 

En kort tid därefter tar tidningen Vårdfokus (med inriktning mot vårdpersonal!) upp att Läkemedelsverket nu börjat utreda de här biverkningarna av kopparspiral! 

CitatUnder året har rekordmånga kvinnor hört av sig till Läkemedelsverket och berättat om biverkningar de kopplar till kopparspiral. Från vården är det tyst. Nu har myndigheten startat en utredning.


Detta kan man läsa om här!

Och IDAG kom även en omfattande artikel i Expressen: "Kvinnornas larm om kopparspiraler"! 

Citat: "Panikattacker, utmattning, yrsel och håravfall. Hundratals kvinnor menar att kopparspiralen har orsakat negativa biverkningar – och uppger att de inte har tagits på allvar av vården." 


Läs hela artikeln här!

Det här var väl en bra avslutning på 2017? Vad kommer hända nästa år - jag bönar och ber att Läkemedelsverket sätter ner foten - och det rejält! Oavsett - nu när media har vaknat kommer den här informationen att nå ut till väldigt många drabbade, och därmed löser sig nästan problemet av sig självt! Oavsett vad Läkemedelsverket gör eller inte gör! HURRA! Ingen mer ska behöva lida av det här eländet! (Och då är "eländet" ett uttryck av kraftig underdrift!)


Januari 2018

Se och hör Anna Book berätta hur hon påverkats negativt av en spiral (koppar?) i kroppen:Hör även Kishti Tomita berätta hur hon drabbades av kopparspiralen, vid 8:12 och fram. Citat: "Dumt nog så satte jag in en kopparspiral. (...) Och jag blev jätte, jätte, jättesjuk". Biverkningarna avfärdades och inget antecknades i journalen... känner vi igen detta fenomen? SKANDAL!!!Kisthi uttalar sig även om sin kopparförgiftning i en radiointervju, kolla vid 6 min och fram (SR P4 Extra 5 sep 2017). 

Intervju med Kishti i Hänt, citat: "Jag kunde inte tänka, hjärnan fick inget syre och stängde ner. Hormonerna påverkade mycket och jag blev utbränd(m-hmm!)


Agneta Schnittger heter en svensk specialistläkare inom gynekologi och obstretrik; hon har nyligen gett ut boken Insulinresistens - och hormonbalans hos kvinnor där hon ägnar ett längre stycke åt just - kopparförgiftning. Jag låter citatet tala för sig själv: 

"Jag som alla andra gynekologer levde i villfarelsen att kopparn stannade i livmodern och gjorde miljön ogästvänlig för spermierna och på så vis hindrade befruktning. Fler och fler rapporter kommer in om kopparförgiftning i sociala media, men få (biverkningar) rapporteras till läkemedelsverket, då de flesta vårdgivare inte känner igen symptomen och vet hur man ska ställa diagnos. De typiska symtomen är håravfall, yrsel, huvudvärk, trötthet, kraftig oro, nervositet och PMS. Det är diffusa symtom, som dock pekar på en hormonell obalans orsakad av obalans i mineraler och neurotransmittorer."


"Koppar i överskott belastar binjurarna, stimulerar frisättning av adrenalin och noradrenalin i blodet. Vid binjureutmattning tillkommer neuroendokrinologiska symtom som panikattacker, en förlamande trötthet, depression, hjärndimma, distansering till omvärlden, hyperkänslighet för ljud och ljus, sömnsvårigheter, men också infektionsbenägenhet för svampkatarr och bakteriell vaginos, hudutslag och acne, men även ledvärk, håravfall, hjärtrusningar, hjärtklappning mm."Februari 2018


LÄKEMEDELSVERKET AVFÄRDAR BIEFFEKTER AV KOPPARSPIRAL

https://www.expressen.se/nyheter/lakemedelsverket-avfardar-bieffekter-av-kopparspiral/

Ewa-Lena Hartman (Läkemedelsverket), angående frågan om kopparspiraler kan förorsaka kopparförgiftning:

"– Det finns inga genomförda studier som ger några belägg för det."
Och detta, menar man, bekräftar att sannolikheten för ett samband måste anses "obefintlig". Behöver jag säga mer... GÖR EN STUDIE DÅ! Ni säger ju själva att det saknas studier! Läs igen, fokusera på inledningen: "DET FINNS INGA GENOMFÖRDA STUDIER"....
Hallå????
Och Bayer vägrar lämna ut handlingarna som figurerat i utredningen. Av "sekretesskäl". Halleluja.
Mars 2018

Känner väl mer och mer att bloggens mål är uppfyllt. Bollen har satts i rullning! Nu pratas det om det här problemet. Gemene man har hört talas om "kopparförgiftning". "Experterna" fortsätter att förneka ett samband (trots att man bara kan hänvisa till "det finns inga studier som bekräftar ett samband"... Nej, just det! Det finns ju inga studier!) Den uppenbara avsaknaden av relevant forskning är minst sagt skrämmande.


Alla privata detaljer som rör mig själv (HMA-resultat osv) har jag, på förekommen anledning, i nuläget tyvärr tvingats radera. ("Tack" till Dig som var så "snäll" och lämnade ut mitt namn/telefonnummer till media...)


I nuläget kräver mitt privatliv en hel del, så jag ber att få avsluta den här bloggen med detta inlägg. Jag har helt enkelt inte tid att greja med allt detta längre. Nu får andra ta över! :)


Jag tackar för mig, och vill återigen påminna er om att gå med i gruppen om "kopparöverskott" på facebook!


TA HAND OM ER!!!Relevant forskning i ämnet, i kronologisk ordning:

1973: "Copper levels in tissues of rhesus monkeys bearing intrauterine or intra-abdominal copper devices" Tidig undersökning som påvisade en ökad kopparinlagring i njurarna (hos apor) vid bruk av kopparspiral.

1974: "Copper levels in certain tissues of rhesus monkeys and of women bearing copper IUDs" "Anmärkningsvärt förhöjda halter av koppar" påvisades i njurarna hos testgruppen bestående av apor. Ingen tydlig skillnad i serum hos människor. Här framgår tydligt att det var en kopparspiral med 200mm yta som användes.
En tidig undersökning från 1984 där spiraler med 250 mm2 kopparyta användes. Man fann inga förhöjda nivåer av koppar i håranalyser. (Märk väl, att spiralytan alltså ökat markant sedan dess!)


Rapport som fastställer att kopparspiralanvändare har en högre kopparkoncentration i plasma, och fler biomarkörer för oxidativ stress. De nyare kopparspiralerna med 380 mm kopparyta användes. Rapporten förordar max 2 års användning av kopparspiraler, med tanke på risken för oxidativ skada!

2012: "Concentration-dependent cytotoxicity of copper ions on mouse fibroblasts in vitro: effects of copper ion release from TCu380A vs TCu220C intra-uterine devices."

Jämförelse mellan kopparspiraler med 220 resp. 380 mm kopparyta. 220mm avger 9 mcg koppar/ml efter 1 dygn, medan 380 mm spiralen avger 97 mcg/ml(!). Anmärkningsvärt också är att 220 mm spiralen efter 3 dygn avger 26 mcg koppar/ml - medan 380 mm spiralen utsöndrar 159 mcg/ml!!

2013: "Changes in copper and zinc serum levels in women wearing a copper TCu-380A intrauterine device."

En ytterligare undersökning som bekräftar att kopparspiralbärare har en ökad halt koppar i serum. 3 månader efter insättandet av spiralen (380 mm kopparyta), var ökningen av koppar i blodet "signifikant", men "nådde inte toxiska nivåer" (Inte så konstigt, med tanke på den inlagring av koppar som samtidigt sker!).

2014: "Copper-induced alterations in rat brain depends on route of overload and basal copper levels."
Här fastställs att koncentrationen av koppar i plasma är dels dosberoende, men också - märk väl - administrationsberoende! Man jämförde kopparbelastning efter 1) oralt intag (föda) och 2) intraperitoneal administration (=injektion direkt in i magen. Jämför med koppar i livmodern!!) Det man kunde konstatera, var att Effekten förvärrades vid intraperitoneal tillförsel! Både biomarkörer för oxidativ stress samt antioxidativ aktivitet ökade vid kopparöverbelastning. Framför allt då, vid injektioner direkt in i magen!

2017: Chronic Systemic Toxicity Study of Copper Intrauterine Devices in Female Wistar Rats

En av de första (enda?!) undersökningarna som fokuserar på eventuell kronisk kopparförgiftning pga kopparspiral. Man konstaterar att kopparspiralen inte leder till kronisk kopparförgiftning, men att påvisat ökade leukocytnivåer kräver ytterligare forskning. Länk till hela artikeln


(Får man anta att den senaste forskningsrapporten existerar som en följd av den ökade uppmärksamheten kring frågan?)

Det finns alltså några forskningsrapporter, men de är oroväckande få. Vem har beställt dessa rapporter, eller på vems initiativ har de initierats? Resultaten är, som ni ser, extremt skiftande. Men de flesta av dessa, även om de är ett fåtal, pekar på att kopparspiralen verkligen ökar kopparmängden i blodet/kroppen. Vilket stämmer bra med oroväckande många kvinnors (och ibland mäns) erfarenheter. Vi kan nog alla enas om, att det fortfarande råder ett skriande behov av ytterligare forskning inom detta område

***

HÄR KAN DU LÄMNA EN KOMMENTAR ELLER LÄSA ANDRA DRABBADES KOMMENTARER!! ANTALET VÄXER STÄNDIGT!!
 

NÅGRA KONKRETA "ÖVERLEVNADS"-TIPS:

Nr 1: Ta bort grundproblemet - dvs kopparspiralen!


Nr 2:  Anmäl dina biverkningar till både din barnmorska, (här finns formuläret: Läkemedelsverket) samt aktuell tillverkare (i mitt fall Bayer Pharmaceuticals (tillverkare av Nova T380). Bayers formulär fyller du själv enkelt i via deras enkla formulär. TACK för att du anmäler dina biverkningar!


Nr 3: Läs AnnLouise Gittlemans bok "Why am I always so tired?" (137 kr för boken, 106 kr för e-boken, i mars-18) Boken tar på ett konkret sätt upp detta med kopparförgiftning, och vad man kan göra för att bli frisk igen. Denna bok har hjälpt mig mycket! Läs gärna även Mia Lundins bok om hormonell obalans: "Kaos i Kvinnohjärnan" (249 kr i mars -18). 

Nr 4: Om du vill få bekräftat ett kopparöverskott i kroppen, kanske du precis som jag vill göra en så kallad hårmineralanalys. NutriTech Scandinavia samarbetar med välkända Trace Elements i USA. På deras hemsida hittar du dels information om själva håranalyserna, och där återfinns dessutom kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser här i Sverige.


Nr 5: Bli medlem i den internationella stödgruppen för "IUD detoxers" på Yahoo (i dagsläget mer än 700 medlemmar, och antalet ökar ständigt! Eller den svenska Facebookgruppen "Kopparöverskott/kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral"! med i dagsläget 4000 medlemmar!

Nr 6: Hjälp till att sprida kunskapen om problemet! (Blogga, mejla, gör inlägg på forum...)  

(Och än en gång, jag är varken medicinskt utbildad eller någon jätteexpert inom området, allt jag skriver om/tipsar om, bygger på mina egna - och andra drabbades - erfarenheter! Upplever du symptomen, så börja alltid med ett besök hos läkare, för att utesluta även andra hälsoproblem! Några enkla blodprover kan ge svar på mycket - även om de nu då inte kan visa just kronisk kopparförgiftning...)

Undvik detta (rikt på koppar):

 • Lever (som absolut "no-no" och nr 1 på listan)
 • Skaldjur (räkor, hummer, krabba, ostron)
 • Choklad (kakao) Ju mörkare choklad desto högre kopparhalt!
 • Nötter
 • Jäst
 • Oliver
 • Blomkål
 • Gröna bönor
 • Sojabönor
 • Opolerat ris
 • Svamp
 • Vetegroddar
 • Avocado
 • Grönkål
 • Gröna ärtor
 • Kokos
 • Kli
 • Fröer
 • Gelatin
 • Öl
 • SOCKER (inte rikt på koppar, men minskar zinkupptaget!! Samt, likt koffein, verkar stimulerande)
Undvik även kaffe & thé, framför allt svart thé.

Ät/drick gärna:

   • Kyckling
   • Lamm
   • Ägg
   • Broccoli
   • KOKTA grönsaker i MASSOR
   • Grönsaksjuicer
   • Så rent vatten som möjligt
   • Ekologisk frukt/ekologiska grönsaker! (Bland annat druvor och äpplen besprutas ofta med - koppar...)
   • Animaliskt protein till varje måltid! (Så tas zinket upp bättre)
   • Lök
  Driver ut koppar ur kroppen (naturliga kelatorer):
 • Zink
 • C-vitamin
 • Koriander
 • Mangan
 • Molybden
  Övrigt som är bra:
  • VILA! SÖMN! Lägg dig helst före kl 22 (binjurarna behöver den återhämtningen nattetid).
  • Vatten
  • Yoga/avslappning
  • Protein
  • Mjölkprodukter (kalcium) kan tillfälligt hjälpa/lindra symptomen, när dumpningarna upplevs alltför kraftiga. Dock ska man inte inta stora mängder mjölkprodukter under en längre period, då får det istället får motsatt effekt!
  • "Milk thistle" (Mariatistel) (främjar leverns avgiftning av tungmetaller - DOCK sägs Mariatistel innehålla höga halter koppar!?)
  • "Epsom salt" (magnesiumsulfat) (som badsalt, driver toxiner ur kroppen)
  • Bastu (max 15-20 min. annars får det motsatt effekt)
  • Öronproppar (vid ljudkänslighet)
  • Massage av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger och stortå/"pek"tå. Sägs stimulera leverns renande funktion.)
  • Fotmassage (massage av relevanta zonterapipunkter för påverkade organ som lever, njurar etc, Googla "reflexologi" - Bildsök.) 
  • Stimulans av leverns akupressurpunkter (Punkten mellan tumme/pekfinger respektive stortå/pektå)
  • Motion i lagom dos (promenader är alldeles utmärkt). 
  • Positivt tänkande (då binjureutmattning ofta ses samtidigt med kopparförgiftning, bör man undvika all slags stress! Rädsla spär på stressen, och njurar och lever utsätts för onödig påfrestning. Det är svårt att försöka bibehålla lugnet, men positivt tänkande bidrar till en attityd som hjälper dig att bli frisk fortare!)


Dessa löper större risk att drabbas av kopparförgiftning (pga redan höga halter koppar):
 • Vegetarianer (pga kopparrik/zinkfattig kost)
 • P-pilleranvändare (påverkar östrogenet - höjer kopparhalten)
 • Rökare/tobakanvändare
 • Personer med amalgam i tänderna (Innehåller koppar. Och dessutom, kvicksilverförgiftning förhindrar även koppareliminering.)
 • Personer med förhöjt blodkolesterol.
 • De som dricker vatten med hög kopparhalt (ett varningstecken på hög kopparhalt är blå/gröna missfärgningar i handfat/toalett/badkar.
 • Östrogendominanta personer (östrogen och kopparnivåer "följs åt")
 • Personer med låg ämnesomsättning (leder till ökad kopparinlagring)
 • Personer som levt stressigt en längre period (förbrukar zink - höjer koppar. Dessutom - trötta binjurar leder till ökad kopparretention.)
 • Användare av antacida läkemedel (t ex mot sura uppstötningar, halsbränna...), detta sänker zinkhalten/höjer kopparhalten.
 • Gravid eller nyligen gravid. Under graviditet höjs östrogenet och därmed kopparhalten.


 LÄNKTIPS:
  
www.coppertoxic.com
En bra plats att börja läsa. Extremt bra sammanfattning!

https://www.youtube.com/watch?v=QyV4TgXCGC0 (Ph D Rick Malter berättar om fenomenet kopparförgiftning)

http://liveto110.com/91-health-issues-stem-copper-dysregulation-part-2-morley-robbins/ (del 2) "Most Health Issues Stem From Copper Dysregulation"

En "aha-upplevelse" för dig som drabbad. Andra drabbade kvinnor berättar.

http://www.nutritech.se/site/therapists
Här hittar du kontaktuppgifter till certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser i Sverige.

http://www.naturlakaren.se
Här är terapeuten som hjälpte mig med håranalyserna. Rekommenderas varmt.

http://www.peninsulanutrition.com.au/#!projects/ctzx ("Skandinaver är extra utsatta för kopparöverbelastning")


http://womensenews.org/story/reproductive-health/150327/in-online-forums-women-share-copper-iud-fears


http://www.femalebalanceshop.com/salivtester/hormontest-salivtest
Detta är testet jag använde (kommer att använda!) för att bekräfta el. utesluta en eventuell östrogendominans.


Krämen jag beställde och kommer att prova efter hormontestet.

http://www.drlwilson.com/
Mycket matnyttigt om Copper Toxicity - kopparförgiftning.


http://www.arltma.com/Articles/CopperElimDoc.htm

Om hur man undviker jobbiga sidoeffekter vid eliminering av överflödig koppar.
Robin Eckert berättar sin historia. En berättelse att känna igen sig i.

http://www.tvernonlac.com/copper-toxicity.html
Mycket matnyttigt om kopparförgiftning och obalanser koppar/zink.


Om IUD:ns bakgrundshistoria. Intressanta läsarkommentarer, både positiva och negativa, längst ner på sidan.

http://www.cheap-health-revolution.com/mineral-analysis-copper.html
Mycket bra, ingående info om hårmineralanalysmönster vid kopparförgiftning.


"IUD causing anxiety and depression". Privat berättelse.

http://www.advancedfamilyhealth.com/copper_toxicity.html
Artikel om kopparförgiftning, orsaker, behandling mm, skriven av Dr Eck och Dr Wilson.


"Copper Toxicity Syndrome". Artikel skriven av Kevin R. Nolan, MB. BS. (MD)


Undersökningsrapporten som bekräftar att kopparspiralbärare har en fördubblad halt koppar i blodet.


Saxat ur Läkartidningen (2000). "Skall vinsintressen avgöra kvinnors tillgång till säkra preventivmedel?".


Blanketten för att anmäla tillbud med medicintekniska produkter (kopparspiraler!) till Läkemedelsverket. Be din barnmorska hjälpa dig.


Här kan du anmäla misstänkta biverkningar av NovaT 380 direkt till Läkemedelsbolaget Bayer Pharmaceuticals. Enkelt formulär att fylla i.


Ann-Louise Gittlemans bok "Why am I Always so Tired?" som behandlar ämnet kopparförgiftning - orsaker, symptom, behandling mm.

http://www.publit.se/user_widget/mialundin.html

Här kan du beställa ditt ex. av boken jag själv beställde, "Kaos i kvinnohjärnan", om du vill läsa mer om hormonella obalanser (PMS mm).

http://en.wikipedia.org/wiki/Chelation_therapy

Information om så kallad "kelatbehandling".

http://newsvoice.se/2013/07/24/debatt-pillerknapring-for-miljardbelopp-men-varfor-blir-ingen-frisk/ Intressant läsning!